Přeskočit navigaci

Russian Open Speech To Text

Speech to Text Russian Open STT

Kolekce ukázek řeči získaných z různých zdrojů zvuku. Tato datová sada obsahuje krátké zvukové klipy v ruštině.

Pravděpodobně v současnosti největší veřejná datová sada STT pro ruštinu:

 • ~16 milionů projevů
 • ~20 000 hodin
 • 2,3 TB (nekomprimováno ve formátu .wav v int16), 356 GB v .opus
 • Všechny soubory jsou teď převedené do formátu opus, s výjimkou datových sad ověření.

Hlavním cílem datové sady je trénovat modely převodu řeči na text.

Kompozice datové sady

Velikost datové sady je daná pro soubory .wav.

Datová sada Výroky Hodiny GB Sekund/znaků Komentář Poznámka Kvalita/šum
radio_v4 (*) 7 603 192 10 430 1 195 5 s / 68 Přepínač Zarovnat 95% / praskání
public_speech (*) 1 700 060 2 709 301 6 s / 79 Veřejné projevy Zarovnat 95% / praskání
audiobook_2 1 149 404 1 511 162 5 s / 56 Knihy Zarovnat 95% / praskání
radio_2 651 645 1 439 154 8 s / 110 Přepínač Zarovnat 95% / praskání
public_youtube1120 1 410 979 1 104 237 3 s / 34 Youtube Titulky 95% / ~praskání
public_youtube700 759 483 701 75 3 s / 43 Youtube Titulky 95% / ~praskání
tts_russian_addresses 1 741 838 754 81 2 s / 20 Adresy Hlasy TTS 4 100% / praskání
asr_public_phone_calls_2 603 797 601 66 4 s / 37 Telefonní hovory ASR 70% / zašumělé
public_youtube1120_hq 369 245 291 31 3 s / 37 YouTube HQ Titulky 95% / ~praskání
asr_public_phone_calls_1 233 868 211 23 3 s / 29 Telefonní hovory ASR 70% / zašumělé
radio_v4_add (*) 92 679 157 18 6 s / 80 Přepínač Zarovnat 95% / praskání
asr_public_stories_2 78 186 78 9 4 s / 43 Knihy ASR 80% / praskání
asr_public_stories_1 46 142 38 4 3 s / 30 Knihy ASR 80% / praskání
public_series_1 20 243 17 2 3 s / 38 Youtube Titulky 95% / ~praskání
asr_calls_2_val 12 950 7,7 2 2 s / 34 Telefonní hovory Ruční anotace 99% / praskání
public_lecture_1 6 803 6 1 3 s / 47 Přednášky Titulky 95% / praskání
buriy_audiobooks_2_val 7 850 4,9 1 2 s / 31 Knihy Ruční anotace 99% / praskání
public_youtube700_val 7 311 4,5 1 2 s / 35 Youtube Ruční anotace 99% / praskání

(*) Se soubory txt je k dispozici jen vzorek dat.

Metodologie anotací

Ke kompilaci datové sady se používá open source. Dlouhé sekvence jsou rozdělené do audiobloků na základě detekce hlasové aktivity a zarovnání. Některé typy zvuku jsou anotované automaticky a ověřené statisticky / pomocí heuristiky.

Objemy dat a frekvence aktualizací

Celková velikost celé datové sady je 350 GB. Celková velikost datové sady s veřejně sdílenými popisky je 130 GB.

Vlastní datová sada se pravděpodobně nebude aktualizovat kvůli zpětné kompatibilitě. Kvůli srovnávacím testům a vyloučení souborů přejděte k původnímu úložišti.

V budoucnu můžou být přidány nové domény a jazyky.

