Architektury řešení Azure

Architektury, které vám usnadní návrh a implementaci bezpečných, vysoce dostupných, výkonných a odolných řešení v Azure.

Custom mobile workforce appThis mobile workforce app architecture uses Active Directory to secure corporate data from an SAP back end system, delivered to devices via Azure App Service API Management.12345678

Vlastní mobilní aplikace pro pracovníky

Tato architektura aplikace pro mobilní pracovní síly využívá Active Directory k zabezpečení firemních dat před systémem back-end SAPu, která se do zařízení doporučují přes Azure App Service API Management.

Další informace
Task-based consumer mobile appThis consumer mobile app architecture uses Azure App Service Mobile Apps to simplify authentication with multiple social identity providers, store data and sync it for offline access, and send push notifications.539468712

Zákaznická mobilní aplikace založená na úlohách

Tato architektura zákaznické mobilní aplikace využívá Azure App Service Mobile Apps ke zjednodušení ověřování prostřednictvím několika zprostředkovatelů sociálních identit, k ukládání dat a jejich synchronizaci pro zajištění offline přístupu a k odesílání nabízených oznámení.

Další informace
Social mobile and web app with authenticationThis mobile client app offers social image sharing with a companion web app. The app back end service does background image processing using an Azure Function and can notify users of progress via a notification hub. Non-image data is stored in CosmosDB. The web app accesses the back end service data and images via Traffic Manager. 1110987654321

Mobilní a webové aplikace na sociálních sítích s ověřováním

Tato mobilní klientská aplikace nabízí sdílení obrázků na sociálních sítích s doprovodnou webovou aplikací. Aplikační back-endová služba provede zpracování obrázků na pozadí s využitím funkce Azure a může uživatele informovat o průběhu prostřednictvím centra oznámení. Neobrázková data jsou uložená v CosmosDB. Webová aplikace přistupuje k obrázkům a datům back-endové služby přes Traffic Manager.

Další informace