Přeskočit navigaci

Přidání moderního webového a mobilního front-endu do aplikace pro zpracování deklarací identit starší verze

Toto řešení obchodních aplikací konsoliduje data z několika obchodních systémů a poskytuje je prostřednictvím webových a mobilních front-endů. Pomáhá tak zlepšit produktivitu zaměstnanců a zrychlit rozhodování.

Customer mobile Azure ActiveDirectory B2C Employee mobile Azure ActiveDirectory MultifactorAuthentication Office 365 PowerBI (Q&A) Sharepoint Structured Blob Storage Logging Logic Apps Java Web App Power Apps Application Insights Salesforce.com Visual StudioTeam Services Visual Studio 3rd Party SAP 4 5 6 3 1 8 7 2

Mobilní aplikace koncového uživatele se ověří prostřednictvím Azure Active Directory B2C.

Mobilní aplikace zákazníka se připojí k back-endové webové službě, která agreguje data z různých systémů s využitím asynchronního připojení.

Webová aplikace se připojí k databázi SQL.

Power BI se připojí k databázi SQL a SharePointu.

Logická aplikace vytáhne data z CRM (Salesforce).

Logická aplikace se připojí k systému SAP (v místním prostředí nebo v cloudu).

Mobilní aplikace zaměstnance se připojí k logické aplikaci, která orchestruje tento obchodní proces.

Mobilní aplikace zaměstnance se ověří prostřednictvím Azure Active Directory.

  1. 1 Mobilní aplikace koncového uživatele se ověří prostřednictvím Azure Active Directory B2C.
  2. 2 Mobilní aplikace zákazníka se připojí k back-endové webové službě, která agreguje data z různých systémů s využitím asynchronního připojení.
  3. 3 Webová aplikace se připojí k databázi SQL.
  4. 4 Power BI se připojí k databázi SQL a SharePointu.
  1. 5 Logická aplikace vytáhne data z CRM (Salesforce).
  2. 6 Logická aplikace se připojí k systému SAP (v místním prostředí nebo v cloudu).
  3. 7 Mobilní aplikace zaměstnance se připojí k logické aplikaci, která orchestruje tento obchodní proces.
  4. 8 Mobilní aplikace zaměstnance se ověří prostřednictvím Azure Active Directory.

Pokyny k implementaci

Produkty/popis Dokumentace

Podrobné technické pokyny pro přechod ke konkrétní oblasti architektury

Antivzory výkonu pro cloudové aplikace

Virtual Machines

Služba Azure Virtual Machines umožňuje nasadit do cloudu image Windows Server nebo Linux. Image si můžete vybrat na webu marketplace nebo použít vlastní.

Azure SQL Database

Azure SQL Database je služba relační databáze, pomocí které můžete rychle vytvořit, rozšířit a škálovat relační aplikace do cloudu.

Související architektury řešení

1 2 3 4 5

Moderní portál zákaznické podpory s využitím agilního obchodního procesu

Toto řešení ukazuje obchodní proces pro monitorování zpětné vazby od zákazníků a reagování na ni. Tato architektura ukazuje, jak snadno propojit několik obchodních systémů a zajistit pohotovější zákaznickou podporu.

HTTP Request API Management Cognitive ServicesFace API PowerBI MailChimp CosmosDB Dynamics 365 4 2 5 6 3 Customer 1

Proces zprovoznění zákazníků s využitím architektury bez serveru

Toto řešení ukazuje obchodní proces pro zprovoznění zákazníků. Tato architektura bez serveru umožňuje sestavovat a spouštět aplikace a vy si nebudete muset dělat starosti se základní infrastrukturou a související správou a údržbou.