Diskové úložiště

Možnosti trvalého, vysoce zabezpečeného disku s podporou virtuálních počítačů.

Ať už potřebujete nejvyšší možnou dostupnost pro klíčové úlohy nebo nákladově efektivní možnosti pro testovací scénáře, služba Azure Disk Storage poskytuje odolnost, dostupnost a zabezpečení, které potřebujete pro své virtuální počítače. Službu Disk Storage úrovně Premium (SSD) zvolte pro aplikace náročné na vstupně-výstupní operace, kde je nejdůležitější nízká latence a vysoká propustnost. Pro účely testování zvažte volbu služby Disk Storage úrovně Standard (HDD), abyste snížili náklady při rychlém vertikálním navyšování nebo snižování kapacity.

Jednoduchá správa

K vytvoření spravovaného disku stačí zadat typ úložiště (SSD nebo HDD) a požadovanou velikost disku. Azure potom disk vytvoří a bude ho spravovat za vás.

Přehled služby Managed Disks

Vysoce odolné, dostupné a zabezpečené

Disky Azure jsou navržené pro 99,999% dostupnost. Vědomí, že máte tři repliky dat, které zajišťují vysokou dostupnost, vám zajistí klidnější spánek. Pokud se u jedné nebo dokonce u dvou replik objeví problémy, zbývající repliky pomohou zajistit trvalost vašich dat a vysokou odolnost proti chybám. Tato architektura pomohla Azure soustavně zajišťovat odolnost pro disky IaaS na podnikové úrovni, se špičkovou NULOVOU roční chybovostí. Navíc jsou vaše data automaticky zabezpečená pomocí šifrování neaktivních uložených dat.

Proč zvolit službu Azure Disk Storage?

Všechna cloudová disková úložiště nejsou stejná. Azure vám nabízí:

Snadné škálování na vyžádání

Migrujte své místní podnikové aplikace do cloudu a zbavte se správy hardwaru a infrastruktury. Vertikálně navyšujte nebo snižujte kapacitu svých virtuálních počítačů kdykoli potřebujete a vyrovnejte se tak s neočekávaným nárůstem provozu nebo nárůstem velikosti datového úložiště. Jednoduše přeneste celý svůj model infrastruktury (Windows nebo Linux) a využijte vysoce škálovatelné a globálně dostupné cloudové úložiště.

Úložiště s nízkou latencí a vysokou propustností

Když je nejdůležitější výkon, budete chtít nízkou latenci a vysokou propustnost služby Disk Storage úrovně Premium (SSD). Vytvořte vysoce výkonnou databázi pomocí velkých virtuálních počítačů Azure (řada GS) a vaši uživatelé budou moci využívat maximální propustnost disků jednotlivých virtuálních počítačů o rychlosti až 80 000 vstupně-výstupních operací za sekundu a 2 000 MB za sekundu (a ještě rychlejší při použití ukládání do mezipaměti). Taková rychlost bude vyhovovat i vašim náročným podnikovým úlohám.

Přehled úložiště Premium Storage

Nákladově efektivní testování

Podpořte své cíle a testovací úlohy DevOps pomocí jednoduché škálovatelnosti cloudu s nižšími náklady než místně. Když zrovna nepotřebujete výkon na provozní úrovni, uložte trvalá data ve službě Disk Storage úrovně Standard (HDD), a na vyžádání aktivujte testovací virtuální počítače.

"By upgrading to Azure Premium Storage for our Slim4 inventory control application, we halved processing time and gained the assurance that this critical application will run smoothly."

Anthony Lewkowicz, Technical Architect & Chief Info Security Officer at Chronodrive

Vyzkoušejte službu Disk Storage