Normalizace zvuku

Všechny soubory jsou kvůli snazšímu a rychlejšímu rozšíření a zpracování za běhu normalizované následujícím způsobem:

 • V případě potřeby převedené na monofonní
 • V případě potřeby převedené na vzorkovací frekvenci 16 kHz
 • Uložené jako 16bitová celá čísla
 • Převedené na formát OPUS

Metodologie databáze na disku

Každý zvukový soubor (wav, binární) se hashuje. Jeho hodnota hash se použije k vytvoření hierarchie složek z důvodu optimalizace operací systému souborů.

target_format = 'wav' wavb = wav.tobytes() f_hash = hashlib.sha1(wavb).hexdigest() store_path = Path(root_folder, f_hash[0], f_hash[1:3], f_hash[3:15] + '.' + target_format)
Stažené soubory

Datová sada je k dispozici ve 2 podobách:

 • Archivy dostupné pomocí služby Azure Blob Storage nebo přímých odkazů
 • Původní soubory dostupné pomocí služby Azure Blob Storage

Vše je uloženo na adrese https://azureopendatastorage.blob.core.windows.net/openstt/.

Struktura složek:

└── ru_open_stt_opus <= archived folders │ │ │ ├── archives │ │ ├── asr_calls_2_val.tar.gz <= tar.gz archives with opus and wav files │ │ │ ... <= see the below table for enumeration │ │ └── tts_russian_addresses_rhvoice_4voices.tar.gz │ │ │ └── manifests │ ├── asr_calls_2_val.csv <= csv files with wav_path, text_path, duration (see notebooks) │ │ ... │ └── tts_russian_addresses_rhvoice_4voices.csv └── ru_open_stt_opus_unpacked <= a separate folder for each uploaded domain ├── public_youtube1120 │ ├── 0 <= see "On disk DB methodology" for details │ ├── 1 │ │ ├── 00 │ │ │ ... │ │ └── ff │ │ ├── *.opus <= actual files │ │ └── *.txt │ │ ... │ └── f ├── public_youtube1120_hq ├── public_youtube700_val ├── asr_calls_2_val ├── radio_2 ├── private_buriy_audiobooks_2 ├── asr_public_phone_calls_2 ├── asr_public_stories_2 ├── asr_public_stories_1 ├── public_lecture_1 ├── asr_public_phone_calls_1 ├── public_series_1 └── public_youtube700
Datová sada GB, wav GB, archiv Archiv Zdroj Manifest
Trénování
Ukázka rozhlasových a veřejných projevů - 11,4 opus+txt - manifest
audiobook_2 162 25,8 opus+txt Internet + zarovnání manifest
radio_2 154 24,6 opus+txt Přepínač manifest
public_youtube1120 237 19,0 opus+txt Videa služby YouTube manifest
asr_public_phone_calls_2 66 9,4 opus+txt Internet + ASR manifest
public_youtube1120_hq 31 4,9 opus+txt Videa služby YouTube manifest
asr_public_stories_2 9 1.4 opus+txt Internet + zarovnání manifest
tts_russian_addresses_rhvoice_4voices 80,9 12,9 opus+txt TTS manifest
public_youtube700 75,0 12,2 opus+txt Videa služby YouTube manifest
asr_public_phone_calls_1 22,7 3.2 opus+txt Internet + ASR manifest
asr_public_stories_1 4.1 0,7 opus+txt Veřejné příběhy manifest
public_series_1 1,9 0.3 opus+txt Veřejné série manifest
public_lecture_1 0,7 0,1 opus+txt Internet + ruční manifest
Val
asr_calls_2_val 2 0,8 wav+txt Internet manifest
buriy_audiobooks_2_val 1 0,5 wav+txt Knihy + ruční manifest
public_youtube700_val 2 0.13 wav+txt Videa YouTube + ruční manifest
Pokyny ke stažení

Přímo

Podrobnosti najdete tady – https://github.com/snakers4/open_stt#download-instructions

Připojením služby Azure Blob Storage

Projděte si poznámkový blok umístěný na kartě Přístup k datům.

