Rozhraní Academic Knowledge API

Rozhraní Academic Knowledge API vám umožní proniknout do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph.

Interpretace

Interpretuje řetězec dotazu v přirozeném jazyce. Vrátí anotované interpretace, které ve vyhledávacím poli zajistí bohaté možnosti automatického dokončování a předvídají, jaký text uživatel zadává.

Vyhodnocení

Vyhodnotí výraz dotazu a vrátí výsledky entit Academic Knowledge.

Výpočet histogramu

Vypočte histogram distribuce hodnot atributů pro akademické entity, které vrátil výraz dotazu, jako je třeba distribuce citací konkrétního autora v jednotlivých letech.

Podobnost

Vypočte akademickou kosinovou podobnost mezi dvěma textovými vstupy. Vyhodnocuje podobnost na základě nejenom slov, ale i koncepce podobných textů.

Hledání grafu

Hledá zadaný vzor grafu a vrátí odpovídající výsledky entit. Vzory grafu je možné zadat pomocí objektů JSON nebo výrazů lambda.

Vyzkoušejte si další rozhraní API kognitivních služeb

Rozhraní Face API

Detekce, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Content Moderator

Automatizované moderování obrázků, textu a videa

Rozhraní Emotion API PREVIEW

Zajištění osobního přístupu na základě rozpoznávání emocí

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

Zjištění využitelných informací z obrázků

Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service) PREVIEW

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Rozhraní Web Language Model API PREVIEW

Využití výkonu prediktivních jazykových modelů trénovaných na datech z webu

Rozhraní Text Analytics API PREVIEW

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Translator Text API PREVIEW

Snadné automatické překládání textu pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní Speech API služby Bing PREVIEW

Převod řeči na text a zpět a porozumění záměru uživatele

Custom Speech Service PREVIEW

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Rozhraní API pro kontrolu pravopisu služby Bing

Rozpoznání a oprava pravopisných chyb ve vaší aplikaci

Rozhraní API pro rozpoznání mluvčího PREVIEW

Jednotliví mluvčí se dají identifikovat a ověřit pomocí hlasu

Translator Speech API

Snadné překládání řeči v reálném čase pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Rozhraní Recommendations API PREVIEW

Predikce a doporučení, co zákazníci chtějí

Rozhraní Academic Knowledge API PREVIEW

Pronikněte do šíře akademického obsahu ve službě Microsoft Academic Graph

Jste připravení posílit vaši aplikaci?