Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Exploring the Virtual Machine Depot of Community Images from Microsoft Open Technologies

Scott creates a fresh Virtual Machine from a community-created VM image within the VMDepot.

Související videa

Scaling Azure Container Service

Azure Virtual Machines - Scaling VM Scale Sets

Azure Virtual Machine (VM) Scale Sets