Analýza živého videa

Vytváření inteligentních aplikací založených na videu s využitím umělé inteligence podle vlastního výběru

Zachytávání, nahrávání a analýza živých videí

Analýza živého videa je platforma pro vytváření řešení a aplikací pro video založených na umělé inteligenci. Můžete v reálném čase generovat obchodní přehledy ze streamů videí, zpracovávat data blízko zdroje a používat umělou inteligenci podle vašeho výběru. Nahrávejte videa, která vás zajímají, na hraničních zařízeních nebo v cloudu a kombinujte je s dalšími daty, abyste podpořili obchodní rozhodování.

Provoz na hraničních zařízeních

Nasaďte analýzu živého videa na hraničních zařízeních a zpracovávejte živé video blízko zdroje, abyste minimalizovali latenci a šířku pásma.

Využití analýz v reálném čase

Analyzujte živé video a generujte analýzy v reálném čase a umožněte tak rychlejší obchodní rozhodování.

Snížení nákladů

Snižte náklady tím, že budete ukládat pouze video důležité pro vaši obchodní činnost a zpracovávat video na hraničních zařízeních, a ne v cloudu.

Analýzy jako modul

Integrujte umělou inteligenci od Microsoftu, komunity open source nebo vašich odborníků na data, která vyhovuje vašim obchodním scénářům.

K dispozici jako modul pro IoT Edge

Zpracovávejte a analyzujte video ve vašem prostředí a na libovolných hraničních zařízeních s využitím služby Azure IoT Edge, abyste snížili latenci a elegantně zvládli přerušované připojení ke cloudu. V případě přerušení analýza živého videa po obnovení připojení automaticky synchronizuje poslední stav úlohy videa.

Informace o používání služby Azure IoT Edge Další informace o službě Azure Stack Edge

Vytváření inteligentních aplikací

Vytvářejte aplikace, které kombinují analýzu videa s dalšími obchodními daty v reálném čase a umožňují tak rychle přijímat obchodní opatření, a vytvářejte řešení s vlastními pracovními postupy pro video, která vám umožní dosahovat lepších obchodních výsledků. Navrhujte aplikace, které fungují na hraničních zařízeních i v cloudu, a využijte nízkou latenci zpracování na hraničních zařízeních.

Flexibilní a zjednodušený vývoj

Zaměřte vývojářské úsilí na obchodní výsledky, a ne na nastavování a provoz složitého kanálu živého videa. Vývojáři můžou využít své stávající sady dovedností a vytvářet aplikace v programovacím jazyce podle vlastního výběru.

Zobrazit rozhraní API

Používání umělé inteligence podle vašeho výběru

Využijte možnost na platformě analýzy živého videa používat model umělé inteligence podle vašeho výběru. Microsoft vytváří a propaguje zodpovědnou umělou inteligenci v souladu s principy umělé inteligence od Microsoftu.

Další informace o zodpovědné umělé inteligenci

Integrace se službami Azure

Propojte analýzu živého videa ve službě IoT Edge se službou Azure Media Services nebo dalšími službami Azure, jako jsou Storage nebo Cognitive Services, a vytvářejte řešení založená na videu, která fungují na hraničních zařízeních i v cloudu.

Případy použití

Zaměřte se na řešení obchodních problémů, aniž byste se museli starat o kanál videa.

Automatizace obchodních procesů

Automatizujte své obchodní procesy díky možnosti analyzovat živé streamy videa ve vaší lokalitě a kombinovat je se signály z dalších senzorů a s odpovídajícími obchodními daty.

Zapojení zákazníků

Využijte vstup videa k předvídání potřeb na základě modelů umělé inteligence. Zlepšete zkušenosti zákazníků tím, že budete reagovat v reálném čase.

Bezpečnost na pracovišti

Chraňte své zaměstnance, zákazníky a fyzické firemní prostředky díky možnosti analyzovat video z pracoviště a detekovat porušení bezpečnostních předpisů.

Spolehněte se na špičkového zabezpečení Azure

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme přes 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení vašich dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má více certifikací dodržování předpisů než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Videa

Analýza živého videa

Seznámení s Live Video Analytics

Ukázka Live Video Analytics

Ukázka Live Video Analytics

Ceny analýzy živého videa

Analýza živého videa běží na hraničním zařízení a může sloužit k analýze videí v reálném čase.

  • Platíte jenom za to, co opravdu použijete, bez počátečních nákladů.
  • Platíte podle počtu minut zpracovaného videa.

Začínáme s používáním analýzy živého videa

Přečtěte si přehled analýzy živého videa.

Zjistěte, jak zprovoznit analýzu živého videa.

Projděte si vzorový kód pro implementaci různých scénářů nahrávání a analýz.

Materiály pro vývojáře

Přehled

Pochopte sílu analýzy živého videa a seznamte se s klíčovými koncepty.

Kurzy

Zjistěte, jak používat analýzu živého videa, s využitím podrobných kurzů pro konkrétní scénáře.

Ukázky

Zprovozněte rychle vlastní implementaci s využitím vzorového kódu dostupného na GitHubu.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure