Přeskočit navigaci

Azure Test Plans

Testujte a dodávejte s jistotou s využitím sady nástrojů pro ruční a průzkumné testování

Řešení manuálního a průzkumného testování

Zvyšte kvalitu svého kódu díky službě plánovaného a nahodilého testování vašich aplikací.

Zachytávání bohatých dat

Při provádění testů zachycujte data z mnoha různých scénářů, abyste mohli snadno opravit zjištěné závady.

Testování ve webovém i desktopovém prostředí

Otestujte svoji aplikaci prováděním testů desktopových nebo webových aplikací.

Získejte kompletní sledovatelnost

Využijte ve svých postupech a funkcích kompletní sledovatelnost a kvalitu.

Získejte nástroje pro manuální a průzkumné testování

Plánované manuální testování

Plánujte, provádějte a sledujte testy založené na skriptech – závady můžete rychle odstranit a navíc získáte kompletní sledovatelnost. Posuzujte kvalitu během celého životního cyklu vývoje testováním desktopových nebo webových aplikací.

Průzkumné testování

Relace průzkumného testování umožňují navrhovat a provádět testy souběžně, což umožňuje dosáhnout maximální kvality moderních procesů vývoje softwaru.

Chcete mít ve svém pracovním postupu CI/CD automatizované testy? Použijte Azure Pipelines.

Informace o službě Azure Pipelines
Tata

We are now able to develop more effectively and release new features to our customers quicker.

Brad Engholt, produktový manažer

Přístup Microsoftu k DevOps

Podívejte se, jak v Microsoftu přijímáme technologii DevOps bořením hranic mezi týmy, osvojováním přístupů zaměřených na růst a využíváním technologií k podpoře změn. Projděte si náročné úkoly a poznatky týmů napříč Microsoftem při přechodu na kulturu DevOps.