Video API

Inteligentní zpracování videa vytváří stabilní výstup videa, detekuje pohyb, vytváří inteligentní miniatury a detekuje a sleduje tváře

Verze Preview rozhraní Video API Preview bude ukončena 30. října 2017. Vyzkoušejte místo ní verzi Preview nového rozhraní Video Indexer API, která umožňuje snadno extrahovat přehledy z videí a vylepšuje prostředí pro zjišťování obsahu, jako jsou výsledky hledání na základě detekce mluveného slova, tváří, charakteristik a emocí. Další informace.

Stabilizace roztřesených videí

K automatickému vyhlazení a stabilizaci roztřesených videí využijte tytéž technologie, které nabízí Microsoft Hyperlapse.

Prohlédnout v akci

Chcete na tom stavět?

Detekce a sledování tváří

Analyzujte videa s využitím velmi přesné detekce a sledování pozice tváří a detekujte ve videu až 64 lidských tváří.

Prohlédnout v akci

  1. TABULKA
  2. JSON
Čas (s) ID tváře x, y Šířka, Výška
0 0 0.59, 0.23 0.09, 0.16
0 1 0.38, 0.15 0.07, 0.12
1 0 0.54, 0.25 0.09, 0.15
1 1 0.23, 0.18 0.07, 0.12
2 0 0.68, 0.23 0.08, 0.15
Výsledek detekce:


Chcete na tom stavět?

Detekce pohybu

Umožňuje ve videu s nehybným pozadím rozpoznat pohyb. Tato služba analyzuje zadané video a vrací metadata, u kterých snímků byl detekován pohyb, a definuje přesné souřadnice, kde k pohybu došlo. Vyberte si jednu ze tří úrovní citlivosti (nízká, střední nebo vysoká) a mějte tak pod kontrolou granularitu pohybu, který chcete detekovat. Sloučením prahových hodnot zkombinujete několik událostí pohybu do jedné.

Prohlédnout v akci

  1. TABULKA
  2. JSON
Čas začátku Čas konce Oblast
1.9 3.6 0
4.7 15.2 0
Výsledek detekce:
