Zásady správného řízení a zabezpečení Azure Active Directory

Ochrana uživatelských přihlašovacích údajů a správa digitálních identit

Ochrana uživatelů a řízení přístupu

Zabezpečení práce na dálku vyžaduje silné ověřování a řízení přístupu k prostředkům na základě posuzování rizik v reálném čase. Zabezpečte vaše uživatele, řiďte přístup pomocí inteligentních zásad, průběžně monitorujte hrozby a přijměte odpovídající opatření. Využijte heuristické signály a strojové učení v reálném čase k automatické ochraně před ohroženými identitami dřív, než jim udělíte přístup k vašim firemním prostředkům.

Silné vícefaktorové ověřování chrání přihlašovací údaje uživatelů.

Adaptivní kontextové zásady udělují, omezují nebo blokují přístup.

Strojové učení v reálném čase chrání před použitím uniklých nebo zcizených přihlašovacích údajů a blokuje podezřelé pokusy o přihlášení.

Zásady správného řízení identit řídí přístup k datům pro všechny uživatele, včetně privilegovaných, napříč hybridními prostředími.

Zabezpečení přístupu k vašim prostředkům

Ověřte identity uživatelů dřív, než jim umožníte přístup k vašim prostředkům. Implementujte zabezpečené přihlašování a vícefaktorové ověřování, které vám umožní zmírnit rizika a pomůže ochránit vaše uživatele před 99,9 procent kybernetických útoků.

Začínáme s koncepcí Zero Trust

Vynuťte si základní princip koncepce Zero Trust – nikdy nedůvěřovat, vždycky ověřovat. Nastavte zásady podmíněného přístupu na základě uživatele, umístění, zařízení a aplikace a určete, jestli se přístup má povolit, omezit nebo blokovat.

Využití strojového učení v reálném čase

Omezte to nedůležité a zaměřte se na rychlé hledání skutečných hrozeb. Implementujte strojové učení v reálném čase a znalosti založené na analýze miliard signálů denně. Zajistěte si přehled o vysoce rizikových událostech a pomozte víc zabezpečit vaše prostředí prostřednictvím unifikované ochrany identit.

Zabezpečená a efektivní správa privilegovaných uživatelů

Zjišťujte, omezujte a monitorujte přístupová práva pro privilegované identity. Zabezpečte účty vašich správců omezením přístupu ke klíčovým operacím pomocí řízení přístupu podle rolí, podle potřeby a s vazbou na čas.

Řízení životního cyklu identity

Pomocí inteligentních cloudových zásad správného řízení identit zajistěte, aby správní uživatelé měli správný přístup ke správným prostředkům. Monitorujte a auditujte přístup ke všem prostředkům a zachovejte přitom produktivitu zaměstnanců.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Začínáme