Translator Text API

Snadné překládání textů v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Microsoft Translator Text API je cloudová služba pro automatizovaný překlad (označovaný také jako strojový překlad), která podporuje několik jazyků pokrývajících více než 95 % celosvětového hrubého domácího produktu (HDP). Službu Translator je možné použít k sestavení aplikací, webů, nástrojů nebo libovolných řešení, která vyžadují vícejazyčnou podporu.

Rozšíření dosahu vašich aplikací

Otevřené rozhraní REST Translator API umožňuje snadné překlady textů do a z více než 50 podporovaných jazyků napříč mobilními, desktopovými a webovými aplikacemi.

Automatické rozpoznávání jazyků

Je možné snadno a přesně rozpoznat jazyk libovolného textového řetězce, zjednodušit vývojové procesy a rychle odesílat texty k překladu nebo obsluhovat lokalizovaný obsah.

Překlady skutečných konverzací

Doplňte svoji aplikaci o překlady textů, které jsou optimalizované pro srozumitelný překlad skutečných konverzací.

Tvorba přizpůsobených překladových systémů

Upravte svoje textové překlady pomocí Hubu. Využijte předchozí překlady k vytvoření systému, který odráží vaše potřeby, nebo si začněte vytvářet slovník konkrétních slov.

Vylepšení crowdsourcingových překladů

Vylepšete překlady vytvořením specifických uživatelských skupin, které poskytují návrhy, a určených schvalovatelů, kteří ověřují zahrnutí pomocí rozhraní Collaborative Translation Framework (CTF).

Co říkají naši zákazníci

U.S. Army Europe
„Použití rozhraní Microsoft Translator API pro automatizaci překladu dat SQL Serveru do angličtiny nám umožnilo předkládat vedení univerzálně využitelná data, která podporují lépe kvalifikované rozhodování.“
Mark Hutcheson, IT specialista, armáda USA – Evropa

Vyzkoušejte si další rozhraní API kognitivních služeb

Jazyk

Umožněte svým aplikacím, aby zpracovávaly přirozený jazyk, vyhodnocovaly témata a subjektivní hodnocení a naučily se rozpoznávat, co uživatelé chtějí.

Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service) PREVIEW

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní Text Analytics API PREVIEW

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Translator Text API

Snadné automatické překládání textu pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Vidění

Nejmodernější algoritmy pro zpracování obrázků pomáhají automaticky moderovat obsah a díky inteligentním přehledům na základě tváří, obrázků a emocí vytvářet lépe přizpůsobené aplikace.

Rozhraní Face API PREVIEW

Detekce, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu PREVIEW

Zjištění využitelných informací z obrázků

Content Moderator PREVIEW

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Řeč

Zpracování mluveného slova ve vašich aplikacích

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Custom Speech Service PREVIEW

Overcome speech recognition barriers like speaking style, background noise, and vocabulary

Search

Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing zajistí, že vaše aplikace, webové stránky a další prostředí budou chytřejší a atraktivnější.

Rozhraní API pro hledání pomocí služby Bing

Rozhraní API pro hledání na webu a hledání obrázků, videí a zpráv pro vaši aplikaci

Rozhraní pro automatické návrhy služby Bing

Poskytněte svým aplikacím inteligentní možnosti automatických návrhů pro hledání

Znalosti

Mapování komplexních informací a dat s cílem vyřešit úlohy, jako jsou inteligentní doporučení a sémantická hledání

Rozhraní Recommendations API PREVIEW

Predikce a doporučení, co zákazníci chtějí

Rozhraní Academic Knowledge API PREVIEW

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Rozhraní API pro zpracování řeči Bingu se licencuje samostatně a řídí se následujícími podmínkami použití.

Vyzkoušejte si kognitivní služby s bezplatným účtem Azure.