Kontakty

Pokud máte v souvislosti s těmito daty nějaké dotazy nebo potřebujete pomoc, kontaktujte prosím autory dat na adrese aveysov@gmail.com.

Licence

Tato licence umožňuje uživatelům distribuovat, uspořádávat, upravovat a využívat tento materiál na libovolném médiu a v libovolném formátu výhradně pro nekomerční účely a jenom za předpokladu, že bude uveden autor. Zahrnuje následující elementy:
* BY – Musí být uveden autor.
* NC – Je povolené jenom nekomerční využití.

CC-BY-NC a komerční použití po dohodě s autory datové sady.

Reference / další čtení

Původní datová sada

 • https://github.com/snakers4/open_stt

Články v angličtině

 • https://thegradient.pub/towards-an-imagenet-moment-for-speech-to-text/
 • https://thegradient.pub/a-speech-to-text-practitioners-criticisms-of-industry-and-academia/

Články v čínštině

 • https://www.infoq.cn/article/4u58WcFCs0RdpoXev1E2

Články v ruštině

 • https://habr.com/ru/post/494006/
 • https://habr.com/ru/post/474462/

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Helper functions / dependencies

Building libsndfile

The best efficient way to read opus files in python (the we know of) that does incur any significant overhead is to use pysoundfile (a python CFFI wrapper around libsoundfile).

When this solution was being researched the community had been waiting for a major libsoundfile release for some time.

Opus support has been implemented some time ago upstream, but it has not been properly released. Therefore we opted for a custom build + monkey patching.

At the time when you read / use this - probably there will be decent / proper builds of libsndfile.

Please replace with your faviourite tool if there is one.

Typically, you need to run this in your shell with sudo access:

apt-get update
apt-get install cmake autoconf autogen automake build-essential libasound2-dev \
libflac-dev libogg-dev libtool libvorbis-dev libopus-dev pkg-config -y

cd /usr/local/lib
git clone https://github.com/erikd/libsndfile.git
cd libsndfile
git reset --hard 49b7d61
mkdir -p build && cd build

cmake .. -DBUILD_SHARED_LIBS=ON
make && make install
cmake --build .

Helper functions / dependencies

Install the following libraries (versions do not matter much):

pandas
numpy
scipy
tqdm
soundfile
librosa

Depending on how this notebook is run, this sometimes can be as easy as (if, for example your miniconda is not installed under root):

In [ ]:
!pip install numpy
!pip install tqdm
!pip install scipy
!pip install pandas
!pip install soundfile
!pip install librosa
!pip install azure-storage-blob

Manifests are just csv files with the following columns:

 • Path to audio
 • Path to text file
 • Duration

They proved to be the most simple / helpful format of accessing data.

For ease of use all the manifests are already rerooted, i.e. all paths in them are relative and you just need to add a root folder.

In [1]:
# manifest utils
import os
import numpy as np
import pandas as pd
from tqdm import tqdm
from urllib.request import urlopendef reroot_manifest(manifest_df,
          source_path,
          target_path):
  if source_path != '':
    manifest_df.wav_path = manifest_df.wav_path.apply(lambda x: x.replace(source_path,
                                       target_path))
    manifest_df.text_path = manifest_df.text_path.apply(lambda x: x.replace(source_path,
                                        target_path))
  else:
    manifest_df.wav_path = manifest_df.wav_path.apply(lambda x: os.path.join(target_path, x))
    manifest_df.text_path = manifest_df.text_path.apply(lambda x: os.path.join(target_path, x))  
  return manifest_df


def save_manifest(manifest_df,
         path,
         domain=False):
  if domain:
    assert list(manifest_df.columns) == ['wav_path', 'text_path', 'duration', 'domain']
  else:
    assert list(manifest_df.columns) == ['wav_path', 'text_path', 'duration']

  manifest_df.reset_index(drop=True).sort_values(by='duration',
                          ascending=True).to_csv(path,
                                     sep=',',
                                     header=False,
                                     index=False)
  return True


