Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

What's new on Microsoft Azure Storage Explorer v0.7.20160325.0

New features added in the v0.7.20160325.0 release

Související videa

Hybrid Storage with Azure File Sync

Storage Explorer Overview

Connect to Azure Storage experience in Microsoft Azure Storage Explorer 0.8.0