Časté otázky k nástroji Q&A Maker

 • QnA Maker primárně slouží k poskytnutí zdroje dat častých otázek, na které se můžete dotazovat z vašeho botu nebo aplikace. Tento nástroj je sice pro vývojáře užitečný, ale největší výhody přináší vlastníkům obsahu. QnA Maker představuje způsob, jak úplně bez kódu spravovat obsah, který pohání váš bot nebo aplikaci.
 • Můžete se přihlásit pomocí účtu Microsoft.
 • Ano, momentálně je použití nástroje QnA Maker bezplatné. Měříme ale využití na účet. Podrobné informace najdete v části dokumentace věnované klíčům předplatného.
 • Je možné, že tento nástroje nedokáže automaticky extrahovat otázky a odpovědi z platných adres URL častých otázek. V takových případech máte možnost zkopírovat a vložit obsah otázek a odpovědí v textovém tvaru a zkusit ho ingestovat. Vždycky také můžete přidávat obsah do znalostní báze pomocí redakčních úprav.
 • Podporujeme dva formáty souborů pro ingestování.

  1. .tsv: Otázky a odpovědi ve formě otázka – odpověď
  2. .txt, .docx, .pdf: Otázky a odpovědi ve formě běžného obsahu častých otázek, to znamená posloupnost otázek a odpovědí.
 • Momentálně máme pro znalostní bázi limit 20 MB.
 • Každou operaci úprav, ať už v rámci aktualizace tabulky, testu nebo nastavení, je před publikováním potřeba nejdřív uložit. Nezapomeňte proto po provedení libovolné operace úprav stisknout tlačítko Save and retrain (Uložit a obnovit).
 • Nástroj QnA Maker momentálně zpracovává částečně strukturovaný obsah častých otázek. Máme ale představu, že postupem času zvládne zodpovídat i dotazy z nestrukturovaného obsahu.
 • Ne, nemusíte. QnA Maker se ale nabízí jako jedna z několika šablon služby Azure Bot Service, která umožňuje rychlý vývoj inteligentních botů s využitím technologie Microsoft Bot Framework a běží v prostředí bez serveru. Boty se škálují podle potřeby. Platíte jenom za skutečně využité prostředky.
 • Formát, ve kterém se při odesílání soubor očekává, jsou sloupce Dotaz, Odpověď a Zdroj oddělené tabulátorem.
 • Pokud máte podezření, že klíče předplatného jsou ohrožené, měli byste je aktualizovat. Všechny požadavky s klíči předplatného se započítávají do vaší kvóty.
 • Veškerý obsah znalostní báze se ukládá v úložišti Azure pomocí nástroje QnA Maker. Pro přístup ke znalostní bázi budete potřebovat kombinaci ID znalostní báze a klíč předplatného. Tento nástroj nevyužívá obsah znalostní báze k žádným jiným účelům.
 • Znalostní báze podporuje Markdown. Ale automatická extrakce z adres URL má omezené možnosti převodu HTML na Markdown. Pokud chcete využít plnohodnotný Markdown, můžete obsah upravit přímo v tabulce nebo odeslat znalostní bázi s formátovaným obsahem.
 • Nástroj QnA Maker ingestuje a zpracovává data v kódování UTF-16. To znamená, že by měl fungovat libovolný jazyk tak, jak je. Musíme ale upozornit, že relevanci této služby jsme důkladně testovali jenom pro angličtinu.
 • V této nové službě už nemáme testovací adresu URL. Důvod je ten, že v rámci Cognitive Services se měří všechna volání. Vzhledem k tomu, že testovací adresa URL vystavuje ID znalostní báze a klíč předplatného, představuje riziko zabezpečení. Je ale mimořádně snadné chatovat se znalostní bází a sdílet ji. Podívejte se na šablony Azure pro Boty otázek a odpovědí. Můžete pomocí několika kliknutí aktivovat bota otázek a odpovědí ve Skypu a potom ho s kýmkoli sdílet.
 • Pomocí následujícího postupu můžete vložit službu QnA Maker jako řízení webového chatu na vašem webu:

 • Protokoly chatu jsou soubory s daty oddělenými tabulátory, které jako sloupce mají dotaz a četnost. Četnost je počet výskytů téhož dotazu. Soubor je seřazený podle četnosti, a to sestupně. Ze staženého souboru vyberte dotazy, které chcete otestovat, a potom je odešlete a podívejte se, jaké odpovědi pro ně systém vrátí.