Přeskočit navigaci

Výsledky hledání prostředků

Zobrazené výsledky: 1 - 10 z 10


Výsledky

Microsoft Azure IIoT ve farmaceutickém průmyslu

  

Farmaceutické společnosti se potýkají s množstvím výzev, mezi které mimo jiné patří přísné předpisy, spolupráce s nesčetnými firmami při zajišťování řetězce distribuce a odpovědnost za zajištění kontroly kvality od okamžiku výroby léků až po jejich podání pacientům.


Řešení průmyslového internetu věcí (IIoT), která poskytují přehled o datech v reálném čase, dokážou urychlit vývoj výrobků a dříve odhalit chyby v celém hodnotovém řetězci a umožňují společnostem zkracovat výrobní lhůty.


Tento dokument white paper popisuje, jak mohou vedoucí pracovníci ve farmaceutickém průmyslu využít Azure IIoT ke zvýšení efektivity, snížení nákladů a podpoře nových obchodních modelů.

Sestava IoT Signals

V roce 2019 zahájily společnosti Microsoft a Hypothesis iniciativu IoT Thought Leadership, v rámci které každoročně vydávají zprávy ze série IoT Signals. Cílem těchto zpráv je lépe sloužit našim partnerům a zákazníkům, pomáhat špičkovým odborníkům při vytváření vlastních strategií v oblasti internetu věcí a poskytovat nejaktuálnější výzkumy o využívání internetu věcí v různých zemích a odvětvích. Předchozí zprávy se zaměřily na tři části výzkumu: první kolo realizované v únoru 2019 se zaměřilo na internet věcí napříč odvětvími, následné kolo z října 2019 se hlouběji zabývalo čtyřmi klíčovými odvětvími (energetika, výroba, zdravotnictví a maloobchod) a aktualizace původního i následného kola je z roku 2020. V roce 2021 tento aktuální dokument opět navazuje na úspěch předchozích dokumentů Signals a přináší nový výzkum, který odhaluje nové poznatky a informace o současném a budoucím stavu internetu věcí.  

Moderní průmyslové analýzy IoT v Azure

Zákazníci využívají Azure Databricks pro průmyslové analýzy IoT

Bezpečná a spolehlivá migrace světa SAP s využitím Azure

Poskytněte vašim aplikacím SAP inteligentní funkce, zabezpečení a spolehlivost platformy Azure a současně pro vaši firmu omezte rizika a výpadky na minimum. Zajistěte si praktické pokyny pro přesun místních úloh SAP do cloudu v tomto průvodci implementací SAP v Azure od Packtu. 

Stáhněte si tuto bezplatnou elektronickou knihu:
 • Naučíte se navrhnout prostředí SAP v Azure a získáte podrobné informace o nejrůznějších tématech, jako jsou SAP HANA v Azure, správa identit, SAP Hybris a SAP Data Hub.
 • Rady ohledně volby vhodného způsobu migrace pro vaše jedinečná řešení SAP vám umožní naplánovat a implementovat snadnější přesun.
 • Získáte přehledy a pokyny pro využití pokročilých analýz a IoT v rámci SAP v Azure. 

Základy analýzy v rámci cloudu

Neomezujte se jenom na jednoduché shromažďování a ukládání dat, využijte analýzy dat v cloudovém měřítku a extrahujte dříve nevyužívané informace a přehledy. Vaší organizaci to zajistí vyšší efektivitu a hbitější reakce. V příručce Základní principy analýzy v rámci cloudu se seznámíte se základními koncepcemi BI a analýz, obchodní motivací, která se za nimi skrývá, a základními technologiemi pro jejich implementaci. 

Stáhněte si tuto elektronickou příručku, ve které získáte informace o těchto tématech:
 • Slučování a úpravy zákaznických dat z izolovaných umístění a jejich zobrazení v jednom unifikovaném úložišti
 • Syntéza informací z místních a cloudových aplikací a také ze streamovaných dat z webů, sociálních médií a IoT
 • Rychlejší agregace a interpretace dat v řádu petabajtů díky využití výkonných technologií datových jezer
 • Odhalování vzorů v reálném čase a vytváření modelů strojového učení pro předpovědi budoucích trendů 

