Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Video Stabilization Demo 3

Shaky video stabilization demo

Související videa

Azure Analysis Services with Azure SQL DB and Data Warehouse

Azure Network Watcher

Azure Mobile App - Under the Hood