Průběžná integrace a nasazování pro Azure Web Apps

Azure Web Apps nabízí rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvářet webové aplikace s využitím ASP.NET, Javy, Node nebo PHP. Dodávejte svým zákazníkům rychleji hodnotu s využitím kanálu průběžné integrace a nasazování (CI/CD), který každou vaši změnu automaticky nasdílí do Web Apps.

CI/CD for Azure Web AppsAzure Web Apps is a fast and simple way to create web apps using ASP.NET, Java, Node.js, or PHP. Deliver value faster to your customers with a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Web Apps.12345678

Změna zdrojového kódu aplikace.

Potvrzení změn kódu aplikace a souboru web.config pro Web Apps.

Průběžná integrace aktivuje sestavení aplikace a testy jednotek.

Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.

Nasazení do Web Apps.

Azure Application Insights shromažďuje a analyzuje data o stavu, výkonu a využití.

Kontrola informací o stavu, výkonu a využití.

Aktualizace položky backlogu.

  1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace.
  2. 2 Potvrzení změn kódu aplikace a souboru web.config pro Web Apps.
  3. 3 Průběžná integrace aktivuje sestavení aplikace a testy jednotek.
  4. 4 Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.
  1. 5 Nasazení do Web Apps.
  2. 6 Azure Application Insights shromažďuje a analyzuje data o stavu, výkonu a využití.
  3. 7 Kontrola informací o stavu, výkonu a využití.
  4. 8 Aktualizace položky backlogu.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Application Insights

Rozpoznávejte, třiďte a diagnostikujte problémy s webovými aplikacemi a službami.

Web Apps

Rychle vytvářejte a nasazujte důležité webové aplikace se škálováním.

Azure DevOps

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru.

Visual Studio

Hlavní panel, na kterém můžou tvůrci zobrazovat a upravovat kód, pak ho ladit a sestavovat a publikovat aplikace pro Android, iOS, Windows, web a cloud.

Související architektury řešení