IoT v reálném světě: Scénáře z výroby

Přečtěte si tuto bezplatnou příručku a seznamte se s tím, jak špičkoví odborníci využívají Azure IoT pro komplexní přístup k zajištění kontroly nad daty, zařízeními a aplikacemi. Lépe pochopíte, co je potřeba k využití možností Internetu věcí (IoT) a jak zprovoznit vaše řešení IoT. Využijte možnost učit se od těch, kteří už tuto cestu absolvovali, a projděte si nejrůznější témata: 
 • K čemu se dá IoT využít, včetně informací o propojených zařízeních, způsobu transformace dat a toho, co je potřeba k vlastní realizaci 
 • Jak škálovat náklady na IoT tak, aby odpovídaly vašim obchodním potřebám, a současně rychle zprovoznit vaše řešení IoT 
 • Zabezpečený a komplexní přístup, který poskytuje Microsoft pro běžné scénáře IoT, jako jsou vzdálené sledování, prediktivní údržba, správa budov, propojená výroba a správa vozového parku 

Zajištění návratnosti investic

Organizace, které prosazují technologie Internetu věcí (IoT), někdy spěchají s využitím inovativních řešení, aniž by si nejdřív konkrétní obchodní případ nebo strategii promyslely z širšího pohledu. Zajistěte si maximální návratnost investic do IoT tím, že na váš projekt IoT budete nahlížet jako na strategickou iniciativu, jejímž primárním cílem je zajistit významnou obchodní hodnotu. Začněte tím, že získáte hlubší znalosti o tom, co je potřeba ke spuštění a správě úspěšných projektů IoT. 

Přečtěte si tento bezplatný dokument white paper, ve kterém se dozvíte:
 • Jak začít se solidním základem pro váš projekt IoT
 • Jak efektivně realizovat váš projekt s cílem zajistit maximální návratnost investic
 • Jak na každém kroku spolupracovat se zkušenými partnery IoT

Nad rámec prediktivní údržby: Umění možného s využitím IoT

Internet věcí (IoT) se vyvinul v něco více než jen módní záležitost a stal se funkční technologií pro organizace všech velikostí a napříč širokou škálou odvětví. Případy použití se již staly součástí mainstreamu a organizace posouvají hranice všech možných nasazení IoT za následujícími účely:
 • Vytváření nových toků příjmů.
 • Umožnění nových obchodních modelů.
 • Využití synergie s dalšími pokročilými technologiemi, jako jsou pokročilé koncové body, blockchain a umělá inteligence. 

Pokud chcete využít potenciál IoT naplno, získejte hlubší znalosti o jeho obchodní hodnotě a klíčových komponentách pro úspěšné projekty. Přečtěte si tuto bezplatnou zprávu vydanou společností Boston Consulting Group (BCG) obsahující rady a příklady z reálného světa, které vám pomohou vyřešit obchodní výzvy při používání IoT. 

IoT v reálném světě: Scénáře z výroby (interaktivní)

Prozkoumejte tuto interaktivní příručku a seznamte se s tím, jak špičkoví odborníci využívají Azure IoT pro komplexní přístup k zajištění kontroly nad daty, zařízeními a aplikacemi. Lépe pochopíte, co je potřeba k využití možností Internetu věcí (IoT) a jak zprovoznit vaše řešení IoT. Využijte možnost učit se od těch, kteří už tuto cestu absolvovali, a projděte si nejrůznější témata:
 • K čemu se dá IoT využít, včetně informací o propojených zařízeních, způsobu transformace dat a toho, co je potřeba k vlastní realizaci
 • Jak škálovat náklady na IoT tak, aby odpovídaly vašim obchodním potřebám, a současně rychle zprovoznit vaše řešení IoT
 • Zabezpečený a komplexní přístup, který poskytuje Microsoft pro běžné scénáře IoT, jako jsou vzdálené sledování, prediktivní údržba, správa budov, propojená výroba a správa vozového parku 

Strategie podnikového cloudu

Co je třeba vědět o přesunutí do cloudu

Druhé vydání elektronické knihy Strategie podnikového cloudu obsahuje základní informace o tom, jak vytvořit strategii a migrovat vaši organizaci do cloudu. Všechny tyto informace naleznete na jednom místě, takže budete moci rychle porozumět tématům jako:

 1. Co zvážit při výběru mezi hybridním, veřejným nebo privátním cloudovým prostředím
 2. Jak cloud snižuje náklady a jaké výhody přináší místním výpočetním modelům
 3. Nové analytické a IoT možnosti
 4. Informace o zabezpečení a dodržování předpisů

Tento cenný materiál určený pro IT a obchodní vedoucí poskytuje komplexní přehled přesunu do cloudu i konkrétní rady a informace související s tématy jako určení priority migrace aplikací, práce se zainteresovanými stranami a schémata cloudové architektury.