Media Indexer

Zjistitelnější a přístupnější multimediální soubory

  • Automatické generování standardních souborů popisků
  • Vyhledávání v knihovně s použitím hloubkových mřížkových indexů na bázi neuronové sítě
  • Možnost volby z rychle rostoucí nabídky jazyků
  • Adaptace vlastního slovníku na rozpoznávání mluveného obsahu specifického pro doménu
  • Paralelní provádění úloh a jednoduchá integrace stávajících pracovních postupů
  • Extrakce mluvených klíčových slov pro snazší značkování a doporučování

Vyhledávání zvuku s velmi přesnými výsledky

Azure Media Indexer automaticky umožňuje hloubkové hledání v médiích bez ručního použití metadat. Díky technologii rozpoznávání řeči na bázi DNN (Deep Neural Net) z laboratoří Microsoft Research dokáže Media Indexer převést digitální zvuk na přirozený jazyk a automaticky z média extrahovat smysluplná metadata.

Inovativní adaptace vlastního slovníku

Díky adaptaci vlastního slovníku vykazuje Media Indexer soustavně lepší výkon než jiné technologie určené k transkripci řeči. Potřebujete indexovat obsah přednášky na lékařské fakultě? Společně s indexovací úlohou zadejte vlastní slova, třeba „aneurysma“, a sledujte, jak si Media Indexer na internetu dohledá související výrazy, třeba „hemoragie“ nebo „embolie“, a doplní je do svého interního slovníku. Tím se výrazně zvýší jeho přesnost.

Automaticky generované skryté titulky

Když obsah necháte projít Media Indexerem, nebudete muset vynakládat tak velké úsilí na zajištění jeho dostupnosti. Když použijete výstupní soubor titulků (v preferovaném formátu), poskytnete uživatelům skryté titulky.

Extrakce klíčových slov z řeči

Media Indexer umí z mluveného obsahu ve vašich multimédiích vygenerovat klíčová slova a vytvořit soubor XML s frekvencí, časovým posunem každého mluveného slova a dalšími cennými daty. Soubor můžete použít k analýze řeči, značkování obsahu nebo jako materiál pro doporučovací modul.

Vytvořte si řešení pro média ještě dnes