HockeyApp

Vývoj, distribuce a beta testování vašich mobilních aplikací

  • Podpora aplikací pro Android, Cordovu, iOS, OS X, Unity, Windows a Xamarin
  • Získání aktuálních a spolehlivých hlášení o selhání
  • Shromažďování názorů z aplikace od zákazníků
  • Opensourcové sady SDK umožňující zjistit kód spuštěný v aplikacích
  • Integrace s existujícím řešením systému buildů a správy pracovních položek

Získání hlášení o selhání

Nikdo nechce, aby jeho aplikace selhala. Když se to ale stane, chcete podrobné informace a hlášení o selhání co nejdřív. HockeyApp vytvoří ladicí symboly a seskupí podobná selhání, aby bylo snazší porozumět jejich četnosti a určit prioritu backlogu. Hlášení o selhání je možné integrovat do nástrojů správy životního cyklu aplikací (ALM), aby bylo možné spravovat všechny pracovní položky na jednom místě.

Informace o hlášeních o selhání

Sledování zákaznických metrik

Pochopte chování zákazníků, abyste mohli vylepšit svou aplikaci. Sledujte využití ze strany zákazníků, kteří jsou aktivní každodenně nebo každý měsíc. Monitorujte zákazníky, které ovlivnilo selhání, a měřte míru zapojení prostřednictvím počtu relací.

Další informace o použití metrik

Shromažďování názorů z aplikace

Názory zákazníků jsou životně důležité. HockeyApp umožňuje shromažďovat názory ve vlastní aplikaci a přenášet je vývojovému týmu. A protože jsou názory zpracovávané jako diskuse, můžete zákazníky zaangažovat, abyste lépe porozuměli tomu, co od vaší aplikace opravdu chtějí.

Další informace o shromažďování názorů

Distribuce aplikací

HockeyApp můžete považovat za soukromé úložiště aplikací pro testování. Nabízí na jednom místě všechny vaše aplikace pro beta testery a zákazníky, aby si je nainstalovali, a vyžaduje od nich, aby v případě potřeby aktualizovali na konkrétní verzi. Integrací služby HockeyApp do procesu průběžného sestavování zautomatizujete odesílání a distribuci, takže vaše nejnovější verze budou okamžitě dostupné.

Další informace o distribuci aplikací

Úplné pokrytí beta testování

Zajistěte, že se aplikace testují na platformách, které vás zajímají, a získejte přehled o rozsahu beta testování – která zařízení se používají, které jazyky se testují a jak dlouho tester aplikaci používal. Pokud potřebujete rozšířit rozsah testů, můžete vytvořit vyhrazenou stránku pro získávání nových zákazníků.

Další informace o pokrytí testování

Povolení mobilního DevOps

HockeyApp se škáluje a integruje do vašeho prostředí, aby se dosáhlo co nejlepších možností mobilního DevOps. Odhaluje webové záchytné body a otevřené rozhraní API, abyste mohli využít potenciál vašeho řetězce nástrojů na maximum, a přidává pracovní položky k nástrojům ALM. Když používáte průběžnou integraci, HockeyApp automatizuje sestavování a distribuci mobilních aplikací pomocí rozšíření HockeyApp pro Visual Studio Team Services.

Informace o mobilním DevOps

Související produkty a služby

Centrum aplikací Visual Studio

Průběžné sestavování, testování, vydávání a monitorování vašich mobilních a desktopových aplikací

Azure DevOps

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru

Azure Monitor

Úplný přehled o aplikacích, infrastruktuře a síti

Get started with App Center, the future of HockeyApp