def read_manifest(manifest_path,
         domain=False):
  if domain:
    return pd.read_csv(manifest_path,
            names=['wav_path',
                'text_path',
                'duration',
                'domain'])
  else:
    return pd.read_csv(manifest_path,
            names=['wav_path',
                'text_path',
                'duration'])


def check_files(manifest_df,
        domain=False):
  orig_len = len(manifest_df)
  if domain:
    assert list(manifest_df.columns) == ['wav_path', 'text_path', 'duration']
  else:
    assert list(manifest_df.columns) == ['wav_path', 'text_path', 'duration', 'domain']
  wav_paths = list(manifest_df.wav_path.values)
  text_path = list(manifest_df.text_path.values)

  omitted_wavs = []
  omitted_txts = []

  for wav_path, text_path in zip(wav_paths, text_path):
    if not os.path.exists(wav_path):
      print('Dropping {}'.format(wav_path))
      omitted_wavs.append(wav_path)
    if not os.path.exists(text_path):
      print('Dropping {}'.format(text_path))
      omitted_txts.append(text_path)

  manifest_df = manifest_df[~manifest_df.wav_path.isin(omitted_wavs)]
  manifest_df = manifest_df[~manifest_df.text_path.isin(omitted_txts)]
  final_len = len(manifest_df)

  if final_len != orig_len:
    print('Removed {} lines'.format(orig_len-final_len))
  return manifest_df


def plain_merge_manifests(manifest_paths,
             MIN_DURATION=0.1,
             MAX_DURATION=100):

  manifest_df = pd.concat([read_manifest(_)
               for _ in manifest_paths])
  manifest_df = check_files(manifest_df)

  manifest_df_fit = manifest_df[(manifest_df.duration>=MIN_DURATION) &
                 (manifest_df.duration<=MAX_DURATION)]

  manifest_df_non_fit = manifest_df[(manifest_df.duration<MIN_DURATION) |
                   (manifest_df.duration>MAX_DURATION)]

  print(f'Good hours: {manifest_df_fit.duration.sum() / 3600:.2f}')
  print(f'Bad hours: {manifest_df_non_fit.duration.sum() / 3600:.2f}')

  return manifest_df_fit


def save_txt_file(wav_path, text):
  txt_path = wav_path.replace('.wav','.txt')
  with open(txt_path, "w") as text_file:
    print(text, file=text_file)
  return txt_path


def read_txt_file(text_path):
  #with open(text_path, 'r') as file:
  response = urlopen(text_path)
  file = response.readlines()
  for i in range(len(file)):
    file[i] = file[i].decode('utf8')
  return file 

def create_manifest_from_df(df, domain=False):
  if domain:
    columns = ['wav_path', 'text_path', 'duration', 'domain']
  else:
    columns = ['wav_path', 'text_path', 'duration']
  manifest = df[columns]
  return manifest


def create_txt_files(manifest_df):
  assert 'text' in manifest_df.columns
  assert 'wav_path' in manifest_df.columns
  wav_paths, texts = list(manifest_df['wav_path'].values), list(manifest_df['text'].values)
  # not using multiprocessing for simplicity
  txt_paths = [save_txt_file(*_) for _ in tqdm(zip(wav_paths, texts), total=len(wav_paths))]
  manifest_df['text_path'] = txt_paths
  return manifest_df


def replace_encoded(text):
  text = text.lower()
  if '2' in text:
    text = list(text)
    _text = []
    for i,char in enumerate(text):
      if char=='2':
        try:
          _text.extend([_text[-1]])
        except:
          print(''.join(text))
      else:
        _text.extend([char])
    text = ''.join(_text)
  return text
In [2]:
# reading opus files
import os
import soundfile as sf# Fx for soundfile read/write functions
def fx_seek(self, frames, whence=os.SEEK_SET):
  self._check_if_closed()
  position = sf._snd.sf_seek(self._file, frames, whence)
  return position


