Přeskočit navigaci

Azure Boards

Plánujte, sledujte a diskutujte vaši práci napříč vašimi týmy

Sledujte svoji práci pomocí karet Kanban, backlogů, řídicích panelů týmu a vlastních sestav

Zkombinujte plánování sprintů přetažením a flexibilní sledování pracovních položek s kompletní sledovatelností. Výsledkem je ideální místo pro všechny vaše nápady – velké i malé.

Ve spojení od nápadu až po uvedení na trh

Sledujte všechny nápady ve všech fázích vývoje a informujte svůj tým o všech změnách kódu, které přímo propojíte s pracovními položkami.

Podpora Scrumu

Pomocí vestavěných panelů Scrum a plánovacích nástrojů můžou vaše týmy pořádat sprinty, rychlé schůzky i plánovací schůze.

Navrženo pro získávání informací

Získejte nový přehled o stavu vašeho projektu díky výkonným analytickým nástrojům a widgetům řídicích panelů.

Už používáte GitHub? Vyzkoušejte integraci s Azure Boards.

Zvyšte efektivitu vašeho týmu i při těch nejsložitějších projektech s využitím nástroje Boards, backlogů a sprintů. Stačí k Azure Boards připojit vaše úložiště GitHub a můžete začít propojovat potvrzení a žádosti o přijetí změn s pracovními položkami.

Začněte plánovat další sprint s nástrojem Boards

Použití osvědčených kancelářských nástrojů

Pracujte s jednoduchými a moderními agilními nástroji, jako jsou karty Kanban, backlogy, řídicí panely a panely Scrumu. Přizpůsobte tyto nástroje potřebám týmu a snadno navyšujte jejich kapacitu.

Přizpůsobení řídicích panelů

Vytvářejte zobrazení potřebných dat na míru, nakonfigurujte si rozložení, které vyhovuje vám i vašemu týmu, a snadno s jeho pomocí sledujte postup životním cyklem projektu.

Zvolte si pracovní postup

Začněte jednoduchým, už připraveným pracovním postupem. Pomocí výkonného a flexibilního modulu přizpůsobení vytvořte pracovní postup, který vyhoví požadavkům vašeho týmu.

Takes your workflow to all stages - from New to Active to Resolved to Closed.

Používejte své oblíbené nástroje

Služba Azure Boards funguje s oblíbenými nástroji. Integrace s Microsoft Teams a Slackem umožňuje efektivní ChatOps.

Rozšíření na webu Marketplace

Přístup k více než 1,000 rozšíření a možnost vytvářet vlastní

Swiss Re

With Azure DevOps, we can share packages across all projects at Swiss Re—there's nothing but an upside to this.

Alan Wales, vedoucí architekt řešení v oddělení Property and Casualty

Přístup Microsoftu k DevOps

Podívejte se, jak v Microsoftu přijímáme technologii DevOps bořením hranic mezi týmy, osvojováním přístupů zaměřených na růst a využíváním technologií k podpoře změn. Projděte si náročné úkoly a poznatky týmů napříč Microsoftem při přechodu na kulturu DevOps.