Přeskočit navigaci

 Media Indexer

Zjistitelnější a přístupnější multimediální soubory

Vyhledávání zvuku s velmi přesnými výsledky

Azure Media Indexer automaticky umožňuje hloubkové prohledávání médií bez ručního použití metadat. Využijte technologii rozpoznávání řeči na bázi neuronových sítí (DNN) z laboratoří Microsoft Research, kterou Media Indexer využívá k převodu digitálního zvuku do přirozeného jazyka a automatické extrakci metadat z médií.

Inovativní adaptace vlastního slovníku

Díky adaptaci vlastního slovníku vykazuje Media Indexer soustavně lepší výkon než jiné technologie určené k transkripci řeči. Chcete třeba indexovat obsah přednášky na lékařské fakultě? Společně s indexovací úlohou zadejte vlastní slova, třeba „aneurysma“, a sledujte, jak si Media Indexer na internetu dohledá související výrazy, třeba „hemoragie“ nebo „embolie“, a doplní je do svého interního slovníku. Tím se výrazně zvýší jeho přesnost.

Automaticky generované skryté titulky

Když obsah necháte projít Media Indexerem, nebudete muset vynakládat tak velké úsilí na zajištění jeho dostupnosti. Pomocí výstupního souboru titulků (v preferovaném formátu) můžete zákazníkům poskytnout skryté titulky.

Extrakce klíčových slov z řeči

Media Indexer umí z mluveného obsahu ve vašich multimédiích vygenerovat klíčová slova a vytvořit soubor XML s frekvencí a časovým posunem každého mluveného slova a dalšími cennými daty. Soubor můžete použít k analýze řeči, značkování obsahu nebo jako materiál pro doporučovací modul.

Vytvořte si řešení pro média ještě dnes