Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Build models with a visual drag and drop interface

Build machine learning models with a visual drag and drop interface