Apache Kafka pro HDInsight

Spravovaná služba s vysokou propustností a nízkou latencí pro data v reálném čase

Kafka pro HDInsight je opensourcová služba na podnikové úrovni pro ingestování datových proudů, která je cenově příznivá a snadno se instaluje, spravuje i používá. Sestavujte řešení pracující v reálném čase, jako jsou Internet věcí (IoT), zjišťování možných podvodů, analýza dat o navštívených stránkách, finanční výstrahy a sociální analýzy.

Streamování milionů událostí za sekundu

Zpracovávejte obrovská množství dat vytvářených vašimi aplikacemi pracujícími v reálném čase pomocí Kafky pro HDInsight. Apache Kafka je oblíbený opensourcový zprostředkovatel pro ingestování datových proudů. Dokáže si poradit i s velkým počtem operací čtení a zápisů za sekundu z tisíců klientů. Navrhněte výkonné streamovací kanály k zajištění chytrých akcí v reálném čase pomocí okamžité integrace s Apache Stormem pro HDInsight nebo Apache Sparkem pro HDInsight.


Apache Hadoop® a přidružené názvy projektů open source jsou ochranné známky nadace The Apache Software Foundation.

Data pocházejí z různých zdrojů událostí (aplikace, zařízení, senzory, web, sociální sítě) a shromažďují se v cloudu prostřednictvím webových rozhraní API nebo bran v terénu. Kafka for HDInsight ingestuje datový proud pro analýzy a zpracování s využitím služeb, jako je Azure Machine Learning, Spark for HDInsight nebo Storm for HDInsight, a adaptérů úložišť. K přesunu dat do dlouhodobé paměti se používají služby, jako je Apache HBase ve službě HDInsight, DocumentDB, MonoDB SQL, Solr Azure, Data Lake Store a Azure Search. Potom můžete spouštět analýzy, dotazy a řídicí panely v reálném čase nebo odesílat data do zařízení k podniknutí akce.

Správa a řízení na podnikové úrovni

Získejte přehled o svých řešeních v reálném čase a možnosti jejich řízení pomocí rozpoznávání hrozeb, monitorování a správy prostřednictvím Microsoft Operations Management Suite. Zachytávejte metriky protokolů, událostí a metrik JMX (Java Management Extensions) pro definování preventivních akcí a nastavení výstrah pomocí runbooků Azure Automation. Získáte možnost provádět statistické agregace a vytvářet přehledné vizualizace pro účely generování sestav a monitorování.

Jistota, klid a podpora open source

Správu a podporu Kafky pro HDInsight zajišťuje Microsoft pomocí nepřetržité podnikové podpory a monitorování clusterů. Ve všeobecné dostupnosti bude služba HDInsight poskytovat 99,9% dostupnost vašich clusterů Kafka.

Snadné nastavení, rychlé výsledky

S řešením Kafka pro HDInsight odpadá časově náročná instalace a nastavování. Azure to udělá za vás. Nasaďte spravovaný cluster Kafka s vlastní konfigurací pomocí plně vybaveného portálu nebo prostřednictvím jednoduchých šablon JSON. Váš cluster se zprovozní během několika minut a bude ingestovat data s nízkou latencí a vysokou propustností. Platíte jenom za výpočetní výkon a úložiště, které využijete, bez nutnosti kupovat nový hardware nebo hradit další počáteční náklady.

Vyzkoušejte Kafku pro HDInsight