Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Video Tagging Demo 1

Frame by frame demo of video tagging API

Související videa

Introducing Azure Cosmos DB

Azure DB for MySQL

Virtual Data Center