Disk Storage

Možnosti trvalého, vysoce zabezpečeného disku s podporou virtuálních počítačů.

Ať už potřebujete nejvyšší možnou dostupnost pro klíčové úlohy nebo nákladově efektivní možnosti pro testovací scénáře, služba Azure Disk Storage poskytuje odolnost, dostupnost a zabezpečení, které potřebujete pro své virtuální počítače. Službu Disk Storage úrovně Premium (SSD) zvolte pro aplikace náročné na vstupně-výstupní operace, kde je nejdůležitější nízká latence a vysoká propustnost. Pro účely testování zvažte volbu služby Disk Storage úrovně Standard (HDD), abyste snížili náklady při rychlém vertikálním navyšování nebo snižování kapacity.

Jednoduchá správa

K vytvoření spravovaného disku stačí zadat typ úložiště (SSD nebo HDD) a požadovanou velikost disku. Azure potom disk vytvoří a bude ho spravovat za vás.

Přehled služby Managed Disks

Vysoce odolné, dostupné a zabezpečené

Můžete být klidní s vědomím, že máte tři simultánní repliky svých dat a díky tomu odolnější a dostupnější. Pokud se u jedné repliky objeví problémy, mohou ji zastoupit zbývající dvě repliky, které tak pomohou zajistit trvalost vašich dat a vysokou odolnost proti chybám. Navíc jsou vaše data automaticky zabezpečená pomocí šifrování neaktivních uložených dat.

Proč zvolit službu Azure Disk Storage?

Všechna cloudová disková úložiště nejsou stejná. Azure vám nabízí:

Snadné škálování na vyžádání

Migrujte své místní podnikové aplikace do cloudu a zbavte se správy hardwaru a infrastruktury. Vertikálně navyšujte nebo snižujte kapacitu svých virtuálních počítačů kdykoli potřebujete a vyrovnejte se tak s neočekávaným nárůstem provozu nebo nárůstem velikosti datového úložiště. Jednoduše přeneste celý svůj model infrastruktury (Windows nebo Linux) a využijte vysoce škálovatelné a globálně dostupné cloudové úložiště.

Úložiště s nízkou latencí a vysokou propustností

Když je nejdůležitější výkon, budete chtít nízkou latenci a vysokou propustnost služby Disk Storage úrovně Premium (SSD). Vytvořte vysoce výkonnou databázi pomocí velkých virtuálních počítačů Azure (řada GS) a vaši uživatelé budou moci využívat maximální propustnost disků jednotlivých virtuálních počítačů o rychlosti až 80 000 vstupně-výstupních operací za sekundu a 2 000 MB za sekundu (a ještě rychlejší při použití ukládání do mezipaměti). Taková rychlost bude vyhovovat i vašim náročným podnikovým úlohám.

Přehled úložiště Premium Storage

Nákladově efektivní testování

Podpořte své cíle a testovací úlohy DevOps pomocí jednoduché škálovatelnosti cloudu s nižšími náklady než místně. Když zrovna nepotřebujete výkon na provozní úrovni, uložte trvalá data ve službě Disk Storage úrovně Standard (HDD), a na vyžádání aktivujte testovací virtuální počítače.

„Díky upgradu naší aplikace pro řízení inventáře Slim4 na Azure Storage úrovně Premium jsme zkrátili dobu zpracování na polovinu a získali jistotu, že tato důležitá aplikace poběží naprosto hladce.“

Anthony Lewkowicz, Technický architekt a Ředitel zabezpečení informací ve společnosti Chronodrive

Vyzkoušejte službu Disk Storage