Přeskočit navigaci

NYC Taxi & Limousine Commission - green taxi trip records

NYC TLC Taxi green

Záznamy o cestách zeleným taxíkem obsahují pole zachytávající data a časy vyzvednutí a vysazení, místa vyzvednutí a vysazení, ujeté vzdálenosti, jízdné rozdělené na položky, typy sazeb, typy plateb a počty cestujících nahlášené řidičem.

Objem a uchovávání

Tato datová sada se uchovává ve formátu Parquet. K roku 2018 obsahuje celkem přibližně 80 milionů řádků (2 GB).

Tato datová sada obsahuje historické záznamy shromážděné mezi lety 2009 a 2018. Pomocí nastavení parametrů v naší sadě SDK můžete načíst data v určitém časovém rozsahu.

Umístění úložiště

Tato datová sada se uchovává v oblasti Azure Východní USA. Kvůli přidružení se doporučuje přidělovat výpočetní prostředky v oblasti Východní USA.

Další informace

Newyorská komise pro taxi a limuzíny (TLC):

Data shromáždili a newyorské komisi pro taxi a limuzíny (TLC) je poskytli poskytovatelé technologií autorizovaní v rámci programů TPEP a LPEP (Taxicab Passenger Enhancement Program a Livery Passenger Enhancement Program). Data o jízdách nevytvořila TLC a TLC nečinní žádná prohlášení ohledně přesnosti těchto dat.

Další informace o datech v záznamech o jízdách TLC najdete tady a tady.

Sdělení

MICROSOFT POSKYTUJE SLUŽBU AZURE OPEN DATASETS TAK, JAK JE. MICROSOFT V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM DATOVÝCH SAD NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ANI JEJ NIJAK NEPODMIŇUJE. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍM ZÁKONEM MICROSOFT ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM DATOVÝCH SAD, VČETNĚ PŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH NEBO TRESTNÍCH ŠKOD.

Na tuto datovou sadu se vztahují původní podmínky, které Microsoft přijal se zdrojovými daty. Datová sada může obsahovat data pocházející z Microsoftu.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

vendorID lpepPickupDatetime lpepDropoffDatetime passengerCount tripDistance puLocationId doLocationId rateCodeID storeAndFwdFlag paymentType fareAmount extra mtaTax improvementSurcharge tipAmount tollsAmount totalAmount tripType puYear puMonth
2 6/24/2081 5:40:37 PM 6/24/2081 6:42:47 PM 1 16.95 93 117 1 N 1 52 1 0.5 0.3 0 2.16 55.96 1 2081 6
2 11/28/2030 12:19:29 AM 11/28/2030 12:25:37 AM 1 1.08 42 247 1 N 2 6.5 0 0.5 0.3 0 0 7.3 1 2030 11
2 11/28/2030 12:14:50 AM 11/28/2030 12:14:54 AM 1 0.03 42 42 5 N 2 5 0 0 0 0 0 5 2 2030 11
2 11/14/2020 11:38:07 AM 11/14/2020 11:42:22 AM 1 0.63 129 129 1 N 2 4.5 1 0.5 0.3 0 0 6.3 1 2020 11
2 11/14/2020 9:55:36 AM 11/14/2020 10:04:54 AM 1 3.8 82 138 1 N 2 12.5 1 0.5 0.3 0 0 14.3 1 2020 11
2 8/26/2019 4:18:37 PM 8/26/2019 4:19:35 PM 1 0 264 264 1 N 2 1 0 0.5 0.3 0 0 1.8 1 2019 8
2 7/1/2019 8:28:33 AM 7/1/2019 8:32:33 AM 1 0.71 7 7 1 N 1 5 0 0.5 0.3 1.74 0 7.54 1 2019 7
2 7/1/2019 12:04:53 AM 7/1/2019 12:21:56 AM 1 2.71 223 145 1 N 2 13 0.5 0.5 0.3 0 0 14.3 1 2019 7
2 7/1/2019 12:04:11 AM 7/1/2019 12:21:15 AM 1 3.14 166 142 1 N 2 14.5 0.5 0.5 0.3 0 0 18.55 1 2019 7
2 7/1/2019 12:03:37 AM 7/1/2019 12:09:27 AM 1 0.78 74 74 1 N 1 6 0.5 0.5 0.3 1.46 0 8.76 1 2019 7
Name Data type Unique Values (sample) Description
doLocationId string 264 74
42

