Přeskočit navigaci

Nejčastější dotazy pro Log Analytics

 • Azure Log Analytics se nabízí ve dvou úrovních: Free a placené. Úroveň Free má omezený objem dat, který je možné denně shromáždit. Placená úroveň nemá omezený objem dat, který je možné denně shromáždit.

  Další informace najdete v přehledu cen Log Analytics.

 • Objem dat je přímo úměrný počtu agentů a řešení přidaných do účtu Azure Log Analytics. Pomocí řídicího panelu použití Log Analytics v rámci pracovního prostoru uvidíte, kolik dat se odesílá. Řídicí panel také zobrazuje, kolik dat odesílají řešení a jak často odesílají data vaše servery.

  Další informace najdete v popisu analýzy dat o použití v Log Analytics.

 • Ano. Jednotlivé počítače můžete nakonfigurovat tak, aby službě Azure Log Analytics odesílaly data jenom přes agenty, to znamená bez nutnosti použít server pro správu Operations Manager.

  Další informace najdete v popisu připojení počítačů s Windows ke službě Log Analytics v Azure.

 • Ne. Azure Log Analytics můžete použít jenom pomocí agenta Log Analytics na serverech nebo virtuálních počítačích, které chcete připojit.

  Pokud službu Log Analytics používáte v prostředí System Center Operations Manager, budete si muset nainstalovat nejnovější kumulativní aktualizaci pro System Center 2012 R2. Verzi Operations Manageru zjistíte, když přejdete na stránku správy konzoly.

 • Azure Log Analytics nemá vliv na provozní databázi ani na datový sklad. Log Analytics nepoužívá místní datové úložiště. Data se ze serveru pro správu Operations Manager odesílají přímo službě Log Analytics, která je v cloudu.

 • Další informace o zabezpečení dat Log Analytics

 • Název řešení pro správu Datové typy
  Posouzení konfigurace Konfigurační data
  Plánování kapacit Výkonnostní data
  Kontrola zabezpečení Události zabezpečení systému Windows, protokoly brány firewall
  Antimalware Konfigurační data
  Posouzení aktualizace systému Data o aktualizaci systému
  Správa protokolů Protokoly událostí Windows a/nebo protokoly IIS
  Sledování změn Metadata inventáře softwaru a služby Windows Metadata Services
  Posouzení SQL Konfigurační data
 • Řešení pro správu Azure Log Analytics jsou kolekcí pravidel pro získávání dat, logiky a vizualizace, která poskytují metriky zaměřené na určitou problémovou oblast.

  Další informace o řešeních pro správu Log Analytics

 • Účet organizace, dříve označovaný jako ID služeb Microsoft Online Services, vytváří správce organizace. Účet umožňuje přístup ke službám Microsoftu poskytovaným organizaci nebo k předplatným Microsoft Azure, jako je Office 365 nebo Intune. Správce organizace používá ke správě účtů službu Azure Active Directory. Účty vypadají většinou takto: uživatelské_jméno@název_organizace.onmicrosoft.com.

  Další informace najdete v nejčastějších dotazech k účtu Microsoftu pro organizace.

 • Pracovní prostor Azure Log Analytics je úroveň, kde se shromažďují data. Každý pracovní prostor Log Analytics je jedinečný a může mít k sobě přidružených několik účtů Microsoftu a účtů organizace. Každý uživatelský účet může patřit do několika pracovních prostorů Log Analytics.

  Další informace najdete v popisu zahájení práce s pracovním prostorem Log Analytics.

 • Data se ukládají do datacentra Microsoft Azure v Severní Americe.

 • Ano. Jestli používáte agenta Azure Log Analytics, můžete zastavit jeho komunikaci se službou tak, že v Ovládacích panelech přejdete na Microsoft Monitoring Agenta a zrušíte zaškrtnutí možnosti připojení k Azure Log Analytics.

  Pokud službu Log Analytics používáte prostřednictvím Operations Managera, můžete upřesnit, od kterých agentů se shromažďují data odesílaná do a ze služby Log Analytics, což se řídí z konzoly Operations Managera.

 • Data shromažďovaná sadami Intelligence Pack shromažďují agenti Operations Managera nebo přímí agenti a odesílají je tak často, jak často jsou generovaná, například krátce po zápisu události nebo při shromažďování dat čítače výkonu.

  Údaje o posouzení konfigurace se ve výchozím nastavení odesílají každých pár hodin, ale četnost odesílání můžete změnit podle pokynů, které najdete v popisu použití klíčů registru ke konfiguraci System Center Advisora.

 • System Center Advisor teď je součástí služby Azure Log Analytics.