Adresář služeb Cognitive Services

Správa služeb Cognitive Services v cloudu Azure nebo jejich testování s dočasným přístupem

Vidění

Zjistěte, jak zpracování obrazu umožňuje aplikacím a službám přesně identifikovat a analyzovat obsah obrázků, videí a digitálních rukopisů. Vyzkoušejte jakoukoli službu zdarma a rychle vytvářejte aplikace a služby s podporou zpracování obrazu a následujícími funkcemi.

Počítačové zpracování obrazu

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Klasifikace obrázků

Rozpoznávání scény a aktivity na obrázcích | Ukázka

Rozpoznávání celebrit a památek na obrázcích | Ukázka

Optické rozpoznávání znaků (OCR) na obrázcích | Ukázka | Podpora kontejnerů

Rozpoznávání ručně psaného textu | Ukázka

Tvář

Vyzkoušet zdarma | Další informace | Podpora kontejnerů

Rozpoznávání tváří na obrázcích | Ukázka

Rozpoznávání osob na obrázcích

Rozpoznávání emocí na obrázcích | Ukázka

Rozpoznávání a seskupování podobných tváří na obrázcích | Ukázka

Rozpoznávání rukopisu PREVIEW

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Rozpoznávání digitálního rukopisu

Rozpoznávání a identifikace běžných tvarů

Podpora scénářů pro posílení produktivity

Video Indexer

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Rozpoznávání tváří ve videích

Detekce objektů, scén a aktivit ve videích

Extrahování a analýzy metadat, zvuku a klíčových snímků

Custom Vision

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Přizpůsobitelné rozpoznávání obrázků | Ukázka

Rozpoznávání formulářů PREVIEW

Další informace | Podpora kontejnerů

Extrakce textu, párů klíč-hodnota a tabulek z dokumentů

Přizpůsobené vašim formulářům, bez ručního popisování

Nasazení kdekoli, od cloudu až po hraniční zařízení

Jazyk

Seznamte se s jazykovými službami, které zajistí, že aplikace a služby porozumí smyslu nestrukturovaného textu nebo rozpoznají záměr projevů mluvčího. Vyzkoušejte jakoukoli službu zdarma a rychle vytvářejte aplikace a služby s podporou jazykových služeb a následujícími funkcemi.

Analýza textu

Vyzkoušet zdarma | Další informace | Podpora kontejnerů

Rozpoznávání pojmenovaných entit | Ukázka

Extrakce klíčových frází | Ukázka

Analýza mínění v textu | Ukázka

Translator Text

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Automatická detekce jazyka | Podpora kontejnerů

Automatizovaný překlad textu

Přizpůsobitelný překlad

Kontrola pravopisu Bingu

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Webová kontrola pravopisu v několika jazycích | Ukázka

Kontrola pravopisu v závislosti na kontextu

QnA Maker

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Extrahování otázek a odpovědí z nestrukturovaného textu | Ukázka

Vytváření znalostních bází z kolekcí otázek a odpovědí | Ukázka

Hledání sémantické shody pro znalostní báze

Content Moderator

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Detekce potenciálně urážlivých a nechtěných obrázků

Filtrování možných vulgárních výrazů a nežádoucího textu

Moderování obsahu pro dospělé nebo nevhodného obsahu ve videích

Využití integrovaných nástrojů pro revize k zajištění nejlepších výsledků

Language Understanding

Vyzkoušet zdarma | Další informace | Podpora kontejnerů

Rozpoznávání jazyka v závislosti na kontextu | Ukázka

Řeč

Zjistěte, jak služba Speech umožňuje integraci funkcí zpracování řeči do jakékoli aplikace nebo služby. Převádějte mluvený jazyk na text nebo generujte přirozeně znějící řeč z textu s využitím standardních (nebo přizpůsobitelných) hlasových písem. Vyzkoušejte jakoukoli službu zdarma a rychle vytvářejte aplikace a služby s podporou hlasových služeb a následujícími funkcemi.

Hlasové služby

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Automatický přepis řeči na text s využitím přizpůsobitelných modelů | Ukázka | Podpora kontejnerů

Přirozený převod textu na řeč pomocí vlastních hlasových písem | Ukázka | Podpora kontejnerů

Překlady řeči v reálném čase | Ukázka

Rozpoznávání mluvčího PREVIEW

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Identifikace mluvčího | Ukázka

Ověření mluvčího | Ukázka

Rozhodnutí

Leverage these services that enable informed and efficient decision-making.

Content Moderator

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Detekce potenciálně urážlivých a nechtěných obrázků

Filtrování možných vulgárních výrazů a nežádoucího textu

Moderování obsahu pro dospělé nebo nevhodného obsahu ve videích

Využití integrovaných nástrojů pro revize k zajištění nejlepších výsledků

Detektor anomálií PREVIEW

Vyzkoušet zdarma | Další informace | Podpora kontejnerů

Monitorování obchodní kondice v reálném čase

Realizace vzdáleného sledování s využitím IoT

Využití interaktivní analýzy dat

Personalizace PREVIEW

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Zajištění bohatého přizpůsobeného prostředí ve vašich aplikacích

Nasazení kdekoli, od cloudu až po hraniční zařízení

Vysvětlení a snadná zpráva cyklu zpětnovazebního učení

Prozkoumejte Azure Search s novými kognitivními funkcemi

V rámci Azure Search objevte novou funkci kognitivního vyhledání, která pomáhá porozumět obsahu podnikových souborů, extrahovat informace rozšířit je tak, abyste rychle našli informace a poznatky, které vás zajímají.

Testovací prostředí služeb Cognitive Services

Testovací prostředí poskytují vývojářům první pohled na nově vznikající technologie služeb Cognitive Services. Seznamte se s nejnovějším výzkumem a mimořádnými návrhy od těchto projektových týmů. Podívejte se, co nabízí budoucnost služeb Cognitive Services. Testovací prostředí nejsou služby Azure.