Přeskočit navigaci

Adresář služeb Cognitive Services

Správa služeb Cognitive Services v cloudu Azure nebo jejich testování s dočasným přístupem

Vidění

Zjistěte, jak zpracování obrazu umožňuje aplikacím a službám přesně identifikovat a analyzovat obsah obrázků a videí. Vyzkoušejte jakoukoli službu zdarma a rychle vytvářejte aplikace a služby s podporou zpracování obrazu a následujícími funkcemi.

Počítačové zpracování obrazu

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Klasifikace obrázků

Rozpoznávání scény a aktivity na obrázcích | Ukázka

Rozpoznávání celebrit a památek na obrázcích | Ukázka

Optické rozpoznávání znaků (OCR) na obrázcích | Ukázka | Podpora kontejnerů

Rozpoznávání ručně psaného textu | Ukázka

Tvář

Vyzkoušet zdarma | Další informace | Podpora kontejnerů

Rozpoznávání tváří na obrázcích | Ukázka

Rozpoznávání osob na obrázcích

Rozpoznávání emocí na obrázcích | Ukázka

Rozpoznávání a seskupování podobných tváří na obrázcích | Ukázka

Video Indexer

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Rozpoznávání tváří ve videích

Detekce objektů, scén a aktivit ve videích

Extrahování a analýzy metadat, zvuku a klíčových snímků

Content Moderator

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Moderování explicitního nebo nevhodného obsahu na obrázcích a ve videích

Vlastní seznamy obrázků a textů pro povolení nebo blokování odpovídajícího obsahu

Nástroje pro zahrnutí zpětné vazby od lidských moderátorů

Custom Vision PREVIEW

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Přizpůsobitelné rozpoznávání obrázků | Ukázka

Jazyk

Seznamte se s jazykovými službami, které zajistí, že aplikace a služby porozumí smyslu nestrukturovaného textu nebo rozpoznají záměr projevů mluvčího. Vyzkoušejte jakoukoli službu zdarma a rychle vytvářejte aplikace a služby s podporou jazykových služeb a následujícími funkcemi.

Analýza textu

Vyzkoušet zdarma | Další informace | Podpora kontejnerů

Rozpoznávání pojmenovaných entit | Ukázka

Extrakce klíčových frází | Ukázka

Analýza mínění v textu | Ukázka

Translator Text

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Automatická detekce jazyka | Podpora kontejnerů

Automatizovaný překlad textu

Přizpůsobitelný překlad

Kontrola pravopisu Bingu

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Webová kontrola pravopisu v několika jazycích | Ukázka

Kontrola pravopisu v závislosti na kontextu

Content Moderator

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Moderování explicitního nebo nevhodného obsahu na obrázcích a ve videích

Vlastní seznamy obrázků a textů pro povolení nebo blokování odpovídajícího obsahu

Nástroje pro zahrnutí zpětné vazby od lidských moderátorů

Language Understanding

Vyzkoušet zdarma | Další informace | Podpora kontejnerů

Rozpoznávání jazyka v závislosti na kontextu | Ukázka

Řeč

Zjistěte, jak služba Speech umožňuje integraci funkcí zpracování řeči do jakékoli aplikace nebo služby. Převádějte mluvený jazyk na text nebo generujte přirozeně znějící řeč z textu s využitím standardních (nebo přizpůsobitelných) hlasových písem. Vyzkoušejte jakoukoli službu zdarma a rychle vytvářejte aplikace a služby s podporou hlasových služeb a následujícími funkcemi.

Převod řeči na text

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Automatické rozpoznávání a přepis řeči (převod řeči na text) | Ukázka

Přizpůsobitelné rozpoznávání a přepis řeči (převod řeči na text) | Ukázka

Přizpůsobitelné modely řeči pro jedinečné slovníky nebo přízvuky | Ukázka

Rozpoznávání mluvčího PREVIEW

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Identifikace mluvčího | Ukázka

Ověření mluvčího | Ukázka

Převod textu na řeč

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Automatický převod textu na řeč | Ukázka

Přizpůsobitelná hlasová písma pro převod textu na řeč | Ukázka

Překlad řeči

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Překlad v reálném čase

Automatizovaný překlad řeči

Přizpůsobitelný překlad

Znalosti

Využijte nebo vytvářejte bohaté zdroje znalostí, které můžete integrovat do aplikací a služeb pomocí znalostních služeb. Vyzkoušejte je zdarma a rychle vytvářejte aplikace a služby s podporou znalostních služeb a následujícími funkcemi.

QnA Maker

Vyzkoušet zdarma | Další informace

Extrahování otázek a odpovědí z nestrukturovaného textu | Ukázka

Vytváření znalostních bází z kolekcí otázek a odpovědí | Ukázka

Hledání sémantické shody pro znalostní báze

Prozkoumejte Azure Search s novými kognitivními funkcemi

V rámci Azure Search objevte novou funkci kognitivního vyhledání, která pomáhá porozumět obsahu podnikových souborů, extrahovat informace rozšířit je tak, abyste rychle našli informace a poznatky, které vás zajímají.

Testovací prostředí služeb Cognitive Services

Testovací prostředí poskytují vývojářům první pohled na nově vznikající technologie služeb Cognitive Services. Seznamte se s nejnovějším výzkumem a mimořádnými návrhy od těchto projektových týmů. Podívejte se, co nabízí budoucnost služeb Cognitive Services. Testovací prostředí nejsou služby Azure.