Přeskočit navigaci

PREVIEW služby OpenAI

Použijte pokročilé jazykové modely na různé případy použití.

Dynamické jazykové modely pro podporu aplikací

Vylaďte jazykové modely podle vašich specifických potřeb pro různé případy použití, od sumarizace po generování obsahu a kódu. Odhalte a zmírněte škodlivé používání pomocí vestavěných odpovědných kontrolních mechanismů umělé inteligence a získejte přístup k zabezpečení podnikové úrovně, které je k dispozici pouze v Azure.

Odemknutí nových jazykových scénářů

Použití velkých předem natrénovaných modelů na nové případy použití.

Přizpůsobte modely vašim konkrétním potřebám

Vylaďte modely s využitím vašich dat a upravte hyperparametry, abyste zajistili přesné výsledky.

Zodpovědné používání AI

Detekujte a zmírňujte škodlivé používání pomocí integrovaných ovládacích prvků a filtrů zodpovědné umělé inteligence.

Přístup k zabezpečení na podnikové úrovni

Zvyšte zabezpečení prostřednictvím řízení přístupu na základě role (RBAC) a privátních sítí.

Doručování výsledků pro nové případy použití

Získejte přístup k výkonným modelům GPT-3, které byly předtrénovány na bilionech slov. Použijte je v nových scénářích, od sumarizace po generování obsahu a kódu.

Přizpůsobení modelů vašim specifikacím

Přizpůsobte si modely s označenými daty pro váš konkrétní scénář pomocí jednoduchého rozhraní REST API. Dolaďte hyperparametry modelu a zvyšte přesnost výstupů. Využijte možnost učení několika snímků, poskytněte rozhraní API příklady a dosáhněte relevantnějších výsledků.

Zodpovědné používání AI

Použití špičkových nástrojů a pokynů společnosti Microsoft pro zodpovědnou implementaci. Filtrujte a upravujte obsah požadavků a odpovědí uživatelů, abyste zajistili, že modely budou použity k zamýšlenému účelu.

Pomoc se zabezpečením důležitých úloh

Služba OpenAI běží na globální infrastruktuře Azure, aby splňovala vaše produkční potřeby, jako je kritické podnikové zabezpečení, dodržování předpisů a regionální dostupnost. Zajistěte kapacitu pro potřeby propustnosti vaší aplikace a škálujte ji s ohledem na poptávku v čase. Zajistěte bezpečnější a důvěryhodnější nasazení pomocí ověřování na základě rolí a připojení k privátní síti. Trénujte váš model s plnou kontrolou nad daty.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

 • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

 • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Řešení skutečných obchodních potřeb pomocí GPT-3 na Power Platform

Tým Power Platform si uvědomil, že schopnost modelu GPT-3 převádět konverzační jazyk do kódu by mohla pomoci zpřehlednit kód pro širší okruh lidí.

Přístup k párovému programátorovi AI pomocí GitHub Copilot

GitHub Copilot čerpá kontext z kódu, na kterém pracujete, a navrhuje celé řádky nebo celé funkce. Během psaní se přizpůsobuje způsobu psaní kódu, aby vám pomohl rychleji dokončit práci.

Nejčastější dotazy ke službě OpenAI

 • Služba OpenAI je v současné době přístupná pouze na pozvání. Chcete-li získat aktuální informace o přístupu, zašlete vaše kontaktní údaje. Mezitím začněte s Azure Cognitive Services for Language.
 • Ceny služby OpenAI budou brzy k dispozici.
 • Služba OpenAI Service spojuje rozhraní OpenAI API a zabezpečení, shodu s předpisy a regionální dostupnost na podnikové úrovni Azure.
 • Zodpovědné používání zajišťuje společnost Microsoft několika způsoby, mimo jiné:

  Nástroje a pokyny: Služba Azure OpenAI Service nabízí nástroje, které zákazníkům umožňují moderovat generovaný obsah, a pokyny a osvědčené postupy pro implementaci, které zákazníkům pomáhají při navrhování aplikací, přičemž bezpečnost je na prvním místě.

  Omezené používání: Služba je v současné době přístupná pouze na pozvání. Službu využívají vybraní zákazníci a tato první spolupráce pomůže zajistit, aby odpovědná bezpečnostní opatření v oblasti umělé inteligence fungovala v praxi.

 • Ano. Pokud chcete používat modely OpenAI GPT-3, můžete požádat o přístup pomocí rozhraní API OpenAI.

Začněte vytvářet s využitím Cognitive Services