Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Work with File Shares in Microsoft Azure Storage Explorer

How to access Azure File Share resources in Azure Storage Explorer