Přeskočit navigaci

Subsystémy Azure IoT

Pro aplikace IoT doporučujeme architekturu, která je vytvořená nativně pro cloudové prostředí, podporuje mikroslužby a nevyužívá server. Architektura také podporuje hybridní cloudy a strategii edge computingu, protože se očekává, že bude také zpracovávat data v místním prostředí. K horizontálnímu škálování jednotlivých subsystémů doporučujeme použít orchestrátor, třeba Azure Managed Kubernetes nebo Service Fabric, případně službu PaaS, která nabízí integrované funkce horizontálního škálování, například Azure App Service.
Подсистемы Интернета вещей AzureМы рекомендуем использовать эту архитектуру для приложений Интернета вещей, которые являются облачными, микрослужебными и не зависят от сервера. Эта архитектура также поддерживает стратегию вычислений в гибридном облаке и пограничных вычислений, так как ожидается локальная обработка данных. Для горизонтального масштабирования отдельных подсистем рекомендуется использовать оркестраторы (например, Azure Managed Kubernetes, Service Fabric или службы PaaS), которые предлагают встроенные возможности горизонтального масштабирования, такие как служба приложений Azure.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Azure IoT Hub

Cloudová brána systému řídí obousměrnou zabezpečenou komunikaci se zařízeními.

Databáze Azure Cosmos

Slouží jako teplé úložiště dat zařízení.

Virtual Machines

Hostuje kontejnery, které obsahují mikroslužby pro zpracování dat a hostování uživatelského rozhraní.

Azure Stream Analytics

Zpracovává data přicházející do systému ze zařízení.

Blob Storage

Pohotovostní úložiště dat zařízení.

Azure Active Directory

Slouží k ověřování a autorizaci systému.

Informace o produktu