Centrum aplikací Visual Studio

Vše je průběžné – sestavování, testování, nasazování, zapojení, opakování.

Dodávejte aplikace pro iOS, Android, Windows a macOS rychleji a s větší jistotou díky automatizaci jejich životního cyklu. Připojte své úložiště a během několika minut můžete sestavovat v cloudu, testovat na tisících skutečných zařízení, distribuovat testerům beta verzí a do obchodů s aplikacemi a monitorovat skutečné využití pomocí dat o chybách a analytických dat. Vše na jednom místě.

App Center + GitHub = rychlejší dodávání mobilních projektů

Automatizujte proces vývoje, testování a distribuce pro vaše mobilní projekty na GitHubu. Od kontinuální integrace a průběžného doručování (CI/CD) vás dělí jenom jedno kliknutí – stačí nainstalovat App Center z marketplace GitHubu nebo prostřednictvím oznámení v uživatelském rozhraní GitHubu.

Průběžná integrace během několika minut

Častější a rychlejší sestavování aplikací

Vyřešte potíže s místním sestavováním aplikací pro iOS, Android a Windows. Díky připojení k úložišti GitHub, Bitbucket nebo Visual Studio Team Services můžete své aplikace sestavovat automaticky při každé žádosti o přijetí změn nebo na vyžádání a vyhnout se tak nadbytečné práci spojené se správou agentů sestavení.

Trvalá kvalita na skutečných zařízeních

Dodávání kvalitnějších aplikací s jistotou

Automatizujte testy uživatelského rozhraní na tisících skutečných zařízení a stovkách konfigurací v cloudu s použitím oblíbených architektur, jako je Appium, Espresso a XCUITest. Testujte všechny možné interakce s uživatelským rozhraním a diagnostikujte chyby a problémy s výkonem při každém sestavení s využitím podrobných sestav sledování jednotlivých kroků, snímků obrazovky a protokolů.

Průběžné doručování, které funguje

Snadné nasazení kdekoli

Distribuujte své aplikace testerům beta verzí a uživatelům používajícím iOS, Android, Windows a macOS při každém potvrzení nebo na vyžádání. Různým skupinám testerů můžete odesílat různá sestavení a upozorňovat je prostřednictvím aktualizací v aplikaci. Až budete připraveni, můžete vydat verzi své aplikace v App Store, Google Play a Microsoft Intune.

Růst díky průběžnému učení

Přehledné zprávy o chybách

Diagnostikujte problémy a monitorujte stav své aplikace s využitím pokročilých funkcí, jako jsou inteligentní seskupování a správa chyb, rychlejší ladění pomocí přiřazování symbolů a podrobné zprávy o chybách. Dostávejte upozornění a opravujte problémy okamžitě při jejich vzniku.

Analýzy v reálném čase

Rozšiřte svou cílovou skupinu díky tomu, že se zaměříte na to, co je důležité. Můžete přitom využít generování podrobných sestav a přehledů o uživatelských relacích, nejčastějších zařízeních, verzích operačních systémů, analýzách chování a sledování událostí pro aplikace pro iOS, Android, Windows a macOS. Jednoduše vytvářejte vlastní události pro sledování čehokoli s rozšířenými analýzami aplikací.

Flexibilita a možnost volby

Výběr pouze těch služeb Centra aplikací, které potřebujete

Máte vlastní analytické řešení? Používáte jinou platformu pro distribuci beta verzí? Žádný problém. Naše open source sady SDK a rozhraní API umožňují integrovat pouze ty služby Centra aplikací, které potřebujete.

Zákazníci využívající Centrum aplikací Visual Studio

  • ring
  • Goodfood
  • Highrise
  • Fox Sports
  • FreshDirect

Začněte DevOps využívat efektivně

Dozvíte se, jak to vypadá při provádění efektivních změn v organizaci z pohledu DevOps.

Související produkty a služby

Azure DevOps

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru

Začínáme s Centrem aplikací Visual Studio