Seřadit podle:

Filtrovat podle kategorie:

Produkty partnerů:

Azure Marketplace

Produkty Azure

Projděte si náš rostoucí adresář integrovaných služeb, funkcí a balíčků sad Azure. Navštivte stránku Plány Azure do budoucna a podívejte se, co je nového a co se právě chystá.

HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

HDInsight

Azure HDInsight je služba, která využívá technologii Hadoop a poskytuje řešení Apache Hadoop pro cloud. Díky cloudové datové platformě, která zvládne správu dat každého typu a velikosti, budete moct maximálně těžit z velkých objemů dat.

Stream Analytics

Zpracování datových proudů z milionů zařízení IoT v reálném čase

Stream Analytics

Azure Stream Analytics je modul pro zpracování událostí, který v reálném čase získává poznatky ze zařízení, čidel, cloudové infrastruktury a vlastností existujících dat. Díky okamžité integraci s Event Hubs dokáže kombinované řešení přijmout miliony událostí a analyzovat je. To pomáhá lépe porozumět opakovaným vzorům, pracovat s řídicím panelem, zjišťovat anomálie nebo spustit akci během streamování dat v reálném čase.

Azure Bot Service

Inteligentní robotická služba bez serveru, která se škáluje na vyžádání.

Azure Bot Service

Azure Bot Service umožňuje rychlý vývoj inteligentních robotů díky spojení síly Microsoft Bot Framework a služby Azure Functions. Vytvářejte, propojujte, nasazujte a spravujte inteligentní roboty, kteří budou přirozeně komunikovat se zákazníky, ať už jsou kdekoliv. Umožněte svým robotům škálování podle potřeby a plaťte jen za skutečně využité zdroje.

Data Lake Analytics

Distribuovaná služba analýzy usnadňující zpracování velkých objemů dat

Data Lake Analytics

Služba analýzy Data Lake je nová distribuovaná služba analýzy vytvořená na základě Apache YARNu, který se dynamicky škáluje tak, abyste se mohli zaměřit na svoje obchodní cíle a nemuseli se zabývat distribuovanou infrastrukturou. Místo nasazování, konfigurace a ladění hardwaru píšete dotazy na transformaci vašich dat a extrahujete cenné detaily. Služba analýzy může okamžitě zpracovávat úlohy libovolného rozsahu jednoduše tak, že na číselníku nastavíte hodnotu požadovaného výkonu. Platíte jenom za spuštěnou úlohu. Proto je toto řešení nákladově efektivní. Služba analýzy podporuje Azure Active Directory, takže můžete jednoduše spravovat přístup a role integrované do vašeho místního systému identit. Zahrnuje taky jazyk U-SQL, který spojuje výhody SQL s formulačními možnostmi uživatelského kódu. Škálovatelný distribuovaný modul runtime jazyka U-SQL umožňuje efektivně analyzovat data v úložišti a přistupovat k SQL Serverům v Azure, Azure SQL Database a Azure SQL Data Warehouse.

Data Lake Store

Velkokapacitní úložiště pro velké objemy analytických dat

Data Lake Store

Data Lake Store představuje jediné úložiště, kde můžete jednoduše zachytit data libovolné velikosti a typu při libovolné rychlosti, aniž byste museli při škálování dat vynucovat změny v aplikaci. V úložišti můžete sdílet data se spolupracovníky při zabezpečení na podnikové úrovni. Je také určeno pro vysoce výkonné zpracování a analýzu z nástrojů a aplikací HDFS (jako jsou služby Azure HDInsight, Data Lake Analytics, Hortonworks, Cloudera, MapR), včetně podpory úloh s nízkou latencí. Data můžete třeba přijímat v reálném čase ze senzorů a zařízení pro řešení IoT nebo z webů online obchodů a na rozdíl od aktuálně dostupných nabídek na trhu je ukládat v úložišti bez omezení pevně stanovenými velikostmi souborů nebo účtů.

