Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Video Tagging Demo 1

Frame by frame demo of video tagging API

Související videa

Azure API Management: New Admin UI and Mocks

Hybrid Storage with Azure File Sync

ILB ASE and Application Gateway