Azure Time Series Insights

Získejte lepší informace o provozu a transformujte svoje podnikání s využitím užitečných přehledů v reálném čase o datech časových řad v IoT měřítku.

Time Series Insights je plně spravované komplexní řešení pro přehledy IoT. Využijte možnost ingestovat, ukládat a dotazovat data časových řad IoT s širokým kontextem. Využijte výkonnou vizualizaci k získání přehledů dat založených na prostředcích a provádění rozsáhlých interaktivních analýz dat ad hoc.

Užitečné přehledy jsou otázkou několika sekund

Rozšiřte data IoT o kontext prostřednictvím popisného a bohatého sémantického modelování. Okamžitě spouštějte vysoce škálovatelné, výkonné a nákladově efektivní dotazy optimalizované pro časové řady nad daty zařízení s širokým kontextem za desítky let.

Maximalizace hodnoty dat IoT

Time Series Insights se bez problémů integruje se službou Azure IoT Hub a poskytuje analýzy a zabezpečení na klíč. Data není potřeba předem připravovat, stačí pro službu Time Series Insights přidat jako zdroj dat odkaz na službu IoT Hub a okamžitě můžete začít ingestovat miliardy událostí, ke kterým je možné přistupovat pro účely analýzy a získání podrobného přehledu.

Vizualizace přehledů s využitím našeho špičkového webového uživatelského prostředí

Začněte pracovat se svými daty, aniž byte museli psát jediný řádek kódu. Průzkumník Time Series Insights poskytuje bohaté a intuitivní uživatelské prostředí umožňující rychlou vizualizaci dat a detekci trendů a anomálií. Aplikace kombinuje přehledy dat založené na prostředcích s analýzou dat ad hoc a umožňuje tak zobrazit zároveň data v reálném čase i historická data.

Integrace služby Time Series Insights do aplikací a řešení

Integrujte data časových řad do svých stávajících aplikací nebo vytvářejte nová vlastní řešení s využitím flexibilního systému úložiště založeného na Time Series Insights Apache Parquet a rozhraní REST API. Využijte prediktivní analýzu, kterou získáte přidáním služby Time Series Insights do stávajících pracovních postupů a integrací pokročilé analýzy a modelů strojového učení.

Škálování řešení IoT s ohledem na vaše obchodní potřeby

Díky škálovatelné infrastruktuře a průběžným platbám vám Time Series Insights dává možnost samostatného výběru možností zpracování dat, dotazování a úložiště. Naše ucelená platforma analýz IoT se škálovatelnou fakturací vám umožní zaměřit se na vaše podniková řešení IoT a změnu obchodních potřeb.

Získejte zabezpečení a podporu na podnikové úrovni

Služba Time Series Insights má certifikaci ISO a je zajištěná 99,9% smlouvou o úrovni služeb (SLA). Jednotné přihlašování, vícefaktorové ověřování a bezproblémová správa milionů identit jsou integrované prostřednictvím služby Azure Active Directory, která poskytuje také řízení přístupu na základě role pro správu přístupu.

Průzkumník Time Series Insights

Průzkumník Time Series Insights je bohatý a intuitivní vizualizační nástroj, který umožňuje rychle odvozovat přehledné informace z dat IoT za desítky let pro účely interaktivní analýzy ad hoc i analýzy založené na prostředcích.

Zákazníci využívající Azure Time Series Insights

ABB Group

"Industrial and power automation applications depend on standardized data models to ensure interoperability and vendor independence. ABB Ability™ platform relies on Time Series Insights to provide the scalable and dependable solution for storing and analyzing rich data sets from all our Industrial IoT market segments."

Ronnie Pettersson, vlastník produktu
Fonterra

"Fonterra is embracing advanced technologies to transform into a data-driven organization. We've selected Time Series Insights to provide storage, contextualization, and analysis capabilities and replace our legacy on-premises historian. This will allow us to effectively consolidate our data to empower operators, leaders, data scientists, and business intelligence teams."

Tristan Hunter, generální ředitel pro automatizaci a provozní technologie
Equinor

"We have millions of time series data-points spanning multiple plants. Harnessing time series data in our cloud-based data platform is crucial for our success. Working with the Azure Time Series Insights team has shown that this technology has the potential to bring down data silos and accelerate use of data, spanning multiple use cases and scenarios."

Geir Arne Rødde, vlastník produktu, Omnia Plant
Eaton

"Eaton is partnering with Microsoft to evaluate Azure Time Series Insights as part of our next-generation IoT analytics platform. Time Series Insights supports Eaton's exploration of sensor data by product development, data science, and research teams from a wide range of IoT devices. Its core foundational enhancements are helping Eaton accelerate the development of enterprise-grade IoT infrastructure."

Hao Gu, hlavní návrhář, Center for Connected Intelligent Solutions
DNV-GL

"Moving our Veracity industry platform from OpenTSDB to Time Series Insights will provide improved query performance, data protection, better IT/OT integration with support for asset reference models, and turnkey integration with Azure IoT Hub. This helps to reduce cost and increase operational robustness with long-term data storage in Veracity Data Fabric."

Mikkel Skou, technologický a provozní ředitel
ShookIOT

"ShookIOT believes in transforming multivendor environments and unifying industrial IoT systems with Azure Time Series Insights and ShookIOT Fusion™. In partnership with Microsoft, ShookIOT provides decades of industrial data science expertise to create world-class solutions for customers' ever-changing IoT needs."

Dave Shook, prezident

Co je možné vytvořit se službou Time Series Insights?

Zkoumání dat a vizuální detekce anomálií

Detekujte anomálie a odhalujte skryté trendy ve vašich datech díky okamžitému zkoumání a analýze miliard událostí. Time Series Insights poskytuje výkon pro zpracování vašich analytických úloh IoT a DevOps téměř v reálném čase.

Další informace

Provozní analýzy a zvýšení efektivity procesů

Povolte monitorování stavu, využití a výkonu vašeho vybavení ve velkém měřítku a získejte tak snadný způsob měření provozní efektivity. Time Series Insights pomáhá spravovat různorodé a nepředvídatelné úlohy IoT bez omezení ingestování nebo výkonu dotazů.

Další informace

Pokročilé analýzy s využitím Azure IoT

Využijte možnost integrace s pokročilými analytickými službami, jako je Azure Machine Learning a Azure Databricks. Time Series Insights přijímá nezpracovaná data z milionů zařízení a přidává kontextová data, která může bez problémů využívat sada analytických služeb Azure.

Další informace

Související řešení

Přehled Azure IoT

Vyzkoušejte si sami, jak jednoduché jsou služby SaaS pro IoT, které nevyžadují žádné zkušenosti s cloudem

Vytváření plně přizpůsobitelných řešení s šablonami pro běžné scénáře IoT

Připojení, sledování a správa miliard prostředků IoT

Rozšíření inteligentních cloudových funkcí a analýz do hraničních zařízení

Začínáme s Azure Time Series Insights

Další informace

Kontaktujte nás

Najít partnera pro spolupráci

Najít partnera