Azure IoT Edge

Ve verzi Preview Tato funkce je teď dostupná ve verzi Preview.

Datum aktualizace: pondělí 23. října 2017

Azure IoT Edge bude distribuovat inteligentní cloudové funkce napříč hraničními zařízeními. To zahrnuje zařízení, u kterých se řešení IoT provozuje centrálně v cloudu a zpracování částí řešení se deleguje na vzdálená hraniční zařízení od Raspberry Pi přes průmyslové stroje až po servery. Tato hraniční zařízení se můžou být čas od času odpojit, ale pro účely správy a aktualizací vyžadují připojení ke cloudu.

Další informace o službě Azure IoT Edge.

Learn more about IoT Edge.
  • IoT Edge
  • Související zpětná vazba