Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Video Stabilization Demo 1

Shaky video stabilization demo 1

Související videa

Azure API Management: New Admin UI and Mocks

Hybrid Storage with Azure File Sync

ILB ASE and Application Gateway