Video Indexer

Automatická extrakce rozšířených metadat z obsahu videa a zvukového obsahu

Získání užitečných přehledů z videosouborů a zvukových souborů

Automaticky extrahujte metadata, jako jsou mluvené slovo, psaný text, tváře, mluvčí, celebrity, emoce, témata, značky a scény, z videosouborů a zvukových souborů. Získejte k těmto datům přístup v rámci své aplikace nebo infrastruktury, zajistěte jejich lepší vyhledatelnost a využijte je k vytváření nových prostředí OTT (Over the Top) a příležitostí k monetizaci. Vyzkoušejte si webové prostředí a rozhraní API s využitím bezplatné zkušební verze.

Cena za produkt roku 2019 na konferenci NAB Show v kategorii AI a strojového učení

Cena IABM Peter Wayne Golden BaM Award® za rok 2018 v kategorii designu a inovací

BaM Award® za rok 2018, správa obsahu

Vícekanálový kanál orchestruje vizuální a sluchové podněty a začleňuje přehledy do sdílené časové osy.

Možnost snadného vyhodnocení a integrace a dostupnost přes webový portál, webové widgety a rozhraní REST API

Intuitivní možnosti přizpůsobení umožňující trénovat a ladit vybrané modely AI, zlepšit přesnost obsahu a konfigurovat účet

Pomoc s plněním povinností v souvislosti s dodržováním předpisů HIPAA, SOC, ISO, FedRAMP, HITRUST, PCI a dalších

Zlepšení vyhledatelnosti obsahu a zvýšení výkonu vyhledávání

Vylepšete svá vyhledávací prostředí s využitím metadat automaticky extrahovaných z vašeho obsahu. Vícekanálová analýza poskytuje informace umožňující efektivnější vyhledávání v celém archivu médií i v jednotlivých souborech. Můžete vyhledávat podle osob, objektů, vizuálního textu, mluveného slova, entit nebo emocí.

Rozvoj zapojení uživatelů

Vylepšete uživatelské prostředí s využitím extrahovaných metadat. Využijte přepis a překlad řeči ke snadnému přidání titulků v několika jazycích, vylaďte algoritmy doporučení u objektů a lidí ve videu a automaticky vytvářejte klipy ze sekcí obsahujících konkrétní osobu. Využívejte widgety portálu Video Indexeru opakovaně ve vlastních aplikacích bez nutnosti vytvářet základní infrastrukturu.

Generování čerstvého obsahu během několika minut

Vytvářejte nová média ze stávajícího obsahu s využitím editoru videa založeného na AI. Vyhledejte ve své knihovně správný mediální obsah, najděte části, které vás zajímají, a s využitím naší oceňované technologie je spojte do jednoho videa. Jakmile budete spokojeni s výsledkem, vykreslete a stáhněte si video a využijte ho ve vlastních aplikacích pro úpravy nebo následných pracovních postupech.

Bezkonkurenční zabezpečení a dodržování předpisů

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než $1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se soustředí na zabezpečení vašich dat a osobních údajů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny Video Indexeru

  • Analýza videosouborů a zvukových souborů v rámci jedné úlohy Media Services

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

Transformace vyprávění příběhů

The Future of StoryTelling (FoST) podporuje komunitu zapálených odborníků na média, technologie a komunikace, kteří se zaměřují na vyprávění příběhů v digitální éře. Tato společnost využívá Video Indexer k zajištění prohledávatelnosti videoobsahu.

FoST

Automatizace výběru scén

Endemol Shine Group, tvůrce televizního pořadu Big Brother, automatizuje produkci s využitím služeb Azure.

Endemol Shine Group

Přizpůsobení obsahu videa

Zone tv využívá Azure k poskytování revoluční sady videoslužeb s širokou škálou funkcí.

Zone·tv

Začínáme s Video Indexerem

Zaregistrujte si Video Indexer a získejte 10 hodin videa zdarma a možnost nahrávat videa a vyhodnotit přehledy.

Využijte rozhraní API a získejte 40 hodin videa zdarma, widgety přehledů a přehrávače a možnost zobrazit podrobné přehledy.

Vytvořte si účet Video Indexeru propojený s vaším účtem Azure a získejte neomezený počet hodin videa.

Dokumentace a zdroje informací

Začínáme

Přečtěte si naši dokumentaci

Prozkoumejte ukázky kódu

Prohlédněte si ukázkový kód

Vývojářský portál

Navštivte vývojářský portál Video Indexeru, kde najdete další informace o rozhraních API, webovém uživatelském rozhraní a widgetech, nebo využijte integraci s konektorem Azure Logic Apps.

  • Ne. Video Indexer integruje několik modelů strojového učení do jednoho kanálu. Při indexování videosouboru nebo zvukového souboru prostřednictvím Video Indexeru se načítá kompletní sada extrahovaných přehledů v jedné sdílené časové ose – nejsou potřeba žádné dovednosti v oblasti strojového učení ani AI ani znalost algoritmů.
  • Video Indexer podporuje většinu běžných formátů médií. Podrobnosti najdete v tématu věnovaném formátům kodéru úrovně Standard.
  • U Video Indexeru garantujeme dostupnost 99,9 %, kterou pokrývá smlouva SLA pro Azure Media Service. Smlouva SLA pro Video Indexer se vztahuje pouze na placené účty, a ne na bezplatnou zkušební verzi.

Začínáme s Video Indexerem

Začněte zdarma