Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Video Stabilization Demo 1

Shaky video stabilization demo 1

Související videa

Introducing Azure Cosmos DB

Azure DB for MySQL

Virtual Data Center