Ochrana a obnovení

Zálohujte a obnovujte kritické prostředky z integrované služby založené na cloudu.

Služba Protection and Recovery je navržená k ochraně úloh ve Windows a Linuxu bez ohledu na to, zda běží na Hyper-V, VMware nebo na virtuálních či fyzických počítačích.
Ukázka služby Backup
Ukázka služby Site Recovery

Snížení nákladů a zbytečné režie

Snižte počet úloh spouštěných místně a náklady na celkovou infrastrukturu a její údržbu pomocí široké nabídky účinných nástrojů Azure Recovery Services a úložiště s průběžnými platbami. Použijte Azure Site Recovery jako nástroj pro migraci do Azure a k ochraně úloh v cloudu. Pomocí služby Azure Backup můžete nasazovat a udržovat zálohy na webu Azure Portal, který poskytuje jedno centralizované místo pro správu vašeho plánu zotavení po havárii.

Ochrana virtuálních počítačů v Azure

Jako špičkový zprostředkovatel hyperškálovatelného cloudu s většinou globálních datacenter můžete provádět zálohování a obnovení, nebo replikaci a převzetí služeb při selhání, pro všechny vaše hlavní aplikace a data podle výběru z mnoha oblastí. Ochrana na úrovni prostředků infrastruktury eliminuje čas potřebný k instalaci agenta umožňujícího zálohování. Díky integraci do správy virtuálních počítačů Azure můžete snadno zjistit službu Azure Backup a pak rychle začít chránit své úlohy od prvního dne.

Důvody k volbě služby Protection and Recovery

Využitím Azure jako sekundární lokality snížíte provozní náklady a náklady na infrastrukturu.

Pohled zákazníka

Chraňte úlohy založené na Windows i Linuxu bez ohledu na to, zda běží na Hyper-V, VMware nebo fyzických počítačích.

Další informace o úlohách

Pomocí prémiových možností obnovení můžete provádět geografickou replikaci úloh v oblasti Azure, která vyhovuje vašemu podnikání.

Zobrazení oblastí

Chraňte aplikace před ransomwarem a poškozením v důsledku škodlivých aktivit nebo lidské chyby.

Další informace o ransomwaru

Kardem
"We have reduced backup work by at least 20 percent by moving to an integrated on-premises and cloud backup solution.”
Kerem Karabiber: IT and Business Development Manager, Kardem

Související produkty a služby

Backup

Jednoduché a spolehlivé zálohování serveru v cloudu

Site Recovery

Organizace ochrany a obnovení privátních cloudů

StorSimple

Snížení nákladů díky hybridnímu cloudovému úložišti pro podniky

Vyzkoušejte zdarma službu Protection and Recovery