Toto video není dostupné v jazyce Čeština. Toto video je dostupné v jazyce English (US).

Using vault credentials to authenticate with the Azure Backup service

Short video following the steps for using vault credentials to authenticate with the Azure Backup service.