Operations Management Suite | Protection and Recovery

Zajistěte dostupnost aplikací a ochranu dat pomocí cloudového zálohování a zotavení po havárii

Za přijatelnou cenu chraňte všechny své assety, ať jsou kdekoli

Získejte dostupnost svých aplikací a dat v reálném čase, bez ohledu na platformu nebo umístění, bez nákladů na údržbu tradiční infrastruktury. Zálohujte a obnovujte všechny své důležité aplikace a data pomocí nabídky služeb cloudového zálohování, nebo je replikujte a převezměte služby po havárii pomocí nabídky služeb zotavení po havárii, to vše na podnikové úrovni.

Uvolněte své prostředky odstraněním sekundární lokality

Rozšiřte místní nástroje pro ochranu dat o výkonné zálohování v Azure poskytované jako služba s bohatými funkcemi. Dosahujte nízkých cílových hodnot plánovaného bodu obnovení (RPO) a plánované doby obnovení (RTO) pro všechny důležité systémy ve vaší organizaci pomocí zotavení po havárii poskytovaného jako služba (DRaaS). Zbavte se potřeby mít sekundární datové centrum a úložiště mimo pracoviště pro zabezpečení ochrany.

Zjednodušte zálohování a zotavení po havárii v celém svém prostředí

Využijte zotavení po havárii poskytované jako služba (DRaaS) a rychle zjednodušte své řešení a zlepšete možnosti obnovení aplikací a služeb. Orchestrujte replikace, vytvářejte individuální plány obnovení a snadno testujte převzetí služeb při selhání.

Přizpůsobte možnosti ochrany svým požadavkům

Pomocí několika jednoduchých kroků povolte replikaci a ochranu řízené zásadami a přizpůsobitelné pro potřeby vaší firmy. Dosáhnete tím téměř synchronní replikace a špičkových plánovaných bodů obnovení. Archivujte zálohy bezpečně a spolehlivě pomocí zálohování řízeného zásadami v Azure a zajistěte dodržování předpisů díky uchování až po 99 let.

Cloudová ochrana pro aplikace, které vznikly až pro cloud

Aplikace, které vznikly až pro cloud, vyžadují nový úhel pohledu na ochranu. Díky cloudovým nástrojům pro zajištění dostupnosti aplikací a ochranu dat si můžete dovolit aplikace, které vznikly až pro cloud, se stejnou úrovní zabezpečení, jakou poskytují tradiční aplikace.

Související produkty a služby

Přehledy a analýza

Spravujte IT prostředky v jednoduchém a jednotném prostředí bez ohledu na platformu nebo veřejný cloud

Zabezpečení a dodržování předpisů

Zabezpečení napříč prostředími datových center, včetně uzlů v místních datových centrech a dalších poskytovatelů cloudových služeb

Automatizace a řízení

Nepřetržité služby a dodržování předpisů pomocí automatizace a správy konfigurace

Vyzkoušejte zdarma službu Protection and Recovery