Přeskočit navigaci

Azure Batch AI

Snadné experimentování a paralelní trénování obsáhlého learningu a modelů AI ve velkém měřítku

Snadné nasazení a flexibilita

Soustřeďte se na své úlohy, ne na infrastrukturu, a zřizování a správu prostředků přenechte službě Batch AI. Tato služba nasadí virtuální počítače a kontejnery, připojí vaše sdílené úložiště a nakonfiguruje SSK pro přihlašování. Funkce Batch AI Training poskytuje flexibilní programovací model a sadu SDK, které vám umožní snadnou integraci vlastního kanálu a pracovního postupu. Služba Batch AI se postará o nasazení, takže je můžete snadno opakovat v rámci svých sítí a hyperparametrů.

Vysoce výkonný trénink

Batch AI pracuje se všemi řadami virtuálních počítačů Microsoft Azure, včetně nejnovějších GPU NVIDIA připojených k technologii Infiniband. Získáte tak schopnost škálovat výpočetní prostředky na základě nároků vašich modelů a tréninkových dat. Máte teď na vyžádání přístup ke stejné výkonné infrastruktuře, jakou Microsoft používá při vlastním vývoji AI.

Podpora všech architektur

Můžete použít jakoukoli architekturu nebo knihovnu. Azure Batch AI nabízí hloubkovou podporu knihoven CNTK, TensorFlow, Chainer a dalších. Nebo dodejte vlastní kód v kontejneru Dockeru a my se postaráme o zbytek. Batch AI podporuje příkazový řádek Azure, poznámkové bloky Jupyter, skriptování služby pomocí naší knihovny jazyka Python a integraci pracovních postupů s rozhraním API REST a sadou SDK pro jazyk C#, Java a další jazyky. Můžete používat nástroje, které už znáte.

Související produkty a služby

Služba Azure Machine Learning

Přístupná AI pro všechny díky komplexní, škálovatelné a důvěryhodné platformě se správou experimentů a modelů

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Další informace

Začínáme s Batch AI