Operations Management Suite | Automation and Control

Povolte nepřetržité služby a dodržování předpisů pomocí automatizace a správy konfigurace

Vytvořte IT operace s rychlou odezvou

Aktivujte procesy na vyžádání nebo automaticky. Snižte dobu odezvy tím, že budete okamžitě reagovat na provozní problémy.

Udržujte konzistentní konfiguraci

Vyhněte se odchylkám od konfigurace tím, že budete používat, monitorovat a automaticky aktualizovat požadovaný stav svých aplikací a prostředků infrastruktury pomocí vysoce dostupné služby vyžádání z Azure.

Udržujte IT prostředky v souladu s předpisy

Zkombinujte sledování změn se správou konfigurace pro identifikaci a použití konfigurací a povolení dodržování předpisů. Poskytněte organizovanou správu aktualizací pro systémy Windows Server a Linux z cloudu.

Vytvořte automatizované poskytování služeb

Integrujte automatizaci procesů a správu konfigurace pro plně automatizované poskytování služeb napříč vaším IT prostředím.

Používejte místně i v cloudu

Uplatněte již nabyté dovednosti s prostředím PowerShell k automatizaci komplexních a opakujících se úloh. Rozšiřte cloudové možnosti automatizace na místní datová centra bez zásahu člověka.

Související produkty a služby

Přehledy a analýza

Spravujte IT prostředky v jednoduchém a jednotném prostředí bez ohledu na platformu nebo veřejný cloud

Zabezpečení a dodržování předpisů

Zabezpečení napříč prostředími datových center, včetně uzlů v místních datových centrech a dalších poskytovatelů cloudových služeb

Ochrana a obnovení

Zajistěte dostupnost aplikací a ochranu dat

Vyzkoušejte zdarma službu Automation and Control