Azure Communication Services

Vytvářejte bohatá komunikační prostředí s využitím stejné zabezpečené platformy, kterou využívá Microsoft Teams.

Vytváření poutavých komunikačních prostředí ve velkém

Služby Azure Communication Services přinášejí do všech vašich aplikací na jakémkoli zařízení a jakékoli platformě plnohodnotná rozhraní API pro komunikaci využívající stejnou spolehlivou a zabezpečenou infrastrukturu, kterou využívá Microsoft Teams.

Oslovení zákazníků kdekoli s využitím plně spravované komunikační platformy

Zajistěte ve svých aplikacích, na webech a na mobilních platformách prostředí pro video, hlasové hovory, chat a textové zprávy bez ohledu na to, kde se vaši uživatelé nacházejí.

Škálování s využitím globální platformy, kterou využívá Microsoft Teams

Využijte spolehlivou globální platformu, které důvěřují miliony uživatelů denně.

Využití zabezpečeného cloudu dodržujícího předpisy

Oslovte více uživatelů bez ohrožení zabezpečení s využitím cloudu s nejvyšší úrovní zabezpečení a dodržování předpisů.

Zapojte zákazníky s využitím komunikace s podporou rozhraní API.

Propojte uživatele napříč webovými a mobilními aplikacemi. Přidejte do aplikací pracovní postupy komunikace s využitím flexibilních sad SDK a rozhraní API pro běžné platformy a jazyky, mezi které patří iOS, Android, web, .NET nebo JavaScript.

Vertikální navyšování nebo snižování kapacity s využitím prověřené globální platformy

Využijte výhody globální sítě s nízkou latencí, která se automaticky škáluje podle vašich potřeb. Zajistěte spolehlivé funkce volání, chatu a zasílání zpráv na podnikové úrovni pomocí pouhých několika řádků kódu.

Podívejte se na video Mechanics, kde se dozvíte víc.

Vylepšení komunikace s využitím služeb a nástrojů Azure

Vylepšete zapojení zákazníků s využitím analýzy mínění ve zprávách chatů a jejich překladu pomocí Azure AI. S využitím služeb Azure Event Grid a Logic Apps můžete snadno vytvářet pracovní postupy automatizace na základě SMS, které se připojují k back-endovým systémům.

Zrychlete uvedení na trh s využitím robustní sady služeb a nástrojů navržených pro jednoduchou konfiguraci komunikačních funkcí. Vyzkoušejte si nástroje a služby Azure pro vývojáře, jako jsou sada Visual Studio, služba Azure App Service, bezserverové funkce nebo DevOps s GitHubem.

Další informace o Azure AI

Největší portfolio pro zabezpečení a dodržování předpisů

  • Komunikační řešení, jehož účelem je pomoct vám splnit všechny požadavky na dodržování předpisů, jako jsou HIPAA, GDPR a další
  • Zajistěte si špičkovou vícevrstvou ochranu s integrovanými kontrolními mechanismy zabezpečení, včetně zabezpečení sítí a šifrování.
  • Využijte funkce, jako jsou identity Azure Active Directory, které vám usnadní zajištění zabezpečení komunikace a dodržování předpisů.
  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliarda USD ročně. Kromě toho zaměstnává 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se soustředí na zabezpečení vašich dat a osobních údajů.
  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Vysoce kvalitní audio a video

Funkce s nízkou latencí zajišťující volání bez přerušení

Vytvářejte a ovládejte libovolná komunikační prostředí.

Vícekanálové komunikační prostředí vám umožní bezproblémově přecházet mezi hlasovými hovory a videohovory.

Obohacení prostředí aplikací o chatovací funkce posilující spojení v reálném čase

Zapojte se do relace jedním kliknutím a získejte odpověď v reálném čase.

Individualizujte konverzace se zákazníky s využitím chatovacího rozhraní agenta.

Jednoduše spravujte rostoucí poptávku po službách zákazníků a zajistěte rychlé řešení.

Nejrychleji se rozšiřující metoda spojení se zákazníky

Doručujte uživatelům důležité informace kdykoli a kdekoli.

Zlepšete interakce na cestách díky bohatým integracím médií a bezproblémových připojení.

Integrujte SMS do stávajících aplikací a pracovních postupů s využitím služeb Azure Logic Apps a Event Grid.

Zajištění podpory komplexních scénářů komunikace s využitím funkcí pro telefonování

Zajistěte si čísla, která podporují příchozí a odchozí volání.

Eliminace nevyžádaných volání nebo textových zpráv s využitím rozsáhlého ověřování čísel

Již brzy budete moct využít integraci do stávajících místních zařízení a sítí operátorů pomocí protokolu SIP.

Začínáme se službami Azure Communication Services

Přehled

Technický přehled, úvodní příručky, kurzy a další

Sady SDK a ukázky

Začněte experimentováním s našimi ukázkami.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Začínáme