Přeskočit navigaci

Azure Healthcare APIs

A unified solution that helps protect and combine health data in the cloud and generates healthcare insights with analytics

Zlepšete výstupy pomocí analýz zdravotnických informací a poznatků o zdravotní péči

Služba Azure Healthcare APIs poskytuje kanály, které vám pomohou spravovat chráněné zdravotní údaje (PHI) ve velkém. Využijte možnost rychlé výměna dat a spouštění nových aplikací s využitím rozhraní API pro standardy zdravotnických dat, včetně standardů Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR®) a Digital Imaging Communications in Medicine (DICOM). Ingestujte, standardizujte a transformujte data pomocí snadno nasaditelných nástrojů a konektorů pro zařízení a nestrukturovaná data. Rozšiřte zjišťování poznatků propojením s nástroji pro vizualizace, strojové učení (ML) a umělou inteligenci.

Rozhraní Azure API pro FHIR

Služba Azure Healthcare APIs je vylepšenou verzí Azure API for FHIR a nabízí další technologie a služby. Stávající zákazníci mohou produkt používat i nadále, aniž by došlo k narušení služeb nebo změně cenové struktury.

Rychlé nasazování spravovaných služeb FHIR a DICOM na podnikové úrovni a konektoru Internetu věcí Azure pro FHIR

Nástroje pro kombinování různorodých sad zdravotních údajů a standardizaci dat v cloudu

Konektory pro Azure Synapse Analytics, Azure Machine Learning a Power BI pro generování přehledů z reálných dat

Navrženo pro chráněné zdravotní údaje (PHI) se splněním všech regionálních požadavků na dodržování předpisů včetně HIPAA, GDPR a CCPA

Zefektivnění úloh v oblasti zdravotnictví

Unifikace dat napříč výstupy pro pacienty v cloudu usnadňuje výměnu informací PHI. Služba Azure Healthcare APIs pomáhá standardizovat různé streamy, jako jsou klinická, zobrazovací, přístrojová a nestrukturovaná data, a to s využitím našich služeb FHIR a DICOM a konektoru Internetu věcí Azure pro FHIR. To přináší lepší výsledky pro pacienty, zlepšení scénářů klinického výzkumu, vyšší efektivitu klinických studií a informovanější rozhodování o péči.

Přehledy na základě dat PHI v reálném čase

Připojte se k aplikacím Power BI a Azure Synapse Analytics pro vizualizace a analýzy, používejte SMART v aplikacích FHIR k vytváření nových aplikací a používejte strojové učení k vytváření nových algoritmů pro pomoc při diagnostice a výzkumu. Přeneste reálná data ze svých organizací a evidenčních systémů do cloudu, transformujte je a připojte k různým kanálům ML a AI, které vašim týmům umožní podnikat reálné kroky.

Budování na důvěryhodném cloudu

Spravujte vaše data PHI bez obav. Zabezpečení Azure izoluje data a poskytuje vícevrstvou hlubokou bezpečnost a pokročilou ochranu před hrozbami, která odpovídá striktním oborovým standardům dodržování předpisů. Spravujte datové úlohy na podnikové úrovni s podporou automatického škálování, vysoké dostupnosti a zotavení po havárii. Spravujte svá data v souladu s platnými předpisy díky certifikacím pro ISO, HITRUST, FedRAMP, SOC a v rámci Azure BAA.

Podpora decentralizovaných klinických studií a telemedicíny

Sestavte kompletní škálovatelný datový kanál, který pomáhá zabezpečit vaše pracovní postupy pro data PHI. Využijte konektor Internetu věcí Azure pro FHIR k ingestování biometrických dat ze zařízení a ke standardizaci těchto dat do FHIR, aby je bylo možné prohlížet v kontextu dalších klinických datových sad. Využití biometrických údajů ze zařízení k podpoře decentralizovaných klinických studií a telemedicíny.

Získávání poznatků ze zobrazovacích metod

Spravujte soubory zobrazovacích metod v cloudu prostřednictvím rozhraní API navržených speciálně pro DICOM. Využijte možnost snadného ukládání, vyhledávání a výměny souborů DICOM a společně zobrazujte klinická data a data zobrazovacích metod.

Komplexní a předem integrované zabezpečení a dodržování předpisů

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Jednoduché a transparentní ceny, které vám umožní plánovat dopředu

  • Žádné počáteční náklady ani nepříjemná překvapení – platíte jenom to, co potřebujete.
  • Služba Azure Healthcare APIs je ve verzi Preview zdarma.
  • Ceny Azure API for FHIR jsou založené na využitém strukturovaném úložišti, zřízené propustnosti a modulu runtime služby.

Nejčastější dotazy týkající se služby Azure Healthcare APIs

  • Služba Azure Healthcare APIs byla vyvinuta s cílem podporovat více standardů zdravotnických údajů pro výměnu strukturovaných dat. Jediná kolekce rozhraní Azure Healthcare APIs umožňuje nasadit více instancí datových služeb různých typů (služba FHIR, služba DICOM a konektor IoT), které mezi sebou bezproblémově spolupracují.
  • HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) je datový model založený na otevřených standardech, který zajišťuje interoperabilitu dat pro systémy využívající FHIR. Další informace.
  • Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) je standard pro komunikaci a správu informací zobrazovacích metod v lékařství a souvisejících dat. DICOM se nejčastěji používá k ukládání a přenosu lékařských snímků, což umožňuje integraci lékařských zobrazovacích zařízení, jako jsou skenery, servery, pracovní stanice, tiskárny, síťový hardware a systémy pro archivaci a komunikaci snímků (PACS) od různých výrobců.

FHIR® je registrovaná ochranná známka HL7 a používá se se souhlasem HL7.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure