StorSimple

Řešení hybridního cloudového úložiště pro podniky, které snižuje náklady až o 60 %

Společnosti, které využívají StorSimple

Konsolidace infrastruktury úložiště

StorSimple poskytuje kompletní řešení hybridního cloudového úložiště pro podniky, a splňuje tak potřeby aplikací zaměřených na kapacitu i výkon. Nabízí to nejlepší z obou světů – fyzická pole pro nasazení v datových centrech a virtuální pole určená pro menší podniková prostředí, jako jsou vzdálené nebo pobočkové kanceláře, které vyžadují úložiště připojená k síti (NAS). Infrastruktura na vyžádání znamená, že pro nové nebo speciální projekty není nutné instalovat nákladné místní vybavení nebo zajišťovat jeho údržbu. A díky využití místního úložiště máte potřebnou flexibilitu, abyste všechna data svazku uchovali místně.

Automatizace správy dat

Spravujte růst svých dat efektivněji a nechte StorSimple, ať automaticky archivuje neaktivní primární data z místních úložišť do cloudu. Bez velké námahy tak získáte prostor pro zvýšení kapacity. Cloudové snímky, které poskytují ochranu dat mimo vaše pracoviště, zajistí, že už nebudete potřebovat samostatné infrastruktury pro zálohování. Nebudete taky muset provádět vzdálenou replikaci dat do sekundárního datového centra s cloudovým úložištěm. Je čas, abyste svou pozornost zaměřili jinam, místo údržby infrastruktury a nákupů zaměřených na zvýšení kapacity se teď soustřeďte na splnění obchodních potřeb.

Rychlejší zotavení po havárii, striktnější dodržování pravidel

Zajistěte si spolehlivé a rychlé zotavení po havárii, a to i pro velmi velké svazky. StorSimple místo rotace pásek nebo kapacity záložních systémů využívá softwarové zásady a díky tomu zajišťuje okamžitou dostupnost dat při zotavení po částečné nebo dokonce úplné havárii. Aplikace se vyvolají rychleji, a tím se zrychlí celkové zotavení – to všechno vám může pomoct ušetřit miliony dolarů na nákladech. Nejdůležitější ale je, že StorSimple díky testování zotavení po havárii umožňuje zákazníkům doladit a odstranit případné nedostatky a zajišťuje taky dodržování firemních zásad pro uchovávání dat a zotavení po havárii bez toho, že by se narušil každodenní provoz datového centra.

Zvýšení flexibility IT a posílení obchodní činnosti

Zrychlete rozhodovací procesy a business intelligence díky rychlému a inovativnímu přesouvání dat ze vzdálených nebo pobočkových kanceláří a datových center do cloudu. Díky StorSimplu už nebudete muset ze svých IT rozpočtů vydávat za nákupy nepotřebných úložišť. StorSimple zvyšuje provozní efektivitu a taky výrazně snižuje režii IT. Správci můžou věnovat svůj čas něčemu jinému a celkové náklady na ukládání se můžou snížit až o 60 %.

Přehled StorSimple

StorSimple řady 8000

Zaujměte lepší přístup k podnikovým úložištím. Hybridní pole StorSimple řady 8000, která kombinují jednotky SSD (solid state drive) a jednotky pevného disku s cloudovým úložištěm, využívají výhod úsporného cloudového úložiště pro neaktivní data a zachovávají přitom nejdůležitější data dostupná místně. To všechno zajišťuje maximální výkon. Výsledkem je řešení hybridního cloudového úložiště, které poskytuje primární ukládání, zálohování, archivaci, integrovanou ochranu dat a zotavení po havárii bez ohledu na umístění. V kombinaci s Microsoft Azure zajišťuje StorSimple robustní škálování infrastruktury úložiště, zabraňuje neustálému zvětšování úložiště a optimalizuje celkovou efektivitu podnikového úložiště a s ním spojených nákladů. Cloudové zařízení StorSimple (8010 a 8020) je softwarová verze řešení StorSimple ve formě virtuálního počítače spuštěného v Azure. StorSimple 8010 je založené na Azure Storage úrovně Standard a virtuálních počítačích a je skvělou alternativou k Single Item Recovery. Cloudové zařízení StorSimple 8020 využívá Azure Premium Storage, poskytuje zotavení po havárii a umožňuje spouštět aplikace v Azure.

StorSimple Virtual Array

StorSimple oznamuje verzi Public Preview pro místní StorSimple Virtual Array. Tato verze řešení StorSimple v podobě virtuálního počítače se instaluje ve vzdálené pobočce zákazníka. Nabízí cenově příznivé řešení s nižšími nároky pro menší podniková prostředí a přitom zajišťuje všechny podstatné funkce hybridního cloudového úložiště StorSimple. StorSimple Virtual Array se dá stáhnout pomocí StorSimple Manageru na portálu Azure a nainstalovat do virtuálního počítače nakonfigurovaného na hypervizoru Hyper-V nebo VMware. StorSimple Virtual Array se dá konfigurovat jako zařízení NAS (pomocí SMB) nebo SAN (pomocí iSCSI). Tato služba je určená pro sdílení souborů, scénáře využívající spolupráci a informační pracovní procesy a malé databázové úlohy s využitím místních a vrstvených svazků. StorSimple Virtual Array se spravuje pomocí služby StorSimple Manager na portálu Azure.

Související produkty a služby

ExpressRoute

Vyhrazená vláknová připojení privátních sítí k Azure

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu minut

Storage

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností