Přeskočit navigaci

Zásady správného řízení a zabezpečení Azure Active Directory

Ochrana uživatelských přihlašovacích údajů a správa digitálních identit

Ochrana uživatelů a řízení přístupu

Zabezpečení práce na dálku vyžaduje silné ověřování a řízení přístupu k prostředkům na základě posuzování rizik v reálném čase. Zabezpečte vaše uživatele, řiďte přístup pomocí inteligentních zásad, průběžně monitorujte hrozby a přijměte odpovídající opatření. Využijte heuristické signály a strojové učení v reálném čase k automatické ochraně před ohroženými identitami dřív, než jim udělíte přístup k vašim firemním prostředkům.

Silné vícefaktorové ověřování chrání přihlašovací údaje uživatelů.

Adaptivní kontextové zásady udělují, omezují nebo blokují přístup.

Strojové učení v reálném čase chrání před použitím uniklých nebo zcizených přihlašovacích údajů a blokuje podezřelé pokusy o přihlášení.

Zásady správného řízení identit řídí přístup k datům pro všechny uživatele, včetně privilegovaných, napříč hybridními prostředími.

Zabezpečení přístupu k vašim prostředkům

Verify users’ identities before granting access to your resources. Implement secure sign-on and multi-factor authentication to mitigate risk and help protect your users from 99.9 percent of cybersecurity attacks.

Začínáme s koncepcí Zero Trust

Enforce the core principle of Zero Trust—never trust, always verify. Set Conditional Access policies based on the user, location, device, and application to determine whether access should be allowed, limited, or blocked.

Využití strojového učení v reálném čase

Reduce noise and focus on finding real threats quickly. Implement real-time machine learning and knowledge based on analyzing trillions of signals daily. Get visibility into high-risk events and help make your environment more secure with unified identity protection.

Zabezpečená a efektivní správa privilegovaných uživatelů

Discover, restrict, and monitor access rights for privileged identities. Secure your admin accounts by limiting access to critical operations using just-in-time, time-bound, and role-based access control.

Řízení životního cyklu identity

Ensure that the right users have the right access to the right resources by using intelligent cloud identity governance. Monitor and audit access to all resources while managing employee productivity.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Začínáme