Rozhraní API pro vlastní vyhledávání Bingu

Snadno použitelný komerční vyhledávací nástroj bez reklam umožňující poskytování požadovaných výsledků.

Využijte vlastní vyhledávání Bingu k sestavení vyhledávání, které odpovídá vašim potřebám, s výkonným hodnocením, globálním indexem vyhledávání a zpracováváním dokumentů. Nastavení je snadné a rychlé. Základní technologie pracuje ve třech krocích: identifikuje tematické weby, používá klasifikátor Bingu a nabízí relevantní výsledky vyhledávání, zatímco vám umožňuje kdykoli přizpůsobit parametry.

Přizpůsobení vyhledávání

Můžete rychle a spolehlivě definovat části webu, ze kterých chcete čerpat. Kdykoli můžete změnit parametry webů, které chcete, nebo které nechcete. Prozkoumáním návrhů webů můžete inteligentně rozšířit rozsah domény vyhledávání.

Snadné použití

Vlastní vyhledání má jasné uživatelské rozhraní, které vám dovoluje vytvořit webové hledání bez jediného řádku kódu.

Komerční využití

Neobsahuje reklamy – bez ohledu na to, jak velkou část služby využíváte.

Prozkoumejte rozhraní API služeb Cognitive Services

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Rozhraní Face API

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Custom Vision Service PREVIEW

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Video Indexer PREVIEW

Odhalení nových poznatků z videí

Language Understanding (LUIS)

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní Text Analytics API

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Translator Text API

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní API pro jazykovou analýzu PREVIEW

Zjednodušte komplexní jazykové koncepty a analyzujte text pomocí rozhraní API pro jazykovou analýzu.

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Rozhraní Speech API služby Bing

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Custom Speech Service PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Rozhraní API nástroje QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Project Knowledge Exploration

Umožněte interaktivní vyhledávání ve strukturovaných datech pomocí zadávání v přirozeném jazyce.

Custom Decision Service

Cloudové rozhraní API pro rozhodování podle kontextu, které se zdokonaluje na základě zkušeností

Project Academic Knowledge

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Project Entity Linking

Posilte propojení dat v rámci vaší aplikace díky rozpoznávání pojmenovaných entit a odstraňování mnohoznačností.

Project Gesture

Ovládací prvky založené na gestech

Project Knowledge Exploration

Dříve označované jako Knowledge Exploration Service API

Project Event Tracking

Událost přidružená k položkám na Wikipedii

Project Academic Knowledge

Dříve označované jako Academic Knowledge

Project Local Insights

Přehledy umístění

Project Entity Linking

Dříve označované jako Entity Linking Intelligence Service API

Jste připravení posílit vaši aplikaci?