doLocationID – Taxi zóna TLC, ve které se vypnul taxametr

dropoffLatitude double 109,721 40.7743034362793
40.77431869506836

Zastaralé od verze 2016.07

dropoffLongitude double 75,502 -73.95272827148438
-73.95274353027344

Zastaralé od verze 2016.07

extra double 202 0.5
1.0

Ostatní poplatky a přirážky. V současné době to jsou pouze poplatky za jízdu v dopravní špičce a noční jízdu ve výši 0,50 USD a 1 USD.

fareAmount double 10,367 6.0
5.5

Výše jízdného vypočítaná taxametrem na základě času a vzdálenosti

improvementSurcharge string 92 0.3
0

Příplatek 0,30 USD za jízdu z ulice, který se účtuje při nástupu. Tento příplatek se začal vybírat v roce 2015.

lpepDropoffDatetime timestamp 58,100,713 2016-05-22 00:00:00
2016-05-09 00:00:00

Datum a čas vypnutí taxametru

lpepPickupDatetime timestamp 58,157,349 2013-10-22 12:40:36
2014-08-09 15:54:25

Datum a čas zapnutí taxametru

mtaTax double 34 0.5
-0.5

Daň MTA ve výši 0,50 USD, která se automaticky připočte na základě naměřené sazby

passengerCount int 10 1
2

Počet cestujících ve vozidle.

Tuto hodnotu zadává řidič.

paymentType int 5 2
1

Číselný kód označující způsob, jakým cestující zaplatil za jízdu.

1 = Platební karta

2 = Hotovost

3 = Jízda byla zdarma

4 = Došlo ke sporu

5 = Neznámý způsob

6 = Jízda prohlášená za neplatnou

pickupLatitude double 95,110 40.721351623535156
40.721336364746094

Zastaralé od verze 2016.07

pickupLongitude double 55,722 -73.84429931640625
-73.84429168701172

Zastaralé od verze 2016.07

puLocationId string 264 74
41

Taxi zóna TLC, ve které se zapnul taxametr

puMonth int 12 3
5
puYear int 14 2015
2016
rateCodeID int 7 1
5

Kód konečné sazby použité na konci jízdy.

1 = Standardní sazba

2 = JFK

3 = Newark

4 = Nassau nebo Westchester

5 = Vyjednaná cena jízdy

6 = Skupinová jízda

storeAndFwdFlag string 2 N
Y

Tento příznak označuje, jestli se záznam o jízdě před odesláním dodavateli uchovával v paměti vozidla (tzv. uložení a přeposlání), protože vozidlo nemělo připojení k serveru.

Y = jízda se uložila a přeposlala

N = jízda se neuložila a nepřeposlala

tipAmount double 6,206 1.0
2.0

Výše spropitného – Do tohoto pole se automaticky doplní spropitné přes platební kartu. Spropitné v hotovosti se nezahrnuje.

tollsAmount double 2,150 5.54
5.76

Celková výše zaplaceného mýtného během jízdy

totalAmount double 20,188 7.8
6.8

Celková částka účtovaná cestujícím. Nezahrnuje spropitné v hotovosti.

tripDistance double 7,060 0.9
1.0

Ujetá vzdálenost v mílích hlášená taxametrem

tripType int 3 1
2

Kód, který označuje, jestli se jednalo o jízdu z ulice nebo objednanou jízdu přes dispečink, a který se přiřazuje automaticky na základě naměřené sazby, ale který může řidič upravit.