def fx_get_format_from_filename(file, mode):
  format = ''
  file = getattr(file, 'name', file)
  try:
    format = os.path.splitext(file)[-1][1:]
    format = format.decode('utf-8', 'replace')
  except Exception:
    pass
  if format == 'opus':
    return 'OGG'
  if format.upper() not in sf._formats and 'r' not in mode:
    raise TypeError("No format specified and unable to get format from "
            "file extension: {0!r}".format(file))
  return format


#sf._snd = sf._ffi.dlopen('/usr/local/lib/libsndfile/build/libsndfile.so.1.0.29')
sf._subtypes['OPUS'] = 0x0064
sf.SoundFile.seek = fx_seek
sf._get_format_from_filename = fx_get_format_from_filename


def read(file, **kwargs):
  return sf.read(file, **kwargs)


def write(file, data, samplerate, **kwargs):
  return sf.write(file, data, samplerate, **kwargs)
In [3]:
# display utils
import gc
from IPython.display import HTML, Audio, display_html
pd.set_option('display.max_colwidth', 3000)
#Prepend_path is set to read directly from Azure. To read from local replace below string with path to the downloaded dataset files
prepend_path = 'https://azureopendatastorage.blob.core.windows.net/openstt/ru_open_stt_opus_unpacked/'


def audio_player(audio_path):
  return '<audio preload="none" controls="controls"><source src="{}" type="audio/wav"></audio>'.format(audio_path)

def display_manifest(manifest_df):
  display_df = manifest_df
  display_df['wav'] = [audio_player(prepend_path+path) for path in display_df.wav_path]
  display_df['txt'] = [read_txt_file(prepend_path+path) for path in tqdm(display_df.text_path)]
  audio_style = '<style>audio {height:44px;border:0;padding:0 20px 0px;margin:-10px -20px -20px;}</style>'
  display_df = display_df[['wav','txt', 'duration']]
  display(HTML(audio_style + display_df.to_html(escape=False)))
  del display_df
  gc.collect()

Play with a dataset

Play a sample of files

On most platforms browsers usually support native audio playback.

So we can leverage HTML5 audio players to view our data.

In [4]:
manifest_df = read_manifest(prepend_path +'/manifests/public_series_1.csv')
#manifest_df = reroot_manifest(manifest_df,
               #source_path='',
               #target_path='../../../../../nvme/stt/data/ru_open_stt/')
In [5]:
sample = manifest_df.sample(n=20)
display_manifest(sample)
100%|██████████| 20/20 [00:07<00:00, 2.66it/s]
wav txt duration
5963 [пожалуйста прости всё в порядке\n] 2.48
19972 [хотелось бы хотя бы разок глазком на неё посмотреть раз такое дело\n] 5.68
15555 [они с егерем на след напали до инспектора не дозвониться\n] 3.84
430 [что то случилось\n] 1.36
4090 [так давай опаздываем\n] 2.16
18590 [да саид слушаю тебя троих нашли а в полётном листе\n] 4.60
17734 [надо сначала самому серьёзным человеком стать понимаешь\n] 4.32
978 [вот что случилось\n] 1.56
13269 [да паш юль пожалуйста не делай глупостей\n] 3.48
4957 [полусладкое или сухое\n] 2.32
1913 [ищи другую машину\n] 1.80
10522 [гражданин финн не зная что я полицейский\n] 3.08
9214 [ты чего трубку не берёшь я же переживаю\n] 2.88
10014 [я не окажу сопротивления я без оружия\n] 3.00
8351 [звони партнёру пусть он напишет\n] 2.80
3818 [ну что пойдём обсудим\n] 2.12
11097 [вы простите понимаете все об этом знают\n] 3.16
2989 [какие уж разводки\n] 2.00
12229 [я получается какой то диспетчер а не напарник\n] 3.28
5348 [я же тебе сказала никакой карелии\n] 2.40

Read a file

In [ ]:
!ls ru_open_stt_opus/manifests/*.csv

A couple of simplistic examples showing how to best read wav and opus files.

