Přeskočit navigaci

Time Series Insights

Zkoumání a analýzy dat časových řad ze zařízení IoT

Azure Time Series Insights je plně spravovaná služba pro analýzy, ukládání a vizualizace, která umožňuje správu dat časových řad v IoT měřítku v cloudu. Prostřednictvím svého řešení IoT můžete okamžitě zkoumat a analyzovat miliardy událostí.

Užitečné přehledy jsou otázkou několika sekund

Zhodnoťte lépe data časových řad využitím úložiště, analýz a vizualizace na jednom místě. Time Series Insights ingestuje stovky milionů událostí senzorů za den a zpřístupňuje data časových řad až za 400 dnů pro dotazování během jedné minuty a umožňuje tak rychle reagovat. Získáte podrobnější přehled o datech ze senzorů a rychle zjistíte trendy a anomálie. To vám umožní provádět analýzy hlavních příčin a vyhnout se nákladným prostojům. Křížová korelace diskrétních dat a zobrazení historických dat i dat v reálném čase najednou vám navíc umožní odhalit skryté trendy.

Začátek za pár sekund, škálování během několika minut

Time Series Insights nevyžaduje žádnou přípravu dat předem. Funguje rychle a připojí vás k miliardám událostí v Azure IoT Hubu během pár minut. Po připojení můžete za pár sekund vizualizovat data ze senzorů, pracovat s nimi a rychle tak prověřit řešení IoT. Vzhledem k tomu, že služba Time Series Insights je intuitivní a snadno se používá, můžete začít zpracovávat svoje data, aniž byste napsali jediný řádek kódu. Nemusíte se učit žádný nový jazyk. Time Series Insights poskytuje granulární textové dotazování pro pokročilé uživatele, kteří znají SQL, i jednoduché postupy typu vybrat a kliknout pro naprosté nováčky.

Globální přehled o datech v IoT měřítku

V současnosti je řada organizací omezená daty uloženými v silech, které se obtížně porovnávají i na jediném místě, natož na několika místech současně. Služba Time Series Insights vám poskytne přehled o datech časových řad napříč všemi umístěními. Je navržená speciálně pro data v IoT měřítku, takže můžete vizualizovat a zpracovávat miliardy proudů senzorových dat ze všech propojených věcí.

Využijte Time Series Insights pro vaše aplikace a řešení

Integrujte data Azure Time Series Insights do svých stávajících aplikací nebo vytvořte nová vlastní řešení s využitím dotazovacích rozhraní Time Series Insights REST API. Přidání dat Time Series Insights do stávajících pracovních postupů vám umožní lépe využít data časových řad. Když tato data využijete k vytvoření vlastních řešení pro uživatele, poskytnete svým partnerům víc.

Využijte zabezpečení a podporu na podnikové úrovni

Služba Time Series Insights má certifikaci ISO a je zajištěná smlouvou o úrovni služeb (SLA). Rozšiřte místní zabezpečení a kontrolu zásad správného řízení do cloudu. Jednotné přihlašování (SSO), vícefaktorové ověřování a bezproblémová správa milionů identit jsou integrované prostřednictvím Azure Active Directory. Navíc pro přístup a správu poskytujeme řízení přístupu na základě rolí a také nepřetržitou podporu pro vaše řešení založené na Time Series Insights.

Související produkty a služby

Přehled Azure IoT

Vyzkoušejte si sami, jak jednoduché jsou služby SaaS pro IoT, které nevyžadují žádné zkušenosti s cloudem

Vytváření plně přizpůsobitelných řešení s šablonami pro běžné scénáře IoT

Připojení, sledování a správa miliard prostředků IoT

Rozšíření inteligentních cloudových funkcí a analýz do hraničních zařízení

Další informace

Další informace

Najít partnera pro spolupráci

Začínáme s Azure Time Series Insights