Mobile Engagement

Zvýšení využití aplikací a udržení zákazníků

Analýza poznatků pro přijímání dalších akcí v reálném čase

Díky spojení kolekcí velkých objemů dat a zpracování v reálném čase můžete uplatnit scénáře založené na chování a demografických údajích uživatelů aplikací. Azure Mobile Engagement dokáže v souvislosti s vašimi obchodními potřebami odpovědět skoro na každou otázku. Můžete třeba vytvořit vlastní řídicí panely pro měření klíčových ukazatelů výkonu. Nebo třeba rychle najít a opravit problematická místa, se kterými se uživatelé setkávají. Dál můžete sledovat třeba retenci a věrnost zákazníků a díky tomu zjistit, které kampaně přinášejí nejvyšší návratnost. Komplexní pohled na zákazníka, který Mobile Engagement poskytuje, umožňuje snadno a nepřetržitě vylepšovat a optimalizovat uživatelské prostředí. Výsledkem pak je vyšší míra retence a prodloužení doby využití aplikací.

Dynamická segmentace

Rozdělte uživatele do segmentů na základě dat behaviorální analýzy, technických informací, jako je třeba platforma, velikost obrazovky, geografické umístění atd., nebo dokonce zpětné vazby z předchozí kampaně týkající se třeba toho, kteří uživatelé si zobrazili předchozí nabídku elektronického obchodování. Můžete se třeba zaměřit na uživatele, kteří používají platformu Android a kteří otevřeli aplikaci jenom jednou a už se nevrátili. Nebo můžete zacílit na uživatele, kterým aplikace selhává na platformě iOS, upozornit je na příslušný problém a informovat je o chystané opravě. Možností je nekonečně. Vývojáři aplikací tak můžou svoje zákazníky oslovit vysoce účinným a nerušivým způsobem.

Nabízená oznámení a komunikace s přidanou hodnotou

Mobile Engagement pracuje bezchybně s branami nativních nabízených oznámení, jako jsou Google GCM, Apple APNS nebo Microsoft WNS. Umožňuje posílat cílená oznámení, hlasování a oznámení v aplikaci s datovými částmi v textovém formátu nebo ve formátu Rich HTML. Upravte si oznámení pomocí dat zachycených při používání aplikací, jako jsou uživatelská jména nebo informace o pohlaví. Posílejte vícejazyčná oznámení, jejichž cílem jsou konkrétní národní prostředí uživatelů aplikací. Naplánujte oznámení předem a na základě statistiky s informacemi o tom, kolik uživatelů si oznámení zobrazilo a reagovalo na ně, získáte zpětnou vazbu týkající se jejich účinnosti.

Otevřená rozhraní API a snadná integrace

Díky otevřeným rozhraním API a snadné integraci můžete využívat existující data z CRM, CMS a dalších obchodních systémů. To vám umožní líp poznat cílové skupiny a chránit investice. Ze systému můžete jednoduše importovat nebo exportovat data tak, jak to bude vyhovovat vašim potřebám.

Globální ochrana dat a osobních údajů

Microsoft se dlouhodobě zavazuje chránit osobní údaje. Tato ochrana je nedílnou součástí životního cyklu jeho produktů a služeb. Chceme, aby postupy ochrany osobních údajů byly transparentní, a nabízíme zákazníkům smysluplnou ochranu osobních údajů a zodpovědnou správu dat, která jsou u nás uložena. Mobile Engagement, stejně jako všechny služby Azure, nesdílí ani neprodává informace získané z majetku zákazníků. Mobile Engagement je globálně nasaditelné řešení, které je v souladu se zákony na ochranu dat pro konkrétní regiony nebo země.

Související produkty a služby

App Service

Vytváření webových a mobilních aplikací pro libovolnou platformu a zařízení

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

Notification Hubs

Škálovatelný modul pro zasílání nabízených oznámení umožňuje rychle rozesílat miliony zpráv.

Začínáme s Mobile Engagementem