Mobile Engagement

Zvýšení využití aplikací a udržení zákazníků

Analýza poznatků pro přijímání dalších akcí v reálném čase

Díky spojení kolekcí velkých objemů dat a zpracování v reálném čase můžete uplatnit scénáře založené na demografických údajích a chování vašich zákazníků. Azure Mobile Engagement dokáže v souvislosti s vašimi obchodními potřebami odpovědět skoro na každou otázku. Můžete třeba vytvořit vlastní řídicí panely pro měření klíčových ukazatelů výkonu. Nebo třeba rychle najít a opravit problematická místa, se kterými se zákazníci setkávají. Dál můžete sledovat třeba retenci a věrnost zákazníků a díky tomu zjistit, které kampaně přinášejí nejvyšší návratnost. Komplexní pohled na zákazníka, který Mobile Engagement poskytuje, umožňuje nepřetržitě vylepšovat a optimalizovat zákaznické prostředí. Výsledkem pak je vyšší míra udržení zákazníků a prodloužení doby využití aplikací.

Dynamická segmentace

Rozdělte zákazníky do segmentů na základě dat behaviorální analýzy, technických informací, jako je třeba platforma, velikost obrazovky, geografické umístění atd., nebo dokonce zpětné vazby z předchozí kampaně, třeba podle toho, kteří zákazníci si zobrazili předchozí nabídku elektronického obchodování. Můžete se zaměřit na zákazníky, kteří používají platformu Android a kteří otevřeli aplikaci jenom jednou a už se nevrátili. Nebo můžete zacílit na zákazníky, kterým aplikace selhává na platformě iOS, a informovat je, že o tomto problému víte a že se chystá oprava. Můžete tak svoje zákazníky oslovit vysoce účinným a neinvazivním způsobem.

Nabízená oznámení a komunikace s přidanou hodnotou

Mobile Engagement velice dobře funguje s branami nativních nabízených oznámení, jako jsou Google Cloud Messaging (GCM), Apple Push Notification Service (APN) a Microsoft Windows Push Notification Services (WNS). Umožňuje posílat cílená oznámení, hlasování a oznámení v aplikaci s datovými částmi v textovém formátu nebo ve formátu Rich HTML. Tato oznámení můžete upravit pomocí dat zachycených při používání aplikací, jako jsou uživatelská jména nebo informace o pohlaví. Můžete posílat vícejazyčná oznámení cílená na konkrétní národní prostředí jednotlivých zákazníků. Oznámení můžete naplánovat předem a na základě statistiky s informacemi o tom, kolik uživatelů si oznámení zobrazilo a reagovalo na ně, získáte zpětnou vazbu týkající se jejich účinnosti.

Otevřená rozhraní API a snadná integrace

Díky otevřeným rozhraním API a snadné integraci můžete využívat existující data ze systémů řízení vztahů se zákazníky (CRM), systémů správy obsahu (CMS) a dalších obchodních systémů. To vám umožní líp poznat cílové skupiny a chránit vaše investice. Ze systému můžete importovat nebo exportovat data tak, jak to bude vyhovovat vašim potřebám.

Globální ochrana dat a osobních údajů

Microsoft se dlouhodobě zavazuje chránit osobní údaje. Tato ochrana je nedílnou součástí životního cyklu jeho produktů a služeb. Chceme, aby postupy ochrany osobních údajů byly transparentní, a nabízíme smysluplnou ochranu osobních údajů a zodpovědnou správu dat, která jsou u nás uložena. Mobile Engagement, stejně jako všechny služby Azure, nesdílí ani neprodává informace odvozené na základě vlastností zákazníků. Mobile Engagement je globálně nasaditelné řešení, které je v souladu se zákony na ochranu dat pro konkrétní oblasti nebo země.

Související produkty a služby

App Service

Vytváření webových a mobilních aplikací pro libovolnou platformu a zařízení

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

Notification Hubs

Posílání nabízených oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu

Začínáme s Mobile Engagementem