Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Odhalení nových poznatků z videí

Nahrajte video a začněte

Začněte rovnou převádět své video na poznatky. Už není potřeba žádné zdlouhavé indexování náchylné k chybám. A nejsou nutné specializované odbornosti. S modulem Video Indexer stačí nahrát video a okamžitě začít vyhledávat poznatky bez napsání jediného řádku kódu.

Snadné vytváření inteligentních aplikací

Nyní má každá společnost na dosah výkon strojového učení a umělé inteligence (AI) s modulem Video Indexer. Zjednodušte vývoj pomocí vámi zvoleného jazyka, snadného vkládání widgetů a eliminace potřeby spojovacího kódu.

Lepší dostupnost vašeho obsahu

Snadná a rychlá extrakce poznatků z videí pomocí umělé inteligence. Vylepšení možností zjišťování obsahu, jako jsou výsledky hledání podle detekce mluveného slova, tváří, charakteristik a emocí.

Vylepšení zapojení s videi

Metadata extrahovaná modulem Video Indexer lze použít k sestavení výkonných zapojení s doporučeními, klipy s tím důležitým a interaktivními videi.

Spuštění pracovních postupů a automatizace úloh

Když Video Indexer uvidí, uslyší nebo zjistí, co hledáte, může nastavit automatický řetěz obchodních procesů bez ručního zásahu. Můžete tak snadno vytvářet pracovní postupy a automatizovat podřízené úlohy pomocí škálování a šířky služeb Azure.

Explore the Cognitive Services APIs

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Rozhraní Face API

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Content Moderator

Cenově dostupné moderování obrázků, textů a videa

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Video API PREVIEW

Inteligentní zpracování videa vytváří stabilní výstup videa, detekuje pohyb, vytváří inteligentní miniatury a detekuje a sleduje tváře

Custom Vision Service PREVIEW

Přizpůsobitelná webová služba, která se učí rozpoznávat konkrétní obsah v obrázcích

Video Indexer PREVIEW

Prohledávání, úpravy a analýzy videí a zjišťování informací z nich

Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service) PREVIEW

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní Text Analytics API PREVIEW

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Pomozte uživatelům při psaní opravovat pravopisné chyby, rozpoznávat rozdíly mezi jmény, názvy a slangem a všímat si homonym.

Translator Text API

Snadné překládání textů v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní API pro jazykovou analýzu PREVIEW

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Translator Speech API

Překlady řeči v reálném čase

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Custom Speech Service PREVIEW

Odstranění bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Rozhraní Recommendations API PREVIEW

Predikce a doporučení, co zákazníci chtějí

Rozhraní Academic Knowledge API PREVIEW

Pronikněte do akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Knowledge Exploration Service PREVIEW

Umožněte interaktivní vyhledávání ve strukturovaných datech pomocí zadávání v přirozeném jazyce.

Rozhraní API nástroje QnA Maker PREVIEW

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Rozhraní Entity Linking Intelligence Service API PREVIEW

Posilte propojení dat v rámci vaší aplikace díky rozpoznávání pojmenovaných entit a odstraňování mnohoznačností.

Custom Decision Service PREVIEW

Cloudové rozhraní API pro rozhodování podle kontextu, které se zdokonaluje na základě zkušeností

Projekt Praha

Ovládací prvky založené na gestech

Projekt Cuzco

Událost přidružená k položkám na Wikipedii

Projekt Nanking

Výpočty izochron

Projekt Abú Zabí

Matice vzdáleností

Projekt Johannesburg

Logistika tras

Projekt Wollongong

Přehledy umístění

Jste připravení posílit vaši aplikaci?