Architektura řešení: Přidání moderního webového a mobilního front-endu do aplikace pro zpracování deklarací identit starší verze

Toto řešení obchodních aplikací konsoliduje data z několika obchodních systémů a poskytuje je prostřednictvím webových a mobilních front-endů. Pomáhá tak zlepšit produktivitu zaměstnanců a zrychlit rozhodování.

Customer mobile Azure ActiveDirectory B2C Employee mobile Azure ActiveDirectory MultifactorAuthentication Office 365 PowerBI (Q&A) Sharepoint Structured Blob Storage Logging Logic Apps Java Web App Power Apps Application Insights Salesforce.com Visual StudioTeam Services Visual Studio 3rd Party SAP

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Podrobné technické pokyny pro přechod ke konkrétní oblasti architektury

Antivzory výkonu pro cloudové aplikace

Virtual Machines

Služba Azure Virtual Machines umožňuje nasadit do cloudu image Windows Server nebo Linux. Image si můžete vybrat na webu marketplace nebo použít vlastní.

SQL Database

Azure SQL Database je služba relační databáze, pomocí které můžete rychle vytvořit, rozšířit a škálovat relační aplikace do cloudu.