Data Factory

Organizace a správa transformace a přesunu dat

Data Factory

Azure Data Factory je spravovaná služba, která poskytuje důvěryhodné informace z nezpracovaných dat v cloudu nebo místních zdrojích. Budete moct snadno vytvářet, organizovat a plánovat vysoce dostupné, vůči chybám odolné pracovní postupy pro činnosti spojené s přesuny a transformací dat. Budete mít okamžitý přehled o stavu služeb a datových kanálech díky bohaté paletě vizuálních prvků nabízených přes web Azure Portal.

Power BI Embedded

Integrace plně interaktivních ohromujících vizualizací dat do aplikací

Power BI Embedded

Power BI Embedded nabízí plně interaktivní a ohromující vizualizace dat v inteligentních aplikacích určených pro zákazníky bez nutnosti vynakládat čas a prostředky na jejich vytváření od základů.

Data Catalog

Získejte vyšší hodnotu z vašich prostředků podnikových dat

Data Catalog

Azure Data Catalog je plně spravovaná služba, která slouží jako systém registrace a systém zjišťování pro podnikové zdroje dat. Umožňuje uživatelům (od analytiků a odborníků na data po vývojáře) registrovat, zjišťovat a orientovat se ve zdrojích dat a používat je. Na základě poznámek a metadat získaných formou crowdsourcingu můžete zachycovat interní znalosti o vaší organizaci. Budete si moct posvítit na skrytá data a lépe zhodnotit firemní zdroje dat.

Log Analytics

Shromažďování, vyhledávání a vizualizace počítačových dat z místních počítačů a cloudu

Log Analytics

Azure Log Analytics umožňuje shromažďovat, korelovat a vizualizovat všechna počítačová data, jako jsou protokoly událostí, síťové protokoly, údaje o výkonu a spousta dalších, z místních i cloudových prostředků.

Apache Spark pro Azure HDInsight

Apache Spark v cloudu pro stěžejní nasazení

Apache Spark pro Azure HDInsight

Funkce HDInsight

Apache Spark v cloudu pro stěžejní nasazení

Rozhraní Text Analytics API

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Rozhraní Text Analytics API

Funkce Cognitive Services

Snadné vyhodnocení subjektivního hodnocení a témat a pochopení, co uživatelé chtějí

Dynamics 365 for Customer Insights

Transformace dat zákazníků na užitečné přehledy

Dynamics 365 for Customer Insights

Transformace dat zákazníků na užitečné přehledy

Custom Speech Service

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Custom Speech Service

Funkce Cognitive Services

Překonání bariér rozpoznání řeči, jako jsou mluvený styl, šum na pozadí a slovník

Event Hubs

Příjem telemetrických dat z miliónů zařízení

Event Hubs

Azure Event Hubs nabízí milionům zařízení a událostí flexibilní škálování z hlediska zpracování příjmu telemetrických dat a dat o událostech s využitím výkonné vyrovnávací paměti a s celkovou latencí do jedné sekundy.

SQL Data Warehouse

Elastický datový sklad jako služba s funkcemi na podnikové úrovni

SQL Data Warehouse

Azure SQL Data Warehouse je pružný datový sklad poskytovaný jako služba s funkcemi na úrovni pro velké podniky, které jsou založeny na výkonné architektuře paralelního zpracování SQL Serveru. Umožňuje škálovat data, a to buď místně, nebo v našem cloudu. Jde o první cloudový datový sklad, který se může dynamicky zvětšovat nebo zmenšovat, takže platíte pouze takový výkon dotazů, jaký potřebujete a jenom když ho potřebujete, a to až do kapacity několika petabajtů. SQL Data Warehouse vám umožňuje uplatnit stávající zkušenosti s jazykem T-SQL (Transact-SQL) a integrovat dotazy napříč strukturovanými i nestrukturovanými daty. SQL Data Warehouse je možné integrovat s našimi nástroji datové platformy, jako je Azure HDInsight, Machine Learning, Data Factory a Microsoft Power BI. Zákazníci tak získají kompletní řešení datových skladů a business intelligence v cloudu. S SQL Data Warehouse si můžete zvolit, zda chcete uchovávat data v cloudu, nebo místně, a to na základě vašich požadavků na výkon, zabezpečení a škálování.