Přeskočit navigaci

Zabezpečení a dodržování předpisů

Detekce a prevence hrozeb prostřednictvím pokročilého cloudového zabezpečení

Analýza a vyšetřování incidentů

Analyzujte události z různých zdrojů dat a identifikujte bezpečnostní rizika. Pochopte rozsah a dopad hrozeb a útoků s cílem omezit škody vzniklé narušením bezpečnosti.

Rozpoznání hrozeb dříve, než nastanou

Identifikujte vzory útoků vizualizací odchozího škodlivého síťového provozu a typů bezpečnostních hrozeb. Přehled o stavu zabezpečení celého prostředí bez ohledu na platformu

Zjednodušení auditů zabezpečení

Umožňuje zachytit všechna data protokolů a událostí potřebná pro audity zabezpečení nebo shody s předpisy. Ušetří čas a prostředky nutné k provedení auditu zabezpečení díky úplným, prohledávatelným a exportovatelným datům z protokolů a událostí.

Automatické shromažďování dat

Ušetřete čas a úsilí při identifikaci bezpečnostních událostí a při shromažďování dat o hrozbách, které potřebujete k analýze. Jakmile připojíte agenty, služba automaticky vybírá a shromažďuje potřebná data.

Efektivní datové úložiště

Bez ohledu na nárůst objemu dat vám Security & Compliance poskytne potřebnou úložnou a výpočetní kapacitu. Také vám umožní cenově výhodně sledovat události zabezpečení v dlouhých časových obdobích s větší přesností a dodávat data pro kritické bezpečnostní audity.

Související produkty a služby

Přehledy a analýza

Snadné vyhledávání, korelace a analýza dat v cloudu

Automatizace a řízení

Centrální správa veškerých prostředků konfigurace a automatizace

Ochrana a obnovení

Zajistěte dostupnost aplikací a ochranu dat

Vyzkoušejte si zdarma službu Security and Compliance