Přeskočit navigaci

Přidání moderního webového a mobilního front-endu do aplikace pro zpracování deklarací identit starší verze

Toto řešení obchodních aplikací konsoliduje data z několika obchodních systémů a poskytuje je prostřednictvím webových a mobilních front-endů. Pomáhá tak zlepšit produktivitu zaměstnanců a zrychlit rozhodování.

Adding a modern web and mobile front end to a legacy claims-processing appThis line-of-business application solution consolidates data from multiple business systems and surfaces the data through web and mobile front ends—helping to improve employee productivity and speed decision making.Customer mobileAzure ActiveDirectory B2CEmployee mobileAzure ActiveDirectoryMultifactorAuthenticationOffice 365PowerBI (Q&A)SharepointStructuredBlob StorageLoggingLogic AppsJava Web AppPower AppsApplication InsightsSalesforce.comVisual StudioTeam ServicesVisual Studio3rd PartySAP45631872

Mobilní aplikace koncového uživatele se ověří prostřednictvím Azure Active Directory B2C.

Mobilní aplikace zákazníka se připojí k back-endové webové službě, která agreguje data z různých systémů s využitím asynchronního připojení.

Webová aplikace se připojí k databázi SQL.

Power BI se připojí k databázi SQL a SharePointu.

Logická aplikace vytáhne data z CRM (Salesforce).

Logická aplikace se připojí k systému SAP (v místním prostředí nebo v cloudu).

Mobilní aplikace zaměstnance se připojí k logické aplikaci, která orchestruje tento obchodní proces.

Mobilní aplikace zaměstnance se ověří prostřednictvím Azure Active Directory.

  1. 1 Mobilní aplikace koncového uživatele se ověří prostřednictvím Azure Active Directory B2C.
  2. 2 Mobilní aplikace zákazníka se připojí k back-endové webové službě, která agreguje data z různých systémů s využitím asynchronního připojení.
  3. 3 Webová aplikace se připojí k databázi SQL.
  4. 4 Power BI se připojí k databázi SQL a SharePointu.
  1. 5 Logická aplikace vytáhne data z CRM (Salesforce).
  2. 6 Logická aplikace se připojí k systému SAP (v místním prostředí nebo v cloudu).
  3. 7 Mobilní aplikace zaměstnance se připojí k logické aplikaci, která orchestruje tento obchodní proces.
  4. 8 Mobilní aplikace zaměstnance se ověří prostřednictvím Azure Active Directory.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Podrobné technické pokyny pro přechod ke konkrétní oblasti architektury

Antivzory výkonu pro cloudové aplikace

Virtual Machines

Služba Azure Virtual Machines umožňuje nasadit do cloudu image Windows Server nebo Linux. Image si můžete vybrat na webu marketplace nebo použít vlastní.

Azure SQL Database

Azure SQL Database je služba relační databáze, pomocí které můžete rychle vytvořit, rozšířit a škálovat relační aplikace do cloudu.

Související architektury řešení