Dynamics 365 for Customer Insights

Transformace dat zákazníků na užitečné přehledy

Kombinování všech typů zákaznických dat

Připojte se k libovolnému typu úložiště dat nebo entity dat aplikace v libovolném měřítku pomocí předem sestavených konektorů pro zdroje, jako je Dynamics 365. Sestavujte konektory pro své unikátní datové sady. Zachytávejte, ukládejte a analyzujte data zákazníků v libovolném měřítku.

Přehledy zákazníků pomáhající při rozhodování

Použijte předem sestavené klíčové ukazatele výkonu, abyste pochopili dráhu vašich zákazníků na první pohled, a to s aktualizacemi skoro v reálném čase. Získejte možnost přirozeně přizpůsobit prostředí zákazníků díky pochopení jejich potřeb. Měřte a sledujte stav vztahů se zákazníky.

Rozšíření řešení pro jedinečné potřeby

Rozšiřujte řešení povolením klíčových ukazatelů výkonu a předem připravených řídicích panelů specifických pro dané odvětví. Využijte bohatou síť partnerů Microsoftu k sestavení vertikálně specifických řešení a funkcí.

Zrychlené zhodnocení

Začněte hotovým řešením a rozšiřte ho pomocí bohaté implementační vrstvy sad SDK a rozhraní API. Získejte potřebnou kapacitu v hyperškálovacím cloudu s vylepšeným zabezpečením.

Marston poskytuje přizpůsobené služby v reálném čase

Související produkty a služby

Cognitive Services

Přidejte inteligentní funkce rozhraní API, které umožňují kontextové interakce.

Machine Learning Studio

Snadné vytváření, nasazování a správa řešení prediktivní analýzy

Vyzkoušení Customer Insights s bezplatným účtem Azure