Media Analytics

Nabízí služby pro zpracování řeči a vidění v podnikovém měřítku, se zabezpečením, dodržováním předpisů a globálním dosahem.

Azure Media Analytics je kolekce komponent pro řeč a vidění, které organizacím a podnikům usnadňují získávat z videosouborů použitelné informace, na jejichž základě je možné přistoupit ke konkrétním akcím. Fungují na bází pokročilých technologií pro strojové učení. Hostitelem služeb Azure Media Analytics je platforma Azure Media Services, což je cloudové řešení pro média umožňující kódování, šifrování a streamování zvuku a videa ve velkém rozsahu, živě nebo na vyžádání (VOD). Služby Media Analytics jsou k dispozici v měřítku vhodném pro velké firmy, které potřebují zajistit dodržování předpisů, zabezpečení a globální dosah.

Jaké obory mohou Media Analytics využít?

Veřejná bezpečnost

 • Analýza důkazních materiálů. Média získaná z osobních nebo palubních kamer je možné analyzovat a získat z nich informace pro účely vyšetřování a soudních sporů.
 • Ochrana identity. Videa je možné upravovat s cílem znemožnění identifikace lidí v souladu s požadavky zákona Freedom of Information Act.
 • Urychlení vyšetřování. Z médií je možné získávat data použitelná pro vytváření vyhledávacích indexů, které mohou pomoci při vyšetřováních.

Bezpečnostní kamery

 • Kriminální vyšetřování. Službu lze využít k hromadnému zpracování videa z bezpečnostních kamer i jiných zdrojů.
 • Omezení falešně pozitivních výsledků. Falešně pozitivní výsledky je možné omezit hloubkovou analýzou výstřižků videa získaných pomocí detekce pohybu z bezpečnostních kamer.
 • Shrnutí záběrů z bezpečnostních kamer. Pomocí funkce Hyperlapse je snadné vytvořit plynulé časosběrné video ze záběrů z bezpečnostních kamer.

Maloobchodní prodej

 • Analýza hovorů se zákazníky. Službu Media Indexer je možné použít k převedení řeči ze zvukových nahrávek hovorů se zákazníky na text a získaná data použít k vyhledávání vzorců.
 • Analýza vzorců chování zákazníků. Pohyby zákazníků po obchodě je možné korelovat s daty z prodeje a získané informace využít při umisťování zboží.

Další obory

 • Převod řeči na text je důležitý pro každý obor podnikání, který poskytuje zákazníkům telefonickou podporu. Z textů získaných z hovorů podpory zákazníků můžete vytvořit vyhledávací index a analyzovat jak tón zákazníků, tak i tón pracovníků podpory.
 • Optické rozpoznávání znaků (OCR) je užitečné pro každou činnost, která pracuje s videem obsahujícím texty. Například videa s powerpointovými prezentacemi nebo videa lidí s jmenovkami.
 • Rozpoznávání výrazu tváře je užitečné pro všechny, kteří využívají videa se svými zákazníky. Je možné korelovat výrazy tváře s extrahovaným textem pomocí Indexeru a na základě získaných dat rozhodovat o dalších interakcích se zákazníky.

Dostupné součásti

Indexovací modul

 • Nabízí automatické generování titulků pro vaše videa.
 • Vyberte si neustále rozšiřované nabídky jazyků.
 • Další funkcí je extrakce klíčových slov z mluvené řeči pro vyhledávání a doporučování.
 • Adaptace vlastního slovníku na rozpoznávání mluveného obsahu specifického pro doménu

Další informace

Hyperlapse (Preview)

 • Technologie staví na více než 20letém výzkumu počítačového vidění a zpracování obrazu.
 • Vytvářejte plynulá a stabilizovaná časosběrná videa ze záběrů z osobní kamery.
 • Podporuje různé faktory zrychlení, od 1× do 25×.

Další informace

Detekce pohybu (Preview)

 • Umožňuje ve videu s nehybným pozadím rozpoznat pohyb.
 • Eliminuje chybná rozpoznání vlivem změn osvětlení nebo stínů, výskytem hmyzu apod.

Další informace

Rozpoznávání tváře (Preview)

 • Rozpoznávání tváří na videu
 • Nabízí sledování pohybu tváří v rámci sekvence snímků.
 • Pak je možné analyzovat výsledná metadata a zjistit z nich informace o časových údajích a polohách tváří.

Další informace

Rozpoznávání emocí z výrazu tváře (Preview)

 • Rozpoznává na videu emoce lidí nebo skupiny lidí v čase na základě výrazu tváře.
 • Emoce identifikuje na základě výrazů, které psychologický výzkum označil jako univerzální.
 • Rozpoznává konkrétní emoce: štěstí, smutek, překvapení, hněv, spokojenost, strach, utrpení, neutrální.

Další informace

Souhrn videa (Preview)

 • Z dlouhých videí mohou zákazníci vytvořit krátké souhrny jako náhled.
 • Můžete si vybrat mezi několikavteřinovými ukázkami a trochu delšími náhledy v délce několika minut.
 • Určete, zda mají být střihy mezi záběry doplněny stmíváním a roztmíváním.
 • Ideální pro vytváření webů podobných výsledkům vyhledávání videí ve službě Bing.

Další informace

Optické rozpoznávání znaků na videu (Preview)

 • Umožňuje získat z videa psaná slova.
 • Výběrem frekvence vzorkování můžete vyvážit rychlost a kvalitu rozpoznávání.
 • Můžete také určit, kde na videu se mají texty hledat.

Další informace

Moderování obsahu (Preview)

 • Umožňuje detekovat ve videích pornografii, rasismus, obscénnost, násilí a další nežádoucí obsah.
 • Díky tomu, že nebudete muset zaměstnávat lidské moderátory kvůli vyhledávání urážlivého, nezákonného nebo nevhodného obsahu, ušetříte prostředky a omezíte chybovost.

Další informace

Vytvořte si řešení pro média ještě dnes