Translator Text API

Snadné překládání textů v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Microsoft Translator Text API je cloudová služba pro automatizovaný překlad (označovaný také jako strojový překlad), která podporuje několik jazyků pokrývajících více než 95 % celosvětového hrubého domácího produktu. Službu Translator je možné použít k sestavení aplikací, webů, nástrojů nebo libovolných řešení, která vyžadují vícejazyčnou podporu.

Rozšíření dosahu vašich aplikací

Otevřené rozhraní REST Translator API umožňuje snadné překlady textů do a z více než 60 podporovaných jazyků napříč mobilními, desktopovými a webovými aplikacemi.

Automatické rozpoznávání jazyků

Je možné snadno a přesně rozpoznat jazyk libovolného textového řetězce, zjednodušit vývojové procesy a rychle odesílat texty k překladu nebo obsluhovat lokalizovaný obsah.

Tvorba přizpůsobených překladových systémů

Upravte svoje textové překlady pomocí Hubu (jenom statistické systémy pro strojový překlad). Využijte předchozí překlady k vytvoření systému, který odráží vaše potřeby, nebo si začněte vytvářet slovník konkrétních slov.

Vylepšení crowdsourcingových překladů

Vylepšete překlady vytvořením specifických uživatelských skupin, které poskytují návrhy, a určených schvalovatelů, kteří ověřují zahrnutí pomocí rozhraní Collaborative Translation Framework (CTF).

Co říkají naši zákazníci

U.S. Army Europe
„Použití rozhraní Microsoft Translator API pro automatizaci překladu dat SQL Serveru do angličtiny nám umožnilo předkládat vedení univerzálně využitelná data, která podporují lépe kvalifikované rozhodování.“
Mark Hutcheson, IT specialista, armáda USA – Evropa

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Rozhraní Face API

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Custom Vision Service PREVIEW

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Video Indexer PREVIEW

Odhalení nových poznatků z videí

Language Understanding (LUIS)

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní Text Analytics API

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Translator Text API

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní API pro jazykovou analýzu PREVIEW

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Custom Speech Service PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Rozhraní Recommendations API PREVIEW

Predikce a doporučení, co zákazníci chtějí

Rozhraní Academic Knowledge API PREVIEW

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Knowledge Exploration Service PREVIEW

Umožněte interaktivní vyhledávání ve strukturovaných datech pomocí zadávání v přirozeném jazyce.

Rozhraní API nástroje QnA Maker PREVIEW

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Rozhraní Entity Linking Intelligence Service API PREVIEW

Posilte propojení dat v rámci vaší aplikace díky rozpoznávání pojmenovaných entit a odstraňování mnohoznačností.

Custom Decision Service PREVIEW

Cloudové rozhraní API pro rozhodování podle kontextu, které se zdokonaluje na základě zkušeností

Projekt Praha

Ovládací prvky založené na gestech

Projekt Cuzco

Událost přidružená k položkám na Wikipedii

Projekt Nanking

Výpočty izochron

Projekt Abú Zabí

Matice vzdáleností

Projekt Johannesburg

Logistika tras

Projekt Wollongong

Přehledy umístění

Jste připravení posílit vaši aplikaci?