Přeskočit navigaci

Video Indexer

Odhalení nových poznatků z videí

Verze Preview rozhraní Video API byla ukončena 30. října 2017. Pokud jste byli zákazníky rozhraní Video API, doporučujeme vám vyzkoušet nové rozhraní Video Indexer API, se kterým můžete snadno extrahovat poznatky z videí a vylepšit prostředí pro zjišťování obsahu.

Odhalení nových poznatků z videí

Nahrajte video a začněte

Začněte rovnou převádět své video na poznatky. Už není potřeba žádné zdlouhavé indexování náchylné k chybám. A nejsou nutné specializované odbornosti. S modulem Video Indexer stačí nahrát video a okamžitě začít vyhledávat poznatky bez napsání jediného řádku kódu.

Snadné vytváření inteligentních aplikací

Nyní má každá společnost na dosah výkon strojového učení a umělé inteligence (AI) s modulem Video Indexer. Zjednodušte vývoj pomocí vámi zvoleného jazyka, snadného vkládání widgetů a eliminace potřeby spojovacího kódu.

Lepší dostupnost vašeho obsahu

Snadná a rychlá extrakce poznatků z videí pomocí umělé inteligence. Vylepšení možností zjišťování obsahu, jako jsou výsledky hledání podle detekce mluveného slova, tváří, charakteristik a emocí.

Vylepšení zapojení s videi

Metadata extrahovaná modulem Video Indexer lze použít k sestavení výkonných zapojení s doporučeními, klipy s tím důležitým a interaktivními videi.

Spuštění pracovních postupů a automatizace úloh

Když Video Indexer uvidí, uslyší nebo zjistí, co hledáte, může nastavit automatický řetěz obchodních procesů bez ručního zásahu. Můžete tak snadno vytvářet pracovní postupy a automatizovat podřízené úlohy pomocí škálování a šířky služeb Azure.

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Rozhraní Face API

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Video Indexer PREVIEW

Odhalení nových poznatků z videí

Custom Vision Service PREVIEW

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Rozhraní Text Analytics API

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Language Understanding (LUIS)

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Translator Text API

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní API pro jazykovou analýzu PREVIEW

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Custom Speech Service PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní API nástroje QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Custom Decision Service

Cloudové rozhraní API pro rozhodování podle kontextu, které se zdokonaluje na základě zkušeností

Project Gesture

Ovládací prvky založené na gestech

Project Knowledge Exploration

Dříve označované jako Knowledge Exploration Service API

Project Event Tracking

Událost přidružená k položkám na Wikipedii

Project Academic Knowledge

Dříve označované jako Academic Knowledge

Project Local Insights

Přehledy umístění

Project Entity Linking

Dříve označované jako Entity Linking Intelligence Service API

Jste připravení posílit vaši aplikaci?