Scipy is the fastest for wav, pysoundfile is the best overall for opus.

In [6]:
%matplotlib inline

import librosa
from scipy.io import wavfile
from librosa import display as ldisplay
from matplotlib import pyplot as plt

Read a wav

In [7]:
manifest_df = read_manifest(prepend_path +'manifests/asr_calls_2_val.csv')
#manifest_df = reroot_manifest(manifest_df,
               #source_path='',
               #target_path='../../../../../nvme/stt/data/ru_open_stt/')
In [8]:
sample = manifest_df.sample(n=5)
display_manifest(sample)
100%|██████████| 5/5 [00:01<00:00, 2.61it/s]
wav txt duration
7802 [это же позитивные новости не негативные\n] 2.01
3590 [белый цветочек\n] 1.17
10594 [какое отношение имеет ваша пенсия к моему отделению\n] 3.14
4630 [есть есть видео\n] 1.35
468 [что ещё раз\n] 0.62
In [9]:
from io import BytesIO

wav_path = sample.iloc[0].wav_path
response = urlopen(prepend_path+wav_path)
data = response.read()
sr, wav = wavfile.read(BytesIO(data))
wav.astype('float32')
absmax = np.max(np.abs(wav))
wav = wav / absmax
In [10]:
# shortest way to plot a spectrogram
D = librosa.amplitude_to_db(np.abs(librosa.stft(wav)), ref=np.max)
plt.figure(figsize=(12, 6))
ldisplay.specshow(D, y_axis='log')
plt.colorbar(format='%+2.0f dB')
plt.title('Log-frequency power spectrogram')
# shortest way to plot an envelope
plt.figure(figsize=(12, 6))
ldisplay.waveplot(wav, sr=sr, max_points=50000.0, x_axis='time', offset=0.0, max_sr=1000, ax=None)
Out[10]:
<matplotlib.collections.PolyCollection at 0x7fdf62f7e8d0>

Read opus

In [11]:
manifest_df = read_manifest(prepend_path +'manifests/asr_public_phone_calls_2.csv')
#manifest_df = reroot_manifest(manifest_df,
               #source_path='',
               #target_path='../../../../../nvme/stt/data/ru_open_stt/')
In [12]:
sample = manifest_df.sample(n=5)
display_manifest(sample)
100%|██████████| 5/5 [00:02<00:00, 2.24it/s]
wav txt duration
5018 [а вы кто\n] 0.96
143473 [пьеса дружбы нету\n] 1.86
272155 [не знаю где находится\n] 2.64
334225 [ты куда звонишь то куда ты звонишь ты знаешь\n] 3.12
143789 [помощник дежурного\n] 1.86
In [13]:
opus_path = sample.iloc[0].wav_path
response = urlopen(prepend_path+opus_path)
data = response.read()
wav, sr = sf.read(BytesIO(data))
wav.astype('float32')
absmax = np.max(np.abs(wav))
wav = wav / absmax
In [14]:
# shortest way to plot a spectrogram
D = librosa.amplitude_to_db(np.abs(librosa.stft(wav)), ref=np.max)
plt.figure(figsize=(12, 6))
ldisplay.specshow(D, y_axis='log')
plt.colorbar(format='%+2.0f dB')
plt.title('Log-frequency power spectrogram')
# shortest way to plot an envelope
plt.figure(figsize=(12, 6))
ldisplay.waveplot(wav, sr=sr, max_points=50000.0, x_axis='time', offset=0.0, max_sr=1000, ax=None)
Out[14]:
<matplotlib.collections.PolyCollection at 0x7fdf62f8ee10>
In [ ]: