HockeyApp

Vývoj, distribuce a beta testování vašich mobilních aplikací

Získání hlášení o selhání

Nikdo nechce, aby jeho aplikace selhala. Když se to ale stane, chcete podrobné informace a hlášení o selhání co nejdřív. HockeyApp vytvoří ladicí symboly a seskupí podobná selhání, aby bylo snazší porozumět jejich četnosti a určit prioritu backlogu. Navíc se hlášení o selhání integrují do existujících nástrojů správy životního cyklu aplikací (ALM), aby šlo spravovat všechny pracovní položky na jednom místě.

Další informace o Oznamování chyb

Sledování uživatelských metrik

Pochopte chování uživatelů, abyste mohli vylepšit svou aplikaci. Sledujte použití denně a měsíčně aktivních uživatelů. Monitorujte uživatele ovlivněné havárií. Měřte zapojení zákazníků pomocí počtu relací.

Další informace o použití metrik

Shromažďování názorů z aplikace

Názory vašich uživatelů jsou kriticky důležité. HockeyApp umožňuje shromažďovat názory ve vlastní aplikaci a přenášet je přímo vývojovému týmu. A protože jsou názory zpracovávané jako diskuse, můžete uživatele zaangažovat, abyste získali hlubší porozumění tomu, co opravdu od vaší aplikace chtějí.

Další informace o Shromažďování názorů

Distribuce aplikací

HockeyApp můžete považovat za soukromé úložiště aplikací pro testování. Nabízí na jednom místě všechny vaše aplikace pro beta testery a uživatele, aby si je nainstalovali, a nutí je podle potřeby aktualizovat na určitou verzi. Integrací služby HockeyApp do procesu průběžného sestavování zautomatizujete odesílání a distribuci, takže vaše nejnovější verze budou k dispozici okamžitě.

Další informace o Distribuci aplikací

Úplné pokrytí beta testování

Zajistěte, že se aplikace testují na platformách, které vás zajímají, a získejte přehled o rozsahu beta testování – která zařízení se používají, které jazyky se testují a jak dlouho tester aplikaci používal. Navíc můžete vytvořit vyhrazenou stránku pro získávání nových uživatelů, když chcete rozšířit rozsah testů.

Další informace o Pokrytí testování

Povolení mobilního DevOps

HockeyApp se škáluje a integruje do vašeho prostředí, aby se dosáhlo co nejlepších možností mobilního DevOps. Odhaluje webové záchytné body a otevřené rozhraní API, abyste mohli využít potenciál vašeho řetězce nástrojů na maximum, a přidává pracovní položky k nástrojům ALM. Když používáte průběžnou integraci, HockeyApp automatizuje sestavování a distribuci mobilních aplikací pomocí rozšíření HockeyApp pro Visual Studio Team Services.

Informace o Mobile DevOps

Související produkty a služby

Už dnes sestavujte pomocí HockeyApp nejlepší aplikace na světě.

Získat zadarmo