Přeskočit navigaci

Architektura řešení: Detekce anomálií pomocí služby Machine Learning

Přehledy anomálií IT v Microsoft Azure můžou pomoct automatizovat a škálovat detekci anomálií, aby IT oddělení mohla rychle rozpoznat a opravit problémy.

Toto řešení je vybudováno na službách spravovaných pomocí Azure: Event Hubs, Azure Stream Analytics, Storage, Data Factory, Azure SQL Database, Machine Learning Studio, Service Bus, Application Insights a Power BI. Tyto služby se spouští v prostředí s vysokou dostupností, opravují se a je pro ně dostupná podpora. Díky tomu se můžete zaměřit na své řešení, a ne na prostředí, ve kterém se spouští.

Anomaly detection with machine learningMicrosoft Azure’s IT Anomaly Insights can help automate and scale anomaly detection for IT departments to quickly detect and fix issues.Machine Learning(Anomaly Detection)Service Bus topics(Publish/subscribe capabilities)Visual Studio Application Insights(Monitoring and telemetry)Event Hub(Event queue)Table Storage(Big Data store)Stream Analytics(Realtime analytics)MetadataSave ML outputScore each datasetPublish anomalies detectedPower BI Azure SQL DB(Anomaly detection results)Data FactoryTime series data

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Event Hubs

Toto je vstupní bod kanálu, kde se ingestují nezpracovaná data časové řady.

Azure Stream Analytics

Stream Analytics provádí agregaci v 5minutových intervalech a agreguje všechny nezpracované datové body podle názvu metriky.

Storage

Azure Storage uchovává data agregovaná úlohou Stream Analytics.

Data Factory

Data Factory v pravidelných intervalech (ve výchozím nastavení každých 15 minut) volá rozhraní API pro detekci anomálií v datech ve službě Azure Storage. Výsledky ukládá do databáze SQL.

Azure SQL Database

SQL Database uchovává výsledky z rozhraní API pro detekci anomálií, včetně binárních detekcí a hodnocení detekcí. Uchovává také volitelná metadata odesílaná s nezpracovanými datovými body, která umožňují generování složitějších sestav.

Machine Learning Studio

Tady je hostované rozhraní API pro detekci anomálií. Mějte na paměti, že samotné rozhraní API je bezstavové a vyžaduje, aby se v každém volání rozhraní API odesílaly historické datové body.

Service Bus

Detekované anomálie se publikují v tématu Service Bus, aby je mohly využívat externí služby monitorování.

Application Insights

Application Insights umožňuje monitorování kanálu.

Power BI

Power BI poskytuje řídicí panely zobrazující nezpracovaná data i detekované anomálie.

Související architektury řešení