Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Virtual Kubelet Provider for ACI Overview

Overview of the Virtual Kubelet Provider for Azure Container Instances (ACI)