1 = Zastavení na ulici

2 = Dispečink

vendorID int 2 2
1

Kód označující poskytovatele LPEP, který je autorem záznamu.

1 = Creative Mobile Technologies, LLC

2 = VeriFone Inc.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycTlcGreen

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcGreen(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker Target paths: ['/puYear=2018/puMonth=5/', '/puYear=2018/puMonth=6/'] Looking for parquet files... Reading them into Pandas dataframe... Reading green/puYear=2018/puMonth=5/part-00087-tid-6037743401120983271-619c4849-c957-4290-a1b8-66832cb385b6-12506.c000.snappy.parquet under container nyctlc Reading green/puYear=2018/puMonth=6/part-00171-tid-6037743401120983271-619c4849-c957-4290-a1b8-66832cb385b6-12590.c000.snappy.parquet under container nyctlc Done. ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=5555.67 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=5559.68 [ms]
In [2]:
nyc_tlc_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 923257 entries, 0 to 498783 Data columns (total 23 columns): vendorID 923257 non-null int32 lpepPickupDatetime 923257 non-null datetime64[ns] lpepDropoffDatetime 923257 non-null datetime64[ns] passengerCount 923257 non-null int32 tripDistance 923257 non-null float64 puLocationId 923257 non-null object doLocationId 923257 non-null object pickupLongitude 0 non-null float64 pickupLatitude 0 non-null float64 dropoffLongitude 0 non-null float64 dropoffLatitude 0 non-null float64 rateCodeID 923257 non-null int32 storeAndFwdFlag 923257 non-null object paymentType 923257 non-null int32 fareAmount 923257 non-null float64 extra 923257 non-null float64 mtaTax 923257 non-null float64 improvementSurcharge 923257 non-null object tipAmount 923257 non-null float64 tollsAmount 923257 non-null float64 ehailFee 0 non-null float64 totalAmount 923257 non-null float64 tripType 923257 non-null int32 dtypes: datetime64[ns](2), float64(12), int32(5), object(4) memory usage: 151.4+ MB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "nyctlc"
folder_name = "green"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
# You need to pip install azureml-opendatasets in Databricks cluster. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/connect-from-databricks#install-the-python-library-on-your-azure-databricks-cluster
from azureml.opendatasets import NycTlcGreen

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcGreen(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=47328.45 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=47332.79 [ms]
In [2]:
display(nyc_tlc_df.limit(5))
vendorIDlpepPickupDatetimelpepDropoffDatetimepassengerCounttripDistancepuLocationIddoLocationIdpickupLongitudepickupLatitudedropoffLongitudedropoffLatituderateCodeIDstoreAndFwdFlagpaymentTypefareAmountextramtaTaximprovementSurchargetipAmounttollsAmountehailFeetotalAmounttripTypepuYearpuMonth
22018-05-23T23:14:19.000+00002018-05-23T23:17:43.000+000010.611642nullnullnullnull1N14.50.00.50.30.010.0null5.31120185
22018-05-23T23:24:21.000+00002018-05-23T23:33:00.000+000011.1442116nullnullnullnull1N17.00.00.50.31.560.0null9.36120185
22018-05-07T08:52:57.000+00002018-05-08T03:14:08.000+000011.27119247nullnullnullnull1N27.50.00.50.30.00.0null8.3120185
22018-05-07T03:16:20.000+00002018-05-07T03:39:26.000+000013.8224718nullnullnullnull1N117.50.00.50.30.00.0null18.3120185
22018-05-07T03:40:25.000+00002018-05-07T03:46:11.000+000010.9818136nullnullnullnull1N26.00.00.50.30.00.0null6.8120185
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "nyctlc"
blob_relative_path = "green"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python Python
In [6]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycTlcGreen

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcGreen(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_spark_dataframe()
In [7]:
# Display top 5 rows
display(nyc_tlc_df.limit(5))
Out[7]:
In [9]:
# Display data statistic information
display(nyc_tlc_df, summary = True)
Out[9]:
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "nyctlc"
blob_relative_path = "green"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))