Přeskočit navigaci

Subsystémy Azure IoT

Pro aplikace IoT doporučujeme architekturu, která je vytvořená nativně pro cloudové prostředí, podporuje mikroslužby a nevyužívá server. Architektura také podporuje hybridní cloudy a strategii edge computingu, protože se očekává, že bude také zpracovávat data v místním prostředí. K horizontálnímu škálování jednotlivých subsystémů doporučujeme použít orchestrátor, třeba Azure Managed Kubernetes nebo Service Fabric, případně službu PaaS, která nabízí integrované funkce horizontálního škálování, například Azure App Service.
Subsystémy Azure IoTPro aplikace IoT doporučujeme architekturu, která je vytvořená nativně pro cloudové prostředí, podporuje mikroslužby a nevyužívá server. Architektura také podporuje hybridní cloudy a strategii edge computingu, protože se očekává, že bude také zpracovávat data v místním prostředí. K horizontálnímu škálování jednotlivých subsystémů doporučujeme použít orchestrátor, třeba Azure Managed Kubernetes nebo Service Fabric, případně službu PaaS, která nabízí integrované funkce horizontálního škálování, například Azure App Service.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Centrum IoT

Cloudová brána systému řídí obousměrnou zabezpečenou komunikaci se zařízeními.

Databáze Azure Cosmos

Slouží jako teplé úložiště dat zařízení.

Virtual Machines

Hostuje kontejnery, které obsahují mikroslužby pro zpracování dat a hostování uživatelského rozhraní.

Stream Analytics

Zpracovává data přicházející do systému ze zařízení.

Blob Storage

Pohotovostní úložiště dat zařízení.

Azure Active Directory

Slouží k ověřování a autorizaci systému.